Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Odeon, 1975
305 s., 8 s. obr. příl. : portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
Živá díla minulosti ; sv. 75
latina
V českém překladu uvádí výbor ukázky z latinských prozaických prací a listů známých i méně známých českých humanistů z let 1459-1621. Vedle prvního úplného překladu Dialogu Jana z Rabštejna, filozofického traktátu O lidské ubohosti od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, výňatku z deníku Šimona Proxena a úryvku z Martinidova popisu Prahy zde najdeme listy Viktorina ze Všehrd, Václava Píseckého, Martina Kuthena, Karla Staršího ze Žerotína a dalších, které umožňují lepší pochopení doby, v níž vznikly, a seznamují s názory pisatelů na tehdejší aktuální otázky.
000083986
Rekat.
OBSAH // Předmluva (Dana Martínková) . // I. DOBA JIŘÍHO Z PODĚBRAD -OBDOBÍ PŘECHODU ? HUMANISMU // Jan z Rabštejna: Dialog... // Šimon ze Slaného Mistru Eliášovi ze Slaného ... 62 // II. DOBA VLADISLAVA II. — OBDOBÍ ROZKVĚTU LATINSKÉHO HUMANISMU // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: O lidské ubohosti... // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Petru Schottovi (1.) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Petru Schottovi (2.) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Janovi ze Šelnberka Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Viktorinovi ze // Všehrd... // Viktorin ze Všehrd Bohuslavu Hasištejnskému // z Lobkovic...• * * ; // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Kristiánu Pedíkovi Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Janu Šlechtovi // ze Všehrd (1.)... // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Janu Šlechtovi // ze Všehrd (2.)... . . , . // 93 // 94 // 96 // 97 // 98 100 // 102 // 104 // Bohuslav Hasistejnský z Lobkovic králi Vladislavovi 105 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Konrádu Celtoví 106 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Bernardu Adelman- // novi(i-) •_ ... // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Bernardu Adelman- // novi (2-)... // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Janovi z Pibry . 112 // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Janu Paškovi . 115 // Augustin Olomoucky Ondřeji Ctiborovu // 116 // Racek Doubrävský Kryštofovi z Weitmile...?9 // Racek Doubravský Janovi z Wartemberka...120 // Racek Doubravský Bohuslavu Hasištejnskému // z Lobkovic... 221
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Rackovi Doubrav- // skému... 222 // Racek Doubravský Mikuláši Dětskému ... 124 // Václav Písecký Řehoři Hrubému z Jelení Vaclav Písecky Matěji Korambovi . . . Václav Písecký Petru Píseckému . . // . 126 . 128 . 130 // Jan Šlechta ze Všehrd Janovi Zaječickému z Kunci 135 Jan Šlechta ze Všehrd Erasmovi Rotterdamskému 136 // Jan Šlechta ze Všehrd Stanislavu Thurzonovi . . 144 // III. DRUŽINA JANA STARŠÍHO HODEJOVSKÉHO -ROZVOJ // MĚŠŤANSKÉHO HUMANISMU // Šimon Proxenus ze Sudetu : Výňatek z deníku 153 // Jin Handsch Tomáši Mitisovi... 175 // Jiří Handsch Matouši Collinovi. 279 // Jiří Handsch Šimonu Enniovi (L) .,*.*.* * * * jgQ // Jiří Handsch Simonu Enniovi (2.) ... 109 // Jiří Handsch farari v české Lípě... Ig3 // Jiří Handsch Šimonu Proxenovi ze Sudetu ... 188 // Jiří Handsch Petru Ondřeji Matthiolimu ! . . . ! 189 // Matouš Collinus z Chotěřiny Kašparovi z Nvd-brucka(l.)... // Matouš Collinus z Chotěřiny Kašparovi z Nvd-brucka (2.)... // Matouš Collinus z Chotěřiny Pavlu Eberovi . . . Matouš Collinus z Chotěřiny Konrádu Hubertovi // . 192 // . 196 . 200 201 // Martin Kuthen Kašparovi z Nydbrucka...203 // IV. DOBA RUDOLFÍNSKÁ A PŘEDBĚLOHORSKÁ -OBDOBÍ VYVRCHOLENÍ HUMANISTICKÝCH SNAH V ČESKÉ LITERATUŘE // Bartoloměj Martinides: Popis rozlehlého a krásného královského města Prahy (úryvek) ... 207 // Karel Starší ze Žerotína Janu Cratonovi z Krafft-heimu
. . // 223 // Karel Starsi ze Žerotína Justu Lipsiovi . . . . . . 224 Karel Starší ze Žerotína Janu Jakubu Grynaeovi(l.) 227 Karel Starší ze Žerotína Janu Jakubu Grynaeovi (2.) 229 Karel Starší ze Žerotína Amandu Polanovi z Polans- // dorfu (1.)...231 // Karel Starší ze Žerotína Amandu Polanovi z Polans-dorfu (2.)...  232 // Václav Budovec z Budova Davidu Chytraeovi . . 234 Václav Budovec z Budova Karlovi z Valdštejna . . 236 Václav Budovec z Budova Janu Keplerovi...239 // Petr Codicillus Prokopu Lupáčovi z Hlaváčova . . . 242 // Daniel Adam z Veleslavína Janu Civiliovi-Měšťán-kovi z Lomnice...249 // Václav ze Zástřizel Mladší Janu Jakubu Grynaeovi 251 // Mistr Vavřinec Sarkander Falkenberský rektorovi Karlovy univerzity...253 // Rektor Karlovy univerzity Mistru Vavřinci Sarkan-drovi Falkenberskému...255 // Mistr Vavřinec Sarkander Falkenberský rektorovi Karlovy univerzity...256 // Jiří Carolides z Karlsperka Janu Myllnerovi ... 259 Jan Marci a jeho bratr Tomáš Janu Myllnerovi ... 261 // Mistr Jan Adami Bystřičky z Bochova Mistru Janovi Campanovi Vodňanskému...263 // Alžběta Jana Westonia Josefu Scaligerovi ... 266 // Alžběta Jana Westonia anglickému králi Jakubovi I. 267 // Mistři koleje Karla IV. Mistru Janovi Campanovi // Vodňanskému...269 // Mistr Martin Bacháček Petru Caponovi Netovickému 270 Martin Bujacius Janu Grinvaldovi...272 // Vysvětlivky...277 // Ediční poznámka...302 // Obrazová příloha za str...304
// Seznam obrazových příloh...305
(OCoLC)9849045
cnb000141750

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC