Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ve Frenštátě pod Radhoštěm : Okresní osvětový sbor ; Praha : Melantrich, 1941
180 stran ; 24 cm

objednat
Vlastivěda Frenštátska ; II
Bibliografie na s. 65-67
000083654
Předmluva prof. dra Františka Trávníčka ...5 // Úvod ...7 // Pokus o rozbor a povahopis našeho nářečí // Ráz a zařazení frenštátského nářečí ...14 // Z hláskosloví. Hlavní znaky našeho nářečí ...16 // Další znaky: A. Hláskové ...17 // B. Tvořeni slov. Podstatná jména ...19 // Jména osobní a místní ...21 // Přídavná jména ...27 // Slovesa - Zájmena ...28 Číslovky - Předložky Příslovce - Spojky ...29 // Citoslovce ...30 // Tvarosloví. I. Skloňování jmen ...31 // II. „ zájmen ...32 // III. „ číslovek ...33 // IV. „ složené ...34 // V. Časování ...35 // Třídy slovesné: I., ...36 // II., III., IV., ...37 // V., VI ...38 // Slovesa bezpříznaková a nepravidelná ...39 // Ze skladby // I. Z větosloví // Věty neslovesné - Citoslovce ve větné platnosti 40 // Příklady vět bezpodmětých ...41 // II. Z významosloví // Přídavná jména v platnosti podstatných ...41 // Zájmena ve větné platnosti ...42 // Pády prosté : Akusativ ...42 // Genitiv ...43 // Ostatní pády ...44 // Pády předložkové ...45 // Některé tvary slovesné - Imperativ ...51 // Vazby s infinitivem - Participia ...52 // 179Poměr našeho nářečí k nářečím sousedním // Rozlišení od nářečí hornoostravského ...54 // „ „ „ štramberského ...55 // Nářeční kultura karpatská - Vlivy polštiny a moravskoslovenských nářečí ...57 // Poznámky k slovníku // Archaičnost našeho nářečí ...59 // Ohlasy staré mytologie, historie a pověr Vzpomínky dějinné ...60 // Rumunská slova v našem nářečí ...61 // Slova původu německého ...63 // Slova z jiných jazyků ...64 // Literatura ...65 // Ukázky nářečí na Frenštátsku // Rozmluvy ...68 // Na potkanej ...69 // O lutkyiii. Očarované krávy, Furman a smrť ...71 // Naš poklad. Jak naši vymyšlali ...72 //
Abecední seznam slov a rčení // Poznámky a vysvětlivky - Výklad znamének . 76 // Zkratky ...77 // Slovník ...79 // Dodatky k slovníku ...171 // Opravy a doplňky ...174 // Obsah ...179
(OCoLC)85647375
cnb000755223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC