Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
7. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
2 sv. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7196-179-5 (soubor ; váz.)
ISBN 80-7196-180-9 (1. díl ; váz.)
ISBN 80-7196-181-7 (2. díl ; váz.)
Česká matice technická ; ročník C (2000), č. 487
Edice odborné literatury
Obsahuje bibliografii na s. 685-691 a rejstřík
Díl 1 -- Díl 2
Matematika - přehledy
Matematika aplikovaná - přehledy
000084293
Stručný obsah : DÍL I : 1 Aritmetika a algebra - Václav Vilhelm // 2 Goniometrické a cyklometrické funkce. Hyperbolické a hyperbolometrické funkce - Václav Vilhelm // 3 Některé vzorce (obsahy, obvody, objemy, povrchy, těžiště, momenty setrvačnosti) - Václav Vilhelm // 4 Rovinné křivky a konstrukce - Karel Drábek // 5 Analytická geometrie v rovině - Miloslav Zelenka // 6 Analytická geometrie v prostoru - František Kejla // 7 Vektorový počet // A. Vektrová algebra - František Kejla // B. Vektorová analýza - Karel Rektorys // 8 Tenzorový počet - Václav Vilhelm // 9 Diferenciální geometrie - Bo5ivoj Kepr // A. Křivky // B. Plochy // 10 Posloupnosti a řady s konstantními členy. Nekonečné součiny - Karel Rektorys // 11 Diferenciální počet funkcí jedné promenné - Karel Rektorys // 12 Funkce dvou a více proměnných - Karel Rektorys // 13 Integrální počet funkcí jedné proměnné - Karel Rektorys // 14 Integrální počet funkcí dvou a více proměnných - Karel Rektorys // 15 Posloupnosti a řady s proměnnými členy (funkční posloupnosti a řady) - Karel Rektorys // 16 Prostor L2. Ortogonální systémy, Fourierovy řady. Některé speciální funkce (Besselovy funkce atd.) - Karel Rektorys // Rejstřík //
DÍL II : Předmluva // 17 Obyčejné diferenciální rovnice - Karel Rektorys // 19 Integrální rovnice - Karel Rektorys // 20 Funkce jedné a více komplexních proměnných // A. Funkce jedné komplexné proměnné - Karel Rektorys // B. Funkce více komplexních proměnných - Jaroslav Fuka // 21 Konformní zobrazení - Jaroslav Fuka // 22 Některé základní pojmy a výsledky z teorie množin a z funkcionální analýzy - Karel Rektorys // 23 Variační počet - František Nožička // A. Problémy I. kategorie (elementární úlohy variačního počtu) // B. Problémy II. kategorie (extrémy funkcionálu typu ...) // C. Problémy III. kategorie (extrémy funkcionálu typu ...) // D. Problémy IV. kategorie (funkcionály závislé na funkci n proměnných) // E. Problémy V. kategorie (variační úlohy s „pohyblivými konci přípustných křivek“) // F. Problémy VI. kategorie (izoperimetrický problém v nejjednodušším případě) // G. Problémy VII. kategorie (parametrické variační problémy) // H. Problémy VIII. kategorie (variační problémy s vedlejšími podmínkami) // 24 Variační metody numerického řesení úloh s okrajovými podmínkami pro diferenciální rovnice. Metoda konečných prvků. Metoda hraničních prvků - Milan Práger // 25 Přibližné řešení obyčejných diferenciálnách rovnic - Emil Vitásek // A. Úlohy s počátečními podmínkami // B. Okrajové úlohy (úlohy s okrajovými podmínkami) // 26 Řešení parciálních diferenciálních rovnic řadami (Fourierova metoda) - Karel Rektorys // 27 Řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí - Emil Vitásek // 28 Integrální transformace (operátorový počet) - Jindřich Nečas // 29 Přibližné řešené Fredholmových integrálních rovnic - Karel Rektorys //
30 Numerické metody lineární algebry - Jitka Segethová a Karel Segeth // A. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic // B. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů matice // 31 Numerické řešení algebraických a transcendentních rovnic - Miroslav Fiedler // 32 Aproximace, interpolace, splajny - Emil Vitásek // 33 Teorie pravděpodobnosti - Tomáš Cipra // 34 Matematická statistika - Tomáš Cipra // 35 Vybrané metody matematické statistiky - Tomáš Cipra // A. Regresná analýza. Prokládání křivek empirickými hodnotami. Základy vyrovnávacího počtu // B. Analýza rozptylu // C. Mnohorozměrná statistická analýza // D. Teorie spolehlivosti // E. Statistické metody kontroly jakosti // 36 Náhodné procesy - Tomáš Cipra // A. Markovovy procesy // B. Teorie hromadné obsluhy // C. Stacionární procesy // 37 Lineární programování - František Nožička // Rejstřík
(OCoLC)85008168
cnb000983227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC