Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(19.3) Půjčeno:77x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2000
181 s.

objednat
ISBN 80-244-0150-9 (brož.)
Obsahuje úvod, předmluvu
Bibliografie: s. 179-181
Psychologie sociální - učebnice vysokošk.
000084445
Obsah // Úvod do problematiky...7 // 1. Předmět sociální psychologie...8 // 2. Utváření sociálně psychologických idejí...9 // I. Socializace jedince...17, // 1. Vymezení problematiky...17 // 2. Formy socializace...18 // Druhy socializace...18 // Způsoby socializace...19 // 3. Socializace psychických procesů // a vývoj sebeuvědomění osobnosti...25 // Průběh socializace psychických procesů...25 // Vývoj sebeuvědomění osobnosti...30 // Sociální zralost...32 // Periodizace psychosociálního vývoje...34 // 4. Socializační činitelé...40 // Kulturní faktory v socializaci jedince...40 // Malé sociální skupiny...46 // Prostředky hromadné komunikace...53 // 5. Příčiny neúspěšné socializace...60 // Deprivanti...60 // Některé příčiny poruch chování a osobnosti...61 // Zdroje deprivantství...64 // II. Sociální interakce...67 // 1. Vymezení problematiky...67 // 2. Utváření sociálních interakcí...68 // Kořeny sociálního chování - sociální výměna...70 // Sociální techniky a styly...72 // 3. Sociální percepce...77 // Východiska sociální percepce...78 // Interpersonální percepce...80 // Chyby v posuzování osob...82 // 4. Komunikace v sociální interakci...86 // Formy mezilidské komunikace...87 // 3 // Struktura komunikace...90 // Komunikační styl...92 // 5. Sociální postoje...93 // Vymezení pojmu postoj v psychologii...94 // Funkce postojů...95 // Struktura postojů...96 // Utváření a změny postojů...98
// 6. Osobní vztahy a prosociální chování...104 // Interpersonální a osobní vztahy...104 // Afiliance...108 // Atraktivita...110 // Láska...114 // Agresivita...117 // Prosociální chování...120 // 111. Jedinec v sociální skupině...125 // 1. Vymezení problematiky...125 // 2. Klasifikace sociálních skupin...127 // 3. Utváření malých skupin a jejich struktur...129 // Vznik skupiny...129 // Vytváření skupinových norem...130 // Skupinový konformismus...132 // Vzájemné vztahy ve skupině...133 // 4. Dynamické procesy v malé skupině...138 // Efektivita skupiny...138 // Vůdcovství ve skupině...141 // 5. Osobnost v sociálních skupinách...149 // Společenské pozice a statusy...150 // Sociální role ve skupině...153 // 6. Sociálně psychologické přístupy k výzkumu skupin...156 // Pozorování... 157 // Experiment v sociální psychologii...161 // Rozhovor...164 // Dotazníky...167 // Sociometrie...170 // Tvorba sociometrického dotazníku...172 // Zpracování sociometrických dat...172 // Použitá literatura...179 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC