Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mladá fronta, 1998
290 s. : il.

objednat
ISBN 80-204-0608-5 (váz.)
Kolumbus ; [vol.] 137
Obsahuje rejstříky.
Lucemburkové (rod panovnický čes., stol. 13.-15.) - trůn český - pojednání
000083802
Obsah // Několik slov úvodem 5 // I. Dědictví 7 // II. Královna-vdova regentkou (1419) 23 // Otázka nástupnictví 23 // Podmínky „přijetí“ 28 // První střety 32 // III. Za českou korunou (1419-1420) 38 // První kroky 38 // Cestou války v 44 // Obojaká hra Čeňka z Vartemberka 49 // Osudové jednání v Kutné Hoře 54 // Praha vstupuj e do revoluce 5 8 // Obležení Prahy 62 // Bitva na Vítkově 67 // Korunovace 21 // IV. Nucený odchod z Čech (1420-1422) 73 // Odměna věrným 23 // Bitva před Vyšehradem 27 // Boje pokračují 84 // Obrana plzeňského landfrýdu 86 // Husitská ofenzíva 88 // Bez trůnu 91 // II. křížová výprava 97 // Morava zachraňuje revoluci 100 // Vyhnán z království 103 // V. S králem a proti králi (1422-1428) 109 // Dvojvládí v Čechách 109 // Na straně krále 112 // V boji i v politických jednáních 120 // Naděje na mír 125 // VI. Boje o Moravu a ostatní korunní země (1422-1434) 131 // Role Albrechta Rakouského 131 // Horní Lužice 137 // Česká královská vláda ve Slezsku 140 // Slezští vévodové a Zikmund 144 // Neutralizace Slezska 151 // VII. Cesta ? vyjednávání (1428-1434) 153 // Reforma církve a koncil \ 54 // Husité v Bratislavě 15 g // V. křížová výprava 162 // Za záchranu koncilu 166 // Císařská korunovace a návrat do Basileje 170 // Pražská kompaktáta 174 // Boj o Plzeň 175 // VIII. Přípravy ? návratu do Prahy (1434-1436) 180 // První kontakty IgQ // Svatovalentinský
sněm, milník českého státoprávního vývoje 183 // Rokování o kompaktátech v Brně 185 // Porážka radikálních sil v j ižních Čechách 192 // Císařská kompaktáta 194 // Závěrečné dohody v Jihlavě 19g // Velké privilegium stavovských svobod 202 // Přijetí za českého krále 207 // IX. Obnova královské moci (1436-1437) 209 // První dny v Praze 209 // Svatováclavský sněm 214 // Dohoda s Táborem 215 // Ve znamení obnovy 223 // Problémy náboženské a církevní politiky 224 // Reforma zemského soudu 229 // Barbořina korunovace 231 // Na vrcholu moci 232 // X. Na sklonku vlády (1437) 237 // Příčiny rostoucího neklidu 237 // Rokycanův útěk z Prahy 243 // Královna proti zeti 244 // Pád Siónu 248 // Odjezd z Prahy 251 // Poslední dny 253 // Dovětek aneb problémy s nástupnictvím 258 // Bibliografická poznámka 262 // Chronologický přehled důležitějších událostí Zikmundovy vlády 267 // Rejstřík 275 // Rejstřík osobních jmen 275 // Rej střik místních j men 283 // Rejstřík věcný 290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC