Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : Avicenum, 1980
522 s. ; 8°

objednat
Obsahuje bibliografii a předmětový rejstřík
Anorganické látky jsou probírány podle periodické soustavy, přičemž kapitoly byly vytvořeny jednak podle podobnosti účinků a jednak podle významu pro průmyslovou toxikologii. Knihu doplňuje klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků (TCS) a klíč TCS a s uvedením doporučené první pomoci a pokynů k léčení otrav anorganickými TCS látkami..
000084328
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ KNIHY 9 // VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZKRATEK 11 // PŘEHLED JEDOVATOSTI ANORGANICKÝCH LÁTEK 13 // 1. VODÍK A VODA, VZÁCNÉ PLYNY A ELEMENTÁRNÍ DUSÍK, KYSLÍK 17 // 1.1. Vodík a voda, kyseliny a zásady 17 // 1.2. Vzácne plyny a elementárni dusík 19 // 1.3. Kyslík, ozón a peroxid vodíku 21 // 2. ALKALICKÉ KOVY 24 // 2.1. Lithium 24 // 2.2. Sodík 27 // 2.3. Draslík 29 // 2.4. Rubidium a cesium 29 // 3. MĚĎ, STŘÍBRO A ZLATO 33 // 3.1. Měď 33 // 3.2. Stříbro 42 // 3.3. Zlato 46 // 4. BERYLIUM, HOŘČÍK A KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN 48 // 4.1. Berylium 48 // 4.2. Hořčík 53 // 4.3. Vápník , 57 // 4.4. Stroncium 66 // 4.5. Baryum 69 // 5. RADIOAKTIVNÍ LÁTKY 77 // 6.1. Polonium, astat, radon, francium, radium a aktinium.. 89 // 5.2. Thorium a protaktinium 90 // 5.3. Uran 92 // 5.4. Transurany 95 // 6. ZINEK A KADMIUM 96 // 6.1. Zinek 96 // 6.2. Kadmium 103 // 7. RTUŤ 109 // 58. BOR A DALŠÍ PRVKY TŘETÍ SKUPINY 118 // 8.1. Bor 118 // 8.2. Hliník 123 // 8.3. Galium a indium 130 // 8.4. Thalium 134 // 8.5. Skandium, ytrium a lanthan 137 // 8.6. Lanthanoidy 140 // 9. ANORGANICKÉ SLOUČENINY UHLÍKU 149 // 9.1. Elementární uhlík, kysličníky uhlíku a uhličitany 149 // 9.2. Kyanidy a jiné sloučeniny s vazbou C-N 155 // 9.3. Sírouhlík a jiné sirné sloučeniny uhlíku 164 // 9.4. Fosgén a podobné halogenové sloučeniny uhlíku 167 // 10. KŘEMÍK A DALŠÍ PRVKY ČTVRTÉ SKUPINY S VÝJIMKOU OLOVA 170 // 10.1. Křemík 170 // 10.2. Germanium a cín 179 // 10.3. Titan, Zirkonium a hafnium 184 // 11. OLOVO 191 // 12. ANORGANICKÉ SLOUČENINY DUSÍKU 206 // 12.1. Amoniak, soli amonné, hydrazin, azidy a hydroxylamin 206 // 12.2. Kysličníky dusíku, kyselina dusičná, dusitany a dusičnany. 210 // 12.3. Sirné a halogenové sloučeniny dusíku 214 // 13. FOSFOR 217 // 13.1. Elementární fosfor 217 //
13.2. Fosforovodík a fosfidy 219 // 13.3. Kysličníky a kyseliny fosforu, fosfornany, fosforitany a fosforečnany 220 // 13.4. Sirné a halogenové sloučeniny fosforu 225 // 14. ARSEN 229 // 14.1. Elementární arsen, arsenovodík a arsenidy 231 // 14.2. Kysličníky a kyseliny arsenu, arsenitany a arseničnany 233 // 14.3. Sirné a halogenové sloučeniny arsenu 236 // 15. ANTIMON A DALŠÍ PRVKY PÁTÉ SKUPINY 238 // 15.1. Antimon 238 // 15.2. Bismut 243 // 15.3. Vanad 246 // 15.4. Niob a tantal 249 // 16. SÍRA, SELEN A TELUR 252 // 16.1. Síra 252 // 16.2. Selen 266 // 16.3. Telur 271 // 17. CHROM, MOLYBDEN A WOLFRAM 275 // 17.1. Chrom 275 // 17.2. Molybden a wolfram 283 // 618. FLUOR 288 // 18.1. Elementární fluor a fluorovodík 288 // 18.2. Fluoridy 290 // 19. CHLOR, BROM A JOD 294 // 19.1. Chlor 294 // 19.2. Brom 302 // 19.3. Jod 305 // 20. MANGAN, TECHNECIUM A RHENIUM 310 // 20.1. Mangan 310 // 20.2. Technecium a rhenium 314 // 21. PRVKY TRIÁD 316 // 21.1. Železo 316 // 21.2. Kobalt 323 // 21.3. Nikl 327 // 21.4. Ruthenium, rhodium a paladium 331 // 21.5. Osmium, iridium a platina 332 // KLASIFIKACE A KÓDOVÉ OZNAČENÍ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ A NEBEZPEČNOSTI CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ (TCS) 337 // SMYSL KLASIFIKACE A KÓDOVÉHO OZNAČENÍ 339 // KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ 344 // Klasifikace podle toxikologických vlastností 344 // Klasifikace podle účinku 344 // Klásifikace podle účinnosti 347 // Označení účinků (t-systém) 365 // KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE NEBEZPEČNOSTI 390 // Klasifikace podle nebezpečnosti 390 // Označení nebezpečnosti (p-systém) 396 // Telegrafické a dálnopisné sdělování TCS 398 // ZKRÁCENÉ VYZNAČOVÁNÍ TOXIKOLOGICKÝCH DAT 399 // KLÍČ TCS» S UVEDENÍM DOPORUČENÉ PRVNÍ POMOCI A POKYNŮ K LÉČENÍ OTRAV ANORGANICKÝMI LÁTKAMI 403 // Literatura 497 // Rejstřík anorganických látek 510
(OCoLC)42168466
cnb000124889

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC