Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen2 x )
(30.1) Půjčeno:330x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
87 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-619-2 (brož.)
Pod názvem: Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obsahuje bibliografii na s. 85-87 a bibliografické odkazy
000084343
OSNOVA -- SHRNUTÍ KAPITOL -- 1. POJEM RODINA -- 1.1 Co si přinášíme do manželství? -- Přístup dynamický -- Přístup kognitivně-behaviorální -- Přístup humanistický -- 2. STRUKTURA A DYNAMIKA RODINY, VLIV ZPŮSOBU VÝCHOVY NA DÍTĚ -- 2.1 Rodinné fungování -- Rodinná identita -- Hranice -- Koalice (spojenectví) a koheze (soudržnost) -- Rodinné mýty a rituály -- 2.2 Výchovné postoje rodičů -- 3. MUŽ A ŽENA GENDER POJETÍ A JEHO VÝZNAM V RODINĚ -- 3.1 Termín „gender" -- 3.2 Genderové stereotypy -- 3.3 Gender a výchova -- 3.4 Gender a škola -- 4. SOUČASNÉ TRENDY V RODINĚ -- 4.1 Odkládání mateřství -- 4.2 Pozitiva versus negativa rodičovství -- 4.3 Velmi mladí rodiče, rodiče ve vyšším věku -- 4.4 Rodiny homosexuálních partnerů -- Mýty o homosexuálním partnerství -- 4.5 Vývoj současné české rodiny -- 5. RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM -- 5.1 Sdělení závažné diagnózy -- 5.2 Přijetí postižení -- 5.3 Aspekty chronicky nemocného dítěte v předškolním věku -- 5.4 Integrace dítěte se zdravotním postižením -- 6. RODINY SE ZANEDBÁVANÝM, DEPRIVOVANÝM A TÝRANÝM DÍTĚTEM -- 6.1 Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) -- Psychické týrání -- Tělesné týrání -- Pohlavní zneužívání -- 6.2 Rizikoví činitelé -- 6.3 Známky týraného a zneužívaného dítěte -- 6.4 Indikace k diagnostice sy CAN -- 6.5 Ochranné faktory -- 6.6 Výsledky výzkumů tělesného a citového strádání dětí
-- 6.7 Psychická subdeprivace -- 7. PROBLÉMY, KONFLIKTY A ROZVOD -- 7.1 Nejčastější problémové oblasti v manželství -- 7.2 Rozvod -- 7.3 Rozvodové mýty -- 7.4 Manželská taktika -- 7.5 Konstruktivní hádka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC