Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
376 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-0881-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-6735-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000083894
Obsah // Poděkování ... 12 // Předmluva z knihy Technika pôrodníckych operací ... 13 // Předmluva ... 14 // 1 Úvod do problematiky - všeobecná pravidla // (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 15 // 1.1 Historický úvod ... 15 // 1.2 Porodnická chirurgie ... 18 // 1.3 Predoperační vyšetření ... 18 // 1.3.1 Anamnéza ... 19 // 1.3.2 Vyšetřování ... 20 // 1.4 Hodnocení a rozhodování ... 23 // 1.5 Fyziologické operování ... 24 // 1.6 Zachovávání porodnické čistoty ... 26 // 2 Manuální úkony při samovolném porodu záhlavím // (Prof MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 29 // 2.1 Zvláštnosti lidského porodu ... 29 // 2.2 Lékařské vedení porodu ... 30 // 2.3 Aktivita v II. době porodní ... 31 // 2.4 Porodní poloha ... 33 // 2.5 Technika vedení závěrečné fáze II. doby porodní ... 33 // 2.6 Ohled na plod ... 34 // 2.7 Epiziotomie ... 36 // 2.8 Chránění hráze ... 41 // 2.9 Mechanizmus porodu ramének ... 42 // 2.10 Dystokie ramének - kleidothoracogomphosis ... 45 // 2.10.1 Klinický obraz dystokie ... 46 // 2.10.2 Postup ... 47 // 2.10.3 Jiné způsoby ... 50 // 2.10.4 Komplikace při dystokii ramének ... 53 // 2.11 Nejběžnější chyby - dyscheirie v konečné fázi II. doby porodní ... 54 // 2.12 Řešení rychlého úkončení porodu ... 54 // 2.13 Kristelerova exprese ... 55 // 2.14 Ošetření porodních poranění ... 55 // 2.14.1 Clitoris ... 56 // 2.14.2 Ošetření epiziotomie ... 56 // 2.14.3 Ošetřování ruptur
... 59 // 2.14.4 Trhliny III. stupně ... 60 // 3 Úskalí neuroaxiální analgezie u spontánního porodu // (Doc. MUDr. Antonín Parízek, CSc.) ... 67 // 3.k Anesteziologická problematika ... 67 // 3.1.1 Systémová toxicita lokálních anestetik ... 67 // 3.1.2 Symptomy systémové toxicity ... 68 // 3.1.3 Kardiovaskulární toxicita lokálních anestetík ... 69 // 3.1.4 Prevence toxicity lokálních anestetik ... 69 // 3.1.5 Terapie toxických účinků lokálních anestetik ... 69 // 3.1.6 Alergie na lokální anestetikum ... 70 // 3.1.7 Hypotenze ... 71 // 3.1.8 Útlum dechové činnosti ... 71 // 3.1.9 Bolest při podání epidurální analgezie ... 71 // 3.1.10 Ovlivnění motoriky ... 72 // 3.1.11 Neurologické poškození ... 72 // 3.2 Hlavní příčiny neurologických komplikací ... 73 // 3.2.1 Trauma nervového svazku ... 73 // 3.2.2 Postpunkční cefalea ... 73 // 3.2.3 Bolesti zad ... 79 // 3.3 Porodnická problematika ... 79 // 3.3.1 Vliv epidurální analgezie na matku ... 79 // 3.3.2 Epidurální analgezie a krevní tlak... 80 // 3.3.3 Epidurální analgezie a uteroplacentámí perfuze ... 80 // 3.3.4 Epidurální analgezie a děložní činnost ... 80 // 3.3.5 Epidurální analgezie a délka porodu ... 81 // 3.3.6 Fergussonův reflex ... 82 // 3.3.7 Epidurální analgezie a operační porody ... 83 // 3.3.8 Epidurální analgezie a močový systém ... 84 // 3.3.9 Výběr ženy pro podání epidurální analgezie ... 85 // 3.4 Vliv epidurální analgezie
na plod ... 85 // 3.4.1 Epidurální analgezie a srdeční akce plodu ... 85 // 3.4.2 Epidurální analgezie a nervová soustava novorozence --- 85 // 4 Operace na děložním hrdle ... 87 // 4.1 Cerclage (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 87 // 4.1.1 Průběh potratu při inkompetenci hrdla děložního ... 87 // 4.1.2 Příčiny ... 87 // 4.1.3 Diagnóza ... 88 // 4.1.4 Indikace ? cerclage ... 89 // 4.2 Cerclage - provedení operace ... 90 // 4.2.1 Operace a chaude, „za tepla“, emergency cervical // cerclage ... 90 // 4.2.2 Plánované operace ... 95 // 4.2.3 Odstraňování stehu ... 95 // 4.2.4 Pooperační péče ... 96 // 4.2.5 Chyby - záludnosti - komplikace ... 96 // 4.2.6 Cerclage a porod ... 97 // 4.3 Dilatace děložního hrdla (MUDr. Tomáš Binder, CSc.) ... 98 // 4.3.1 Příprava hrdla prostaglandiny ... 99 // 4.3.2 Příprava hrdla pomocí laminarii ... 100 // 4.3.3 Dilatace hrdla pomocí Policy ova katétru ... 101 // 5 Konec pánevní, KP - ošidnosti porodu // (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 103 // 5.1 Positio pelvina, partus per clunibus, angl. breech presentation ... 103 // 5.1.1 Výskyt a příčiny ... 103 // 5.1.2 Rozdělení ... 104 // 5.2 Diagnóza, obtíže, chyby ... 104 // 5.3 Mechanizmus porodu ... 105 // 5.4 Lability konce pánevního ... 106 // 5.5 Výsledky ... 108 // 5.6 Inverze indikací ... 109 // 5.7 Vedení porodu vaginální cestou ... 110 // 5.7.1 Porod nožkama podle Covjanova ... 112 // 5.7.2 Doporučený postup
... 113 // 5.7.3 Poloviční extrakce - manuální pomoc ... 115 // 5.7.4 Klasická metoda ... 115 // 5.7.5 Metoda Mtillerova ... 117 // 5.7.6 Vybavení hlavičky ... 117 // 5.7.7 Hmat na následnou hlavičku ... 117 // 5.7.8 Abnormální rotace hlavičky u konce pánevního ... 118 // 5.8 De extractione fetus natibus prodeuntis - // úplná extrakce plodu ... 120 // 5.8.1 Provedení ... 120 // 5.8.2 Vztyčené ručky ... 122 // 5.8.3 Extrakce v poloze řitní ... 124 // 6 Versio obstetricia - porodnický obrat // (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 127 // 6.1 Zevní obrat ... 127 // 6.1.1 Podmínky ... 128 // 6.1.2 Provedení výkonu ... 128 // 6.1.3 Komplikace metody ... 130 // 6.1.4 Efekty metody ... 131 // 6.1.5 Obrat při poloze šikmé a příčné ... 131 // 6.2 Obrat kombinovanými hmaty ... 132 // 6.2.1 Kontraindikace ... 132 // 6.2.2 Diagnóza ... 133 // 6.2.3 Provedení kombinovaného obratu ... 133 // 6.2.4 Traumatizmus ... 139 // Revisio cavi uteri manualis et instrumentalis // (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 143 // ".1 Operace při zadržení placenty ... 143 // 7.2 Poruchy vypuzování placenty ... 144 // 7.3 Porucha odlučování, či porucha děložní práce? ... 145 // ".4 Manuální vybavení lůžka ... 146 // ".5 Placenta adherens, accreta ... 147 // ".6 Instrumentální revize ... 148 // ".7 Revisio segmenti inferioris uteri post partum spontaneum // propter sectio caesarea peracta ... 149 // 8 Forceps (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.)
... 153 // S.l Historický úvod ... 153 // 8.2 Popis a charakteristika kleští ... 155 // 8.3 Použití kleští ... 156 // 8.4 Typy kleští ... 162 // 8.5 Indikace klešťových operací ... 164 // 8.6 Podmínky ... 165 // 8.7 Provedení výkonu ... 166 // 8.7.1 Příprava nástroje ... 167 // 8.7.2 Zavádění kleští ... 168 // 8.7.3 Uzavření, uzamknutí kleští ... 171 // 8.7.4 Technika trakce ... 174 // 8.7.5 Sejmutí kleští a vybavení plodu ... 176 // 8.7.6 Trakce podle Covjanova ... 176 // 8.7.7 Nácvik kleští ... 176 // 8.7.8 Pupečníkové komplikace ... 178 // 8.7.9 Dystokie ramének ... 178 // 8.7.10 Kývavý forceps ... 178 // 8.8 Operace v atypických situacích ... 180 // 8.8.1 Velký plod ... 180 // 8.8.2 Kleště při abnormální rotaci hlavičky ... 180 // 8.8.3 Použití forcepsu při neukončené rotaci hlavičky ... 182 // 8.8.4 Kleště při hlubokém příčném stavu ... 184 // 8.8.5 Kleště u polohy předhlavím ... 184 // 8.8.6 Kleště u polohy obličejové ... 184 // 8.8.7 Kleště u polohy čelní ... 186 // 8.8.8 Použití kleští u polohy koncem pánevním ... 187 // 8.8.9 Kleště na následnou hlavičku ... 188 // 8.8.10 Použití kleští při císařském řezu ... 189 // 8.8.11 Protekční ochranný forceps ... 189 // 8.9 Rizika klešťové operace ... 189 // 8.10 Nejčastější chyby při klešťových operacích ... 191 // 9 Vakuumextrakce (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 195 // 9.1 Podmínky ... 195 // 9.2 Indikace
... 195 // 9.3 Kontraindikace ... 196 // 9.4 Princip ... 196 // 9.5 Použití přístroje ... 196 // 9.6 Provedení výkonu ... 198 // 9.7 Chyby ... 199 // 9.8 Komplikace ... 199 // 10 Sectio caesarea (Prof MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 205 // 10.1 Historický úvod ... 205 // 10.2 Podmínky ... 207 // 10.3 Indikace a frekvence ... 208 // 10.4 Srovnání s vaginálním porodem ... 212 // 10.5 Bezprostřední predoperační úkony ... 215 // 10.6 Technika císařského řezu ... 216 // 10.6.1 Instrumentování ... 217 // 10.6.2 Operační tým ... 217 // 10.7 Volba a provedení řezu ... 218 // 10.7.1 Laparotomie ... 218 // 10.7.2 Hysterotomie ... 220 // 10.7.3 Vybavování plodu ... 226 // 10.7.4 Opatření po vybavení plodu ... 230 // 10.7.5 Hysterorrhaphia ... 231 // 10.7.6 Sutura ... 232 // 10.7.7 Uzavírání laparotomie ... 235 // 10.8 Iterativní řez ... 238 // 10.9 Metoda Misgav Ladach ... 241 // 10.10 Poloha koncem pánevním - KP ... 243 // 10.11 Vícečetná těhotenství ... 244 // 10.11.1 Technika operace ... 245 // 10.11.2 Trojčata, čtyřčata, paterčata ... 245 // 10.11.3 Kolize dvojčat ... 246 // 10.11.4 Sporné situace ... 247 // 10.11.5 Srostlíci - gemini coniuncti - monstra duplicia ... 247 // 10.12 Rez u nadměrně obézní rodičky ... 249 // 10.13 Řez u plodů s nízkou hmotností (< 1500 g) (Prof. MUDr. Antonín // Doležal, DrSc., MUDr. Tomáš Binder, CSc.) ... 250 // 10.14 Komplikace ... 253 // 10.15 Zvláště rizikové stavy spojené s
krvácením ... 256 // 10.15.1 Placenta praevia - PP ... 256 // 10.15.2 Placenta accreta, percreta ... 258 // 10.15.3 Řez při abruptio placentae - AP ... 258 // 10.16 Řez u přežívajících po mozkové smrti ... 262 // 10.17 Sectio in moribunda - mortua ... 263 // 10.18 Abdominální gravidita ... 263 // 10.19 Trauma - otřes dělohou a útrobami - enterohysteroseismosis ___ 264 // 10.20 Přídatné operace ... 271 // 10.20.1 Myoma uteri ... 271 // 10.20.2 Sterilizace ... 272 // 10.20.3 Hysterectomia abdominalis ... 274 // 10.20.4 Hemia umbilicalis ... 275 // 10.21 Anestezie u císařského řezu (MUDr. Patricie Marušičová) ... 277 // 10.21.1 Celková anestezie u císařského řezu ... 278 // 10.21.2 Regionální anestezie ... 279 // 11 Ligatura hypogastrických arterii pro zástavu neztišitelného // poporodního krvácení (Doc. MUDr. Josef Bendi, CSc.) ... 281 // 11.1 Technika operace ... 282 // 11.2 Ošetření trhliny jdoucí do děložní hrany a spojené s masivním krvácením, vzniklé prodloužením příčného řezu při sectio caesarea ... 283 // 12 Ruptura děložní (Doc. MUDr. Jiří Zikmund, CSc.) ... 285 // 13 Rozpolcení pánve (též symphyseotomia, hebesteotomia, pubotomia) // (Prof MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 291 // 13.1 Symphyseotomia ... 291 // 13.1.1 Symphyseotomia aperta ... 291 // 13.1.2 Symphyseotomia subcutanea ... 292 // 13.2 Hebesteotomia ... 292 // 13.2.1 Hebesteotomia subcutanea ... 293 // 13.3 Komplikace ... 293 // 14 Operace
zmenšující - destrukční (Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.) ... 295 // 14.1 Oprávněnost výkonu v současnosti ... 295 // 14.2 Kraniotomie ... 297 // 14.3 Kranioklasie ... 299 // 14.4 Dekapitace ... 301 // 14.5 Embryotomie ... 301 // 15 Poškození novorozence a poruchy poporodní adaptace // (MUDr. Petr Švihovec) ... 305 // 15.1 Mechanická poranění ... 306 // 15.1.1 Poranění hlavy ... 306 // 15.1.2 Poranění páteře a míchy ... 308 // 15.1.3 Poranění periferních nervů ... 309 // 15.1.4 Fraktury ... 310 // 15.1.5 Orgánová poranění ... 311 // 15.1.6 „Crush“ syndrom ... 312 // 15.2 Intrakraniální krvácení ... 312 // 15.3 Intraventrikulámí krvácení nedonošených novorozenců (IVH) ... 312 // 15.4 Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) ... 313 // 15.5 Poruchy adaptace novorozence v souvislosti s porodnickou // analgezií a anestezií ... 314 // 16 Infekce v porodnictví (MUDr. Anna Jedličková) ... 317 // 17 Trombofilie a trombóza v těhotenství a šestinedělí // (Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.) ... 321 // 17.1 Trombofilie v arteriálním systému ... 321 // 17.2 Trombofilie a trombóza v žilním systému v těhotenství a šestinedělí ... 322 // 17.3 Kombinovaná žilní a arteriální trombogeneze // při antifosfolipidovém syndromu ... 324 // 17.4 Laboratorní vyšetření při podezření na arteriální a žilní // trombofilii v těhotenství, nebo v případě nevyjasněné potratovosti _ 324 // 17.5 Profylaxe a léčba
arteriálních a žilních trombóz // v těhotenství a v šestinedělí ... 325 // 17.5.1 Profylaxe při arteriální trombofilii ... 325 // 17.5.2 Profylaxe žilního trombembolizmu v těhotenství ... 325 // 17.5.3 Léčba trombembolické nemoci v těhotenství ... 326 // 17.5.4 Léčba antifosfolipidového syndromu v těhotenství [29] ... 327 // 17.6 Závěr ... 327 // 18 Laparotomie a laparoskopie v těhotenství // (MUDr. Zuzana Fučíková, CSc.) ... 333 // 18.1 Úvod ... 333 // 18.2 NPB a další chirurgická onemocnění v těhotenství ... 334 // 18.3 Příprava těhotné ? operaci ... 334 // 18.4 Laparotomie v těhotenství - indikace, kontraindikace, technika- 335 // 18.5 Laparoskopie - historický přehled, indikace, kontraindikace, // technika ... 336 // 18.5.1 Indikace ... 336 // 18.5.2 Kontraindikace ... 338 // 18.5.3 Technika ... 338 // 18.6 Laparotomie versus laparoskopie v graviditě ... 341 // 19 Operace zhoubných nádorů v těhotenství // (MUDr. Miloslav Janoušek, MUDr Marie Strunová) ... 343 // 19.1 Karcinom prsu ... 343 // 19.2 Karcinom děložního hrdla ... 345 // 19.3 Karcinom ovaria ... 346 // 19.4 Karcinom endometria ... 348 // 19.5 Karcinom vulvy ... 348 // 19.6 Karcinom pochvy ... 349 // 20 Porodnické operace a jejich technika v primitivních // podmínkách rozvojových zemí (MUDr Ondřej Šimetka)... 351 // 20.1 Úvod ... 351 // 20.1.1 Nemocnice ... 351 // 20.1.2 Anestezie ... 351 // 20.1.3 Pracovní podmínky ... 352 // 20.1.4 Laboratorní
vyšetření ... 352 // 20.1.5 Personální vybavení ... 352 // 20.1.6 Pacienti - sociální prostředí ... 353 // 20.1.7 Novorozenec ... 355 // 20.2 Přístup ... 355 // 20.3 Zmenšující (destruktivní) operace ... 356 // 20.3.1 Indikace ... 356 // 20.3.2 Perforace hlavičky ... 356 // 20.3.3 Dekapitace ... 357 // 20.3.4 Eviscerace ... 358 // 20.4 Symfyzeotomie ... 359 // 20.5 Alternativní postup porodu zadržené placenty - // aplikace oxytocinu do v. umbilicalis ... 363 // 20.6 Břišní těhotenství ... 364 // 20.7 Autostransfuze krve z peritoneální dutiny ... 365 // 20.8 Indukce porodu pomocí Folleyova katétru ... 365 // 20.9 Zevní obraty ... 366 // 20.10 Pištěl ... 366 // 20.11 Abrupce placenty ... 366 // 20.12 Ruptura děložní ... 367 // Seznam zkratek ... 371 // Rejstřík // 373

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC