Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996
139 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-122-4 (brož.)
Učební texty vysokých škol
Obsahuje bibliografii na s. 137
Umění - člověk - vztahy - dějiny - učebnice vysokošk.
000084386
I. Člověk v dějinách - člověk v umění 1 // II. Umění na počátku dějin 3 // III. Starověký výtvarný projev 7 // Hiiypt a Mc/.opotámie 8 // IV. Antický svět a umění 12 // Řecké umění 14 Perské umění 17 Ktruskv výtvarný projev 18 Helenismus 19 Řím 21 // V. Středověk v umění 24 // Raně křestanské umění 25 Byzantský výtvarný projev 27 Prerománské umění 30 Odkaz Velké Moravy 3 2 Výtvarné umění doby románské 34 Gotika - projev vrcholného středověku 37 Gotika na našem území 41 // VI. Člověk v renesančním světě 46 // Raná renesance 49 V řehol nárenesance 5 0 Mimoitalská renesance 54 // Specifické rysy renesančního slohu na našem území 55 // VII. Proměny umění v 17. a 18. stol. 58 // Hstctika osvícenství a klasicismu 59 l Imeni protireformace barok 60 Barok na našem území 65 // VIII. Mnohoznačnost 19. stol. 68 // Filozoficko - estetická východiska 68 // Klasicismus - romantismus 70 // Památky klasicismu a romantismu na našem území 73 // Realismus - impresionismus symbolismus 76 // Výtvarný vývoj druhé pol. 19. stol. v českých zemích. 80 // IX. 20. století hledá svou "krásu" 85 // Avantgarda - modernismus 88 // Výtvarné umění po druhé světové válce 98 // Historický přehled světového výtvarného umění 20. stol. 101 // České výtvarné umění 20. stol. 112 // X. Stručný přebled dějin výtvarného umění na našem území 130 // Slovo závěrem 134 // Slovníček pojmů 135 // Doporučená literatura 137
(OCoLC)38151783
cnb000131868

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC