Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.8) Půjčeno:129x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
150 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-6294-4 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1216-4 (brož.)
Psyché
Obsahuje slovníček
Bibliografie na s. 147-150
Popsáno podle tištěné verze
Poradenství psychologické - učebnice vysokošk.
Poradenství výchovné - učebnice vysokoškolské
000083904
SLOVO ÚVODEM // 1. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ // 1.1 Systém pedagogicko-psychologického poradenství // 1.2 Proč se stále učit? // 1.3 Spolupráce // 2. ZVLÁŠTNOSTI DĚTSKÉ PORADENSKÉ PÉČE // 2.1 S kým vlastně budeme pracovat? // 2.2 Jak vyšetrení zahájime? // 2.3 Co bychom měli před vyšetřením vědět? // 2.3.1 Anamnéza // 2.4 Jak vyšetření ukončíme? // 3. ZVLÁŠTNOSTI PORADENSTVÍ PRO HENDIKEPOVANÉ // 3.1 Nejdůležitější psychologické poznatky o těžce zdravotně postižených // dětech a jejich rodinách // 3.2 Vliv zdravotního postižení na vývoj dítěte // 3.3 Model duševní krize rodičů způsobené sdělením, že jejich dítě je těžce // postižené // 3.4 Model duševní krize rodiny // 3.4.1 Fáze prediagnostická // 3.4.2 První fáze - fáze šoku // 3.4.3 Druhá fáze - fáze reaktivní // 3.4.4 Třetí fáze - adaptace // 3.4.5 Čtvrtá fáze - reorientace // 3.4.6 Pátá fáze - překonání krize // 3.5 Výchovné postoje rodičů // 3.5.1 Nadměrné ochraňování // 3.5.2 Emoční odmítání // 3.5.3 Ambivalentní postoje // 3.6 Vztahy mezi sourozenci // 3.7 Vliv narození postiženého dítěte na strukturu a funkci rodiny // 3.8 Hlavní faktory vedoucí k pozitivnímu přizpůsobení rodiny // 3.9 Vliv komunikace s psychologem (lékařem) na emoční klima v rodině // 3.10 Širší rodina a přátelé // 3.11 Specifické psychologické faktory některých onemocnění // 3.12 Péče o dítě s hendikepem a jeho rodinu // 3.13 Rodina a instituce // 3.13.1 Ministerstvo zdravotnictví...42 // 3.13.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí...42 // 3.13.3 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy...43 //
4. OD NAROZENÍ AŽ DO ŠKOLY...45 // 4.1 Období prenatální a neonatální ...45 // 4.2 Děti v kojeneckém věku...45 // 4.3 Věk batolete...46 // 4.4 Vývojová diagnostika raného věku...46 // 4.5 Některé otázky, se kterými rodiče přicházejí...47 // 4.5.1 Celkové opoždění vývoje...47 // 4.5.2 Opožděný vývoj řeči, motoriky či socializace...47 // 4.6 Předškolní období...48 // 4.6.1 Máme hry a fantazii...49 // 4.6.2 Mluvení nám nejde...49 // 4.6.3 A co nočníček? ...52 // 4.6.4 My se také bojíme...54 // 4.6.5 Něco je jinak aneb Dítě se vyvíjí odlišně od ostatních...55 // 4.6.6 Výchovná problematika aneb „Jako kdyby seděl na ježkovi“...73 // 5. TĚŠÍME SE DO ŠKOLY?...83 // 5.1 Zahájení školní docházky...83 // 5.2 Vyšetření ? odkladu školní docházky...85 // 5.2.1 Anamnéza...85 // 5.2.2 Posouzení chování dítěte během vyšetření...85 // 5.2.3 Úroveň vyjadřování...85 // 5.2.4 Vyšetření kognitivních předpokladů...85 // 5.2.5 Percepční úroveň ...86 // 5.2.6 Lateralita...86 // 5.2.7 Kresba...86 // 5.2.8 Další dovednosti a znalosti ...87 // 5.2.9 Závěrečný rozhovor...87 // 5.2.10 Náměty ? rozvoji percepčních funkcí pro rodiče...88 // 6. MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ ANEB KDYŽ SE NÁM VE ŠKOLE NEDAŘÍ ...89 // 6.1 Příčiny na straně dítěte...89 // 6.1.1 Kognitivní předpoklady...89 // 6.1.2 Mimointelektové faktory školního neprospěchu...112 // 6.2 Vlivy prostředí...114 // 6.2.1 Výchovně vzdělávací proces...114 // 7. NAŠE DÍTĚ UMÍ VÍC NEŽ OSTATNÍ ANEB DĚTI MIMOŘÁDNĚ NADANÉ...115 // 7.1 Identifikace nadaných ...116 //
8. DÍTĚ V KRIZOVÉ SITUACI...117 // 8.1 Možnosti pomoci týraným a zneužívaným dětem...118 // 8.1.1 Základní formy CAN-syndromu...119 // 8.1.2 Jak poznáme dítě s CAN-syndromem...119 // 8.1.3 Znaky zanedbávání, týrání a zneužívání u dětí...120 // 8.2 Setkání a komunikace s dítětem...123 // 8.2.1 Zásady rozhovoru ...124 // 8.2.2 Nej častější otázky dětí...126 // 8.3 Zásady krizové intervence...131 // 9. ČÍM BUDU (BUDEŠ, BUDE)? ...135 // 9.1 Vyšetření rozumových předpokladů...136 // 9.2 Práce se zájmovými dotazníky...136 // 9.3 Práce s vlastní vizí, představou, životními cíli...137 // 9.4 Další možnosti...137 // 9.5 Závěrečné rozhodnutí...137 // 10. PRÁVNÍ NORMY...139 // SLOVNÍČEK...141 // POUŽITÉ ZKRATKY...145 // SEZNAM LITERATURY...147
(OCoLC)85716182
cnb001493611

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC