Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xx,239 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-685-3 (brož.)
Programování
Rychle a jistě
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, rejstřík údaje o autorech
Microsoft Visual FoxPro - příručky
000084429
Obsah // Cost 1 - Produktivita práce vývojáře 1 // 1 - IntelliSense 3 // Možnosti a vlastnosti IntelliSense 3 // Automatické doplňování klíčových slov 3 // Rychlá nápověda k příkazům a funkcím (Quick Info) 4 // Seznam členů (List members) 6 // Časná vazba // Seznam hodnot 8 // Seznam posledních otevřených souborů 9 // Seznamy tabulek, polí a proměnných 10 // Konfigurace IntelliSense 10 // Správce IntelliSense (IntelliSense Manager) 11 // Konfigurace IntelliSense z kódu Visual FoxPro 13 // Skriptovóní IntelliSense 15 // Vytváření vlastních zkrácených příkazů 15 // Navázání na výchozí skripty IntelliSense 21 // Další záležitosti spojené s IntelliSense 24 // Souhrn 24 // 2 - Vylepšení editoru kódu 25 // Psaní kódu 25 // Porovnávání závorek 25 // Indikátor změněného souboru 25 // Živé hypertextové odkazy 26 // Formátování kódu 27 // Tabulátory a mezery 27 // Viditelné bílé znaky 28 // Další volby, které lze nastavit 29 // Další položky v nabídce 31 // Práce s existujícím kódem 31 // Pohyb v editoru 32 // Označení určitých míst v editoiu 32 // Hledání textu 33 // Vyhledávání míst 34 // Vylepšený přístup ? souborům 35 // Souhrn 36 // 3 - Nové a vylepšené nástroje 37 // Moderní nabídky 37 // Návrháři tříd a formulářů 41 // Rychlý přechod dovnitř kontejnerů pro ovládací prvky 41 // Obsah // Identifikace vlastností, událostí a metod ovládacích prvků ActiveX
41 // Identifikace zděděných metod 42 // Zachování velikosti písmen v deklaracích parametrů 42 // „Skutečné“ souřadnice mřížek 43 // Správce projektu (Project Manager) 43 // Návrhář sestav (Report Designer) 43 // Distribuce aplikací 44 // Vytvoření projektu InstalIShield Express 45 // Uspořádání instalace 46 // Data aplikace 46 // Konfigurace cílového systému 49 // Přizpůsobení vzhledu instalačního programu 51 // Požadavky instalátoru 51 // Příprava ? distribuci 52 // Další údaje o programu InstalIShield Express 53 // Chování oken Visual FoxPro 53 // Okna lze ukotvit 53 // Vylepšení okna vlastností (Properties) 56 // Další vylepšení různých oken Visual FoxPro 56 // Seznam úloh (Task List) 57 // Zlepšení v oblasti ladění kódu 59 // Active Accessibility a Accessibility Browser 60 // Automatizované testování 62 // MODIFY PROCEDURE a VIEW 64 // Nové třídy FoxPro Foundation Classes 64 // Nové příklady 66 // Souhrn 66 // 4 - Další změny IDE 67 // Co již ve Visual FoxPro nenajdete 67 // Požadavky na logo Windows 2000 67 // Interakce se systémem Windows 68 // Co zbývá? 68 // Zdrojový soubor s možností sdílení 68 // Trvalé okno Command 68 // Změny v nabídkách 69 // Změny v dialogovém okně Options 69 // Spuštění Visual FoxPro 69 // . Závěrečné poznámky ? IDE 70 // Část 2 - Vývoj desktopových aplikací 71 // 5 - Data 73 // Nové a vylepšené prvky jazyka 73 // ASESSIONSO 73 // ATAGINFOO
75 // BROWSE 75 // G ETNEXTMODI FIED() 75 // Klauzule IN 77 // Obsah // ISREADONLYO 78 // PACK 78 // SQL SELECT 78 // SET REPROCESS 78 // SYS(3054) // USE 79 // VALIDATE DATABASE RECOVER 80 // Návrhář tabulky 8° // Události databáze 80 // Popisy událostí DBC 82 // Využívání událostí databáze 88 // Poskytovatel OLE DB pro Visual FoxPro 92 // Využití poskytovatele OLE DB 92 // Uložené procedury a události databáze 94 // Souhrn 96 // 6 - Vylepšení objektově orientovaného programování 97 // Vytváření tříd 97 // Zkoumání tříd 98 // Nové a vylepšené vlastnosti, události a metody 101 // Změny ovlivňující více tříd 1111 // Vlastnost SpecialEffect 102 // Změny formulářů a panelů nástrojů 1(,2 // Změny ovládacích prvků 106 // Změny objektu ProjectHook ?6 // Souhrn 107 // 7 - Řetězce 109 // Zlepšení v oblasti slučování textu 109 // Separování řetězců 110 // Další změny v oblasti řetězců 112 // Souhrn 118 // 8 - Správa zdrojů 115 // Překladač a správa proměnných 115 // »INCLUDE 115 // Příkazy pro kompilaci 118 // Vlastnost _VFP.LanguageOptions ?8 // Správa souborového systému 119 // ADIRO 119 // ANETRESOURCESQ ?9 // D1SKSPACEO 12° // GĽTDIRO a CD ? 120 // Správa knihoven DLL 121 // ADLLSO 121 // CLEAR DLLS 122 // DECLARE DLL 122 // Správa neanglických jazyků 122 // GETFONTO !22 // xiv ??$?? // Zdrojové soubory pro jednotlivé jazyky 122 // SYS(2300) 123 // Zadávání a zobrazení údajů 123
// DISPLAYPATHO 123 // 1NPUTBOXO 123 // SYS(602) 124 // Nastavení systému Windows 124 // _DblClick a _lncSeek 124 // SetCCentury’) 125 // Správa operační paměti 125 // SYS(1104) 125 // SYS(2600) 125 // Další změny 126 // .Screen a _VFP 126 // ASTACK1NFOO 127 // HOMED 128 // SET HELP 128 // Úvodní obrazovka Visual FoxPro 128 // Souboiy pro runtime prostředí 128 // VERSIONI) 128 // Souhrn 129 // 9 - Pole proměnných 131 // Pole proměnných jako návratová hodnota funkce 131 // Vylepšené prohledávání a řazení polí 134 // Zlepšené prohledávání polí 134 // Řazení polí nerozlišující mezi malými a velkými písmeny 135 // Souhrn 136 // 10 - Různé drobnosti 137 // , BITORO, B1TXORO a BITANDO I37 // v CTOTO 137 // EXECSCRIPTO 137 // MESSAGEBOXO 138 // OSO . 139 // QUARTERO 139 // Souhrn 139 // Část 3 - Vývoj komponent 141 // 11- Tvorba aplikací složených z komponent 143 // Vytváření monolitických aplikací 143 // Vytváření vícevrstvých aplikací složených z komponent 144 // Úvod do obchodních objektů 145 // Výhody plynoucí z používání obchodních objektů 146 // Přemostění sémantických mezer 146 // Definitivní vyřešení problému s umístěním kódu 146 // Normalizace aplikační logiky 146 // Obchodní objekty v serverech COM 147 // Obsah // Transparentnost umístěni objektů DCOM 147 // Co je MTS a COM + 148 // Co pro komponenty COM znamená nová platforma .NET? 148 // Common Language Runtime (CLR) // Standard
.NET pro vytváření komponent 149 // Souhrn 149 // 12 - Psaní špičkových serverů COM 151 // Tvorba serveru COM 151 // Vnitroprocesové a mimoprocesové servery 151 // Ukládání tříd COM ve Visual FoxPro 7 152 // Co jsou typové knihovny 153 // Soubory pro registraci v systémovém registru 154 // Prohlížeč objektů 154 // Otevření typové knihovny 155 // Prohlížení obsahu typové knihovny 155 // Prohlížení podrobných údajů o třídách 155 // Vyrovnávací paměť Object Browseru 156 // Konstanty a enumerace typových knihoven 156 // Prohledávání typových knihoven 157 // Možnosti prohlížeče objektů 158 // Instalace doplňků Object Browseru 158 // Identifikátor runtime prostředí VFP 158 // Rozsah platnosti (dostupnost) metod a vlastností 159 // Dostupnost ve VFP 6 159 // Určování dostupnosti objektů a jejich členů ve Visual FoxPro 7 160 // Jak vytvořit vlastnosti jen ke čtení a jen pro zápis 161 // Atributy vlastností a metod 161 // Zadávání atributů pomocí COMATTRIB l6l // Atributy metod 162 // Pevné zadávání datových typů 162 // Jak vrátit v metodě prázdnou hodnotu 163 // Předávání parametrů s pevně zadaným datovým typem odkazem 164 // Třída Session a její využití v serverech COM 164 // Předávání polí proměnných do serverů COM 165 // Vracení údajů o objektech COM 165 // Přístup ke komponentám COM v prostředí .NET 165 // Komplety a manifesty .NET 166 // Časná a pozdní vazba objektů
.NET 166 // Používání časné vazby pomocí importéru typové knihovny 166 // Pomůcka IL pro získání zdrojového kódu RCW 166 // Přístup ? serverům COM z kódu ASP.NET 167 // Pokročilé schopnosti serverů COM 168 // Nová funkce COMPROPt ) 168 // SYS(2336) - podpora kritické sekce 168 // SYS(2339) - odstranění odkazů na nepoužívané knihovny z paměti 169 // SYS(2340) - podpora služeb Windows NT 169 // Souhrn 169 // Obsah // 13 - Zavádění rozhraní 171 // Co je rozhraní COM 172 // Rozhraní u serverů COM Visual FoxPro !72 // Dědičnost rozhraní 172 // Podpora více rozhraní 174 // Vytvoření nového rozhraní pro nové verze komponent COM 174 // Implementace rozhraní ve Visual FoxPro 7 174 // Zadání výchozích implementací pro členy rozhraní 175 // Jak se vyhnout chybám při kompilaci l76 // Implementace rozhraní pomocí Prohlížeče objektů 177 // Ochrana metod implementovaného rozhraní 177 // Vytváření rozhraní ve Visual FoxPro 178 // Rozhraní IUnknown, virtuální tabulky a časná vazba 179 // Rozhraní IDispatch a pozdní vazba l80 // Visual FoxPro v úloze klienta s časnou vazbou 180 // Časná vazba pomocí CREATEOBJECTEXO l80 // Časná vazba pomocí funkce GETINTERFACEO mi // Pokročilé příkazy pro práci se servery COM 181 // SYS(3095 ) - ukazatel rozhraní IDispatch na objekt 181 // SYS(3097) a SYSC3098) mi // Souhrn l82 // 14 - Jak uplácat co najlepší bábovičky COM+ 183 // Vázání událostí COM l82 // Vstupní
a výstupní rozhraní m3 // Připojitelné objekty m4 // Výstupní rozhraní a Visual FoxPro m5 // Vázání událostí pomocí funkce EventHandlerO 185 // Nevýhody vazeb událostí m7 // Úvod do služeb COM4- 1®7 // Aplikace COM + l07 // Vytvoření aplikace COM+ 188 // Události COM4- l09 // Ukázka událostí COM4- l09 // Trvalé a přechodné odběry událostí 190 // Ukázka trvalého odběru událostí COM+ 191 // Jak to vše funguje 191 // Vytvoření a konfigurace třídy BookPub 193 // Vytvoření a konfigurace odběratele BookSubl 193 // Ukázka přechodného odběru událostí COM+ 196 // Komponenty ve frontě 198 // Rozhraní komponent ve frontě 199 // Ukázka komponenty ve frontě 200 // Úvodní nastavení ukázky 200 // Spuštění ukázky komponenty ve frontě 202 // Jak to vlastně funguje 202 // Spuštění ukázky komponenty ve frontě s vypnutým posluchačem // Opětovné zapnutí posluchače 20<1 // Souhrn 205 // Obsah // 15 - Jak na webové služby 207 // Úvod do XML 207 // Struktura dokumentu XML 208 // Elementy 208 // Atributy 209 // Komentáře 209 // Správně strukturované XML 209 // Vyhrazené znaky 209 // XML zaměřené na elementy a na atributy 210 // Schémata a platné XML 211 // Funkce Visual FoxPro 7 pro práci s XML 213 // Funkce CURSORTOXMLO 213 // Funkce XMLTOCURSORO 214 // Funkce XMLUPDATEGRAMO 214 // VFPXMLProglD 218 // Úvod do webových služeb 218 // Skutečné a živé webové služby! 219 // Protokol SOAP (Simple Object Access
Protocol) 219 // Pracujeme se SOAP Toolkitem 2.0 220 // Instalace SOAP Toolkitu 220 // Jazyk pro popis webových služeb WSDL // (Web Services Description Language) 220 // Metajazyk webových služeb WSML (Web Services Meta Language) 221 // Posluchači SOAP 221 // Rozšíření Visual FoxPro 7.0 pro webové služby 221 // Registrace webové služby 221 // Volání webové služby 222 // Publikování webové služby 223 // Automatické generování webové služby 228 // Souhrn 228 // Dodatek - Novinky při instalaci Visual FoxPro 229 // Instalace Visual FoxPro 7 229 // Instalace dalších součástí 230 // Další záležitosti týkající se instalace Visual FoxPro 231 // Souhrn 231 // Rejstřík 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC