Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Brno : CCB, 1993

objednat
ISBN 80-85825-03-1
000084366
Rekat.
Obsah // 1 Úvod do problematiky ozonu // [7] Co je to ozon a ozonová vrstva?. // 1 // 1 // [2] Jaký má ozon význam pro život na Zemi?...3 // § Jaké jsou hlavní příčiny úbytku ozonu? // Co jsou to freony?...4 // [7] Jak vznikl ozon ?... // [5] Kdy se poprvé objevily obavy, že dojde ? úbytku ozonu?... // 5 // 7 // § Od kdy ubývá ozon ze stratosféry a jak rychle?...8 // [Ť] Jaký je mechanismus destrukce ozonu?...9 // <§ Může být ozon rozkládán více mechanismy?...10 // § Co je to pozitivní zpětná vazba? // Může mít vliv na úbytek ozonu?...12 // \? Kdy byla objevena ozonova díra nad Antarktidou?... 14 // Jaký je mechanismus vzniku ozonové díry? // Proč vzniká ozonová díra právě nad Antarktidou? // 15 // Jak se liší stratosféra na jižní a severní polokouli ?... 17 // |7j| Jaký je stav stratosféry v Arktidě?...18 // ? Jak ovlivňují ozónosféru výbuchy sopek?...19 // Jak se provádí měření ozonové vrstvy?...20 // Jak se měří koncentrace ozonu v závislosti na výšce?...21 // ? // Jakou pozornost věnuje výzkumu ozonové vrstvy organizace pro výzkum vesmíru - NASA?... // 22 // Může ? destrukci ozonu přispívat ionizující záření z vesmíru? 23 // ? Lze dokázat, že sloučeniny chlóru ve stratosféře // mají původ v lidské činnosti?...23 // Může být ozon v atmosféře škodlivý?...24 // 21 Mezinárodní úmluvy na ochranu ozonové vrstvy...24 // 111 // 2 Druhy záření a jejich nebezpečí pro člověka...27
// 0 Co je to záření?...27 // 2] Jaké existují druhy záření? // Které z nich jsou pro člověka nebezpečné?...29 // 0 Ohrožují nás člověkem vytvořené zdroje záření?...31 // 0 Mohou se zdroje škodlivého záření dostat dovnitř organismu?. 32 // 0 Jaké druhy záření dopadají na Zemi z vesmíru?...34 // @ Jak je záření pohlcováno?...36 // 0 Jak silně pohlcují různé látky záření?...37 // Jak pohlcuje atmosféra ultrafialové záření?...39 // 0 Proniká škodlivé UV-B záření do přírodních vod?...40 // Idj Jaká je škodlivost ultrafialového záření?...41 // [77 Jaké nebezpečí pro život na zemském povrchu představuje // sluneční ultrafialové záření?...42 // 12] Jaké jsou další zdroje ultrafialového záření?...44 // 3 Vliv UV-záření na buňky...45 // 0 V čem je uchovávána v buňkách genetická informace?...45 // 0 Proč je růst vlastností všeho živého?...47 // 0 Jaké druhy poškození vznikají v genetickém materiálu buněk po ozáření UV-B zářením ?...48 // 0 Jaká je účinnost různých druhů ultrafialového záření?...50 // 0 Kolik buněk přežije ozáření?...51 // 0 Jak buňka opravuje poškození // způsobená zářením?...52 // 0 Co jsou to mutace a mutageny?...54 // 4 Důsledky ztenčení ozonové vrstvy pro rostliny...57 // 0 Kdy byly poprvé sledovány účinky UV-záření na rostliny?..57 // 2 Jaký vliv má škodlivé UV-B záření na rostlinstvo?...58 // IV // Bude mít zvýšená
intenzita UV-B záření vliv na zemědělskou produkci?...59 // Které zemědělské plodiny jsou citlivé ? UV-B záření?...61 // Co je terčem pro působení UV-B záření // v rostlinných buňkách?...61 // _ Jak ovlivňují citlivost rostlin ? UV-B záření další stresy?..62 // Brání se rostliny zvýšené intenzitě UV-B záření?...63 // Co už víme a co zatím nebylo prozkoumáno?...64 // 5 Důsledky ztenčení ozonové vrstvy pro živočichy...65 // 7] Jaké druhy nádorů rozlišujeme? // Jak vznikají nádory?...65 // I2] Vznikají také ? zvířat působením UV-záření zhoubné nádory?.. 67 // [i] Jak vzniká zákal oční čočky?...68 // § Jaká je citlivost rohovky a oční čočky ? UV-záření?...69 // 6 Vliv ztenčené ozónosféry na lidské zdraví...71 // [7] Je slunění zdravé?...71 // [7] Co je to tkáň? // Jak je regulováno dělení buněk ve tkáni?...72 // |7] Co je to vlastně opalování?...73 // Které faktory zesilují účinek slunečního záření?...74 // [i] Jaké druhy ultrafialového záření vyvolávají rakovinu kůže?.74 // § Existují lidské buňky, které neumějí opravovat poškození vzniklá zářením?...75 //  Jak ovlivňuje reparace vznik zhoubných nádorů?...76 // Jsou zhoubné nádory kůže vyléčitelné?...76 // § Jakým způsobem se léčí zhoubné nádory kůže?...77 // ? Jak dalece jsou nebezpečné zhoubné nádory oka?...77 // [771 Jak se léčí zákal oční čočky?...78 // v // 12\ Záření
nádory vyvolává nebo léčí?...78 // 7 Globální změny na Zemi vyvolané lidskou činností... 79 // [7] Chová se člověk šetrně vůči přírodě?... 79 // [2] Jaké jsou důsledky havárie v Černobylu?...80 // |i] Jak rychle se projeví účinek ozáření na lidském zdraví?..82 // § Co je to vlastně fotosyntéza? // Jaký je její význam ?...83 // § Může ozonová díra ovlivnit růst fytoplanktonu?...84 // Kde se nachází fytoplankton v období vzniku ozonové díry?.85 // [Ť] Jak se brání fytoplankton působení UV-záření?...86 // S| Jaké jsou ztráty produkce fytoplanktonu // způsobenéozonovou dírou?...87 // ? Mohou ztráty fytoplanktonu ovlivnit složení vzduchu?...88 // Td\ Co je to skleníkový efekt? // Stane se Země obrovským skleníkem?...89

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC