Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
309 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-1216-X (brož.)
Obsahuje černobílé ilustrace
Anatomie - učebnice vysokoškolské
000084382
OBSAH // Předmluva---? // 1. OBECNÉ ZÁKLADY STAVBY LIDSKÉHO TĚLA (M. Elišková) ---13 // 1.1 Obecná stavba tkání---13 // 1.4 Svalová tkáň---18 // 1.5 Nervová tkáň---19 // 1.6 Anatomické názvosloví---19 // 2. KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA (M. Elišková) ---22 // 2.1 Lebka - cranium---22 // 2.3 Kosti horní končetiny---33 // 2.4 Kosti dolní končetiny---35 // 3. SPOJENÍ KOSTÍ (M. Elišková)---39 // 3.1 Obecná arthrologie---39 // 3.2 Kloubní spojení kostí horní končetiny---41 // 3.2.1 Sternoklavikulární kloub---41 // 3.2.2 Kloub akromioklavikulární---41 // 3.2.3 Ramenní kloub - articulatio humeri---41 // 3.2.4 Kloub loketní - articulatio cubiti---42 // 3.2.5 Dolní radioulnární kloub - articulatio radioulnaris distalis---43 // 3.2.6 Klouby ruky - articulationes manus---43 // 3.3 Kloubní spojení dolní končetiny---44 // 3.3.1 Kloubní spojení pánve---44 // 3.3.1.1 Kloub křížokyčelní - articulatio sacroiliaca---44 // 3.3.1.2 Stydká spona - symphysis pubica---45 // 3.3.1.3 Vazivová spojení pánve - ligamenta pánve---45 // 3.3.1.4 Roviny a rozměry pánevní---45 // 3.3.2 Kloubní spojení volné dolní končetiny---46 // 3.3.2.1 Kloub kyčelní-articulatio coxae---46 // 3.3.2.2 Kloub kolenní - articulatio genus---46 // 3.3.2.3 Articulatio tibiofibularis.---47 // 3.3.2.4 Syndesmosis tibiofibularis---47 // 3.3.2.5 Klouby nohy---47 // 4. SOUSTAVA SVALOVÁ (M. Elišková) --- // 4.1 Obecná myologie--- // 4.2 Svalstvo hlavy--- // 4.3 Svaly krku
- musculi colli--- // 4.4 Svaly a fascie trupu--- // 4.4.1 Svaly hrudníku — musculi thoracis--- // 49 // 49 // 52 // 54 // 57 // 57 // 5 // 4.4.2 Fascie hrudních svalů--- // 4.4.3 Svaly břišní stěny--- // 4.4.4. Fascie břišní stěny--- // 4.4.5 Tříselný kanál - canalis inguinalis--- // 4.4.6 Svaly zádové - musculi dorsi--- // 4.4.7 Fascie zad--- // 4.5 Svaly horní končetiny--- // 4.5.1 Svaly ramene a lopatky--- // 4.5.2 Svaly paže - musculi brachii--- // 4.5.3 Svaly předloktí - musculi antebrachii--- // 4.5.4 Svaly ruky — musculi manus--- // 4.5.5 Fascie a šlachové pochvy proximální končetiny--- // 4.6 Svaly dolní končetiny--- // 4.6.1 Svaly na ventrálnístraně kyčelního kloubu--- // 4.6.2 Svaly na dorzální straně kyčelního kloubu--- // 4.6.3 Svaly stehna - musculi femoris--- // 4.6.4 Svaly bérce - musculi cruris--- // 4.6.5 Svaly nohy - musculi pedis--- // 4.6.6 Osteofasciálníprostory a fascie dolní končetiny--- // 4.6.7 Klenba nožní--- // 58 // 58 // 59 // 60 60 66 66 66 66 68 71 73 73 // 73 // 74 // 75 79 81 // 83 // 84 // KARDIOVASKULÁRNÍ APARÁT (M. Elišková) ---85 // 5. OBECNÁ ANGIOLOGIE (M. Elišková)---86 // 5.1 Krev - sanguis ---86 // 5.2 Tepny - arteriae---86 // 5.3 Vlásečnice - kapiláry---87 // 5.4 Žíly - venae---88 // 6. SRDCE (M. Elišková)--- // 6.1 Makroskopický popis--- // 6.1.1 Pravá předsíň - atrium dextrum--- // 6.1.2 Pravá komora - ventriculus dexter--- // 6.1.3 Levá předsíň - atrium sinistrum---
// 6.1.4 Levá komora - ventriculus sinister--- // 6.1.5 Mezikomorová přepážka - septum interventriculare--- // 6.1.6 Srdeční chlopně--- // 6.2 Stavba srdeční stěny --- // 6.2.1 Endokard - endocardium--- // 6.2.2 Svalovina srdeční, myokard - myocardium--- // 6.2.3 Srdeční skelet--- // 6.2.4 Převodní systém srdeční - systema conducens cordis--- // 6.2.5 Epicardium - epikard--- // 6.2.6 Osrdečník - perikard - pericardium--- // 6.3 Cévní zásobení a inervace srdce--- // 6.3.1 Srdeční tepny - arteriae coronariae cordis - koronární tepny // 6.3.2 Srdeční žíly - venae cordis--- // 6.3.3 Lymfatické cévy srdce--- // 6.3.4 Inervace srdce--- // 6.4 Endokrinní činnost srdce--- // 6.5 Poloha srdce --- // 6.6 Srdeční cyklus --- // -89 // -90 // 91 // 92 // 93 93 93 // 93 -94 // 94 // 94 // 95 // 95 // 96 // 97 -97 // 97 // 98 100 100 101 101 101 // 7. TEPENNÝ SYSTÉM (M. Elišková) // Tepny hlavy a krku--- // Větve arcus aortae--- // 7.1.1 Truncus brachiocephalicus-- // 7.1.2 Arteria carotis communis--- // 103 // 103 // 103 // 103 // 103 // 6 // 7.1.3 Arteria subclavia---106 // 7.2 Tepny horní končetiny ---106 // 7.3 Tepny hrudníku a břicha---111 // 7.3.1 Hrudní aorta - aorta thoracica---111 // 7.3.1.1 Parietální větve---111 // 7.3.1.2 Viscerálnívětve---111 // 7.3.2 Břišní aorta - aorta abdominalis---111 // 7.3.2.1 Parietální větve---111 // 7.3.2.2 Párové větve viscerální---111 // 7.3.2.3 Nepárové viscerální větve aorty---112
// 7.4 Tepny pánve---113 // 7.4.1 Arteriae iliacae communes---113 // 7.4.1.1 Arteria iliaca interna---113 // 7.4.1.2 Arteria iliaca externa---115 // 7.5 Tepny dolní končetiny ---116 // 8. ŽILNÍ SYSTÉM (M. Elišková)---118 // 8.1 Žily hlavy a krku---118 // 8.1.1 Horní dutá žila - vena cava superior---118 // 8.1.2 Vena brachiocephalica---119 // 8.1.3 Vena jugularis interna---119 // 8.1.4 Vena subclavia---120 // 8.1.5 Vena axillaris---120 // 8.2 Žíly horní končetiny---120 // 8.2.1 Povrchové žíly horní končetiny---120 // 8.2.2 Hluboké žíly horní končetiny---120 // 8.3 Žíly hrudníku a břicha---120 // 8.3.1 Vena azygos a vena hemiazygos---120 // 8.3.2 Žíly páteře - plexus venosi vertebrales externi anteriores et posteriores---122 // 8.3.3 Dolní dutá žíla - vena cava inferior---122 // 8.3.4 Kavokavální anastomosy---122 // 8.4 Žíly pánve---122 // 8.4.1 Vena iliaca communis---122 // 8.4.2 Vena iliaca interna---122 // 8.4.3 Vena iliaca externa---124 // 8.5 Povrchové žíly přední strany těla---124 // 8.6 Žíly dolní končetiny ---126 // 8.6.1 Povrchové žíly dolní končetiny---126 // 8.6.2 Hluboké žíly dolní končetiny---126 // 8.7 Vena portae---127 // 8.8 Portokavální anastomozy---127 // 8.9 Fetální cirkulace ---131 // 9. LYMFATICKÝ SYSTÉM (M. Elišková) ---132 // 9.1 Slezina - Hen---132 // 9.2 Brzlík - thymus---133 // 9.3 Mízní cévy - vasa lymphatica---133 // 9.4 Mízní uzliny - nodi lymphatici---134 // 9.5 Míza - lymfa---135
// 9.6 Hlavní mízní kmeny a uzliny---135 // 9.6.1 Ductus thoracicus---135 // 9.6.2 Ductus lymphaticus dexter---136 // 9.6.3 Mízní cévy a uzliny hlavy a krku---136 // 9.6.4 Lymfatický systém proximální končetiny---136 // 9.6.5 Lymfatická drenáž mléčné žlázy a prsu---:---137 // 9.6.6 Lymfatický systém hrudníku---137 // 9.6.7 Lymfatické cévy a uzliny břicha a pánve---137 // 9.6.8 Lymfatické cévy a uzliny dolní končetiny---139 // 7 // 10. TRÁVICÍ SYSTÉM (M. Elišková)--- // 10.1 Obecná stavba stěny trávicí trubice--- // 10.2 Dutina ústní - cavum (cavitas) oris--- // 10.2.1 Dentes - zuby--- // 10.2.2 Lingua -jazyk--- // 10.2.3 Patro - palatum--- // 10.2.4 Tonsilla palatina - patrová mandle--- // 10.3 Slinné žlázy - glandulae salivariae--- // 10.4 Hltan - pharynx--- // 10.5 Jícen - oesophagus --- // 10.6 Žaludek - gaster (ventriculus)--- // 10.7 Střevo - intestinum--- // 10.7.1 Tenké střevo - intestinum tenue--- // 10.7.2 Tlusté střevo - intestinum crassum--- // 10.8 Slinivka břišní - pancreas--- // 10.9 Játra - hepar--- // 10.10 Žlučové cesty--- // 10.11 Pobřišnice - peritonaeum--- // 11. DÝCHACÍ SYSTÉM (O. Naňka) --- // 11.1 Zevní nos - nasus externus --- // 11.2 Dutina nosní - cavum nasi --- // 11.3 Vedlejší dutiny nosní - sinus paranasales--- // 11.4 Hrtan-larynx--- // 11.5 Průdušnice - trachea--- // 11.6 Průdušky-bronchi principales--- // 11.7 Plíce - pulmones - pulmo dexter et sinister--- // 11.8 Pohrudnice
a poplicnice - pleura parietalis et visceralis--- // 11.9 Mezihrudí-mediastinum--- // 11.10 Dýchací pohyby a kinetika plic, fonace--- // 11.11 Glandula thyroidea - štítná žláza--- // 11.12 Glandula parathyroidea superior et inferior - horní a dolní příštítné žlázy (příštítná tělíska)-- // 12. MOČOVÉ ÚSTROJÍ (O. Naňka) --- // 12.1 Ledvina - ren (řecký nefros) --- // 12.2 Kalichy ledvinné a pánvička ledvinná - calices renales et pelvis renalis --- // 12.3 Močovod - ureter--- // 12.4 Retroperitoneum--- // 12.5 Močový měchýř - vesica urinaria--- // 12.6 Ženská močová trubice - urethra feminina--- // 12.7 Glandulae suprarenales - nadledviny--- // 13. MUŽSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ (O. Naňka)--- // 13.1 Varle - testis--- // 13.2 Nadvarle - epididymis--- // 13.3 Šourek-scrotum--- // 13.4 Chámovod - ductus deferens et ductus ejaculatorius--- // 13.5 Semenné váčky - vesicullae seminales--- // 13.6 Provazec semenný - funiculus spermaticus--- // 13.7 Předstojná žláza - prostata --- // 13.8 Glandulae bulbourethrales --- // 13.9 Mužská močová trubice - urethra masculina--- // 13.10 Pyj - penis--- // 14. ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ (O. Naňka)--- // 14.1 Vaječník - ovarium--- // 14.2 Vejcovod - tuba uterina--- // 14.3 Děloha - uterus--- // 14.4 Pochva - vagina---213 // 14.5 Ženské zevní pohlavní orgány - organa genitalia feminina externa---214 // 14.6 Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie ---215 // 14.7 Prostory
a topografie východu pánevního a hráze---219 // 15. PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (O. Naňka)---220 // 15.1 Obecná stavba---220 // 15.2 Míšní nervy - nervi spinales---224 // 15.2.1 Plexus cervicalis---225 // 15.2.2 Plexus brachialis---225 // 15.2.3 Nn. thoracici---230 // 15.2.4 Plexus lumbalis---231 // 15.2.5 Plexus sacralis---231 // 15.2.6 Segmentová inervace těla---236 // 15.3 Hlavové nervy - nervi craniales---237 // 15.4 Systema nervorum autonomicum - autonomní nervový systém---249 // 15.5 Enterický systém ---253 // 16. CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (O. Naňka) ---254 // 16.1 Obaly mozku a míchy - meninges cerebri et spinalis ---254 // 16.2 Cévní zásobení míchy a mozku - vasa medullae spinalis et cerebri---256 // 16.3 Hřbetní mícha - medulla spinalis---261 // 16.4 Mozkový kmen - truncus encephali ---262 // 16.4.1 Prodloužená mícha - medulla oblongata, myelencephalon---263 // 16.4.2 Varolův most - pons Varoli---267 // 16.4.3 Střední mozek - mesencephalon---267 // 16.5 Mozeček - cerebellum ---268 // 16.6 Mezimozek - diencephalon---269 // 16.6.1 Thalamus---269 // 16.6.2 Hypothalamus---270 // 16.6.3 Podvěsek mozkový - hypophysis cerebri---271 // 16.7 Telencephalon - koncový mozek---272 // 16.7.1 Bazálni ganglia---272 // 16.7.2 Cortex cerebri - mozková kůra---275 // 16.8 Ventriculi cerebri et liquor cerebrospinalis---278 // 16.9 Spoje centrálního nervového systému---279 // 16.9.1 Vedení a zpracování senzitivity a senzoriky---279 // 16.9.2 Senzorické
systémy---283 // 16.9.3 Motorické dráhy---286 // 16.9.4 Mediátory CNS a chemické systémy---287 // 17. SMYSLOVÉ ORGÁNY (O. Naňka)---289 // 17.1 Oko a jeho pomocný aparát---289 // 17.2 Ustrojí sluchové a rovnovážné---296 // 17.3 Ústrojí čichové---302 // 17.4 Ústrojí chuťové---303 // 18. KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY (O. Naňka)---304 // 18.1 Kůže - cutis (řec. derma)---304 // 18.1.1 Pokožka - epidermis---304 // 18.1.2 Škára - dermis, corium---304 // 18.1.3 Podkožní vazivo - tela subcutanea---306 // 18.2 Deriváty epidermis ---306 // 18.2.1 Chlup, vlas - pilus---306 // 18.2.2 Nehet - unguis (řec. onyx)---307 // 18.2.3 Žlázy mazové - glandulae sebaceae---307 // 18.2.4 Žlázy potní - glandulae sudoriferae---307 // 18.2.5 Mléčná žláza - glandula mammae---307 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC