Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:12x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
201 s. ; 20 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a jmenný rejstřík
Vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult
000084472
Rekat.
Obsah // Předmluva... 5 // I VYMEZENÍ POJMU... 9 // II PŘEHLED VÝVOJE...10 // P ŕ c d o b r o z e n s k á éra // Tomáš Štítný ze Štítného, Smil Flaška z Pardubic...10 // Václav Hájek z Libočan, Jan Dubravius...11 // Prokop Lupáč z Hlaváčova, Daniel Adam z Veleslavína, Mikuláš Konáč // z Hodištkova, Jiří Karolides z Karlsperka...12 // lan Amos Komenský...13 // Národní obrození // Družina Krameriova nakladatelství: Václav Matěj Kramerius, Václav Ro-domil Kramerius, Prokop Šedivý, Fr. Jan Tomsa, Jan Hýbl ... 17 // Josef Chrněla, Josef Liboslav Ziegler. Matěj Josef Sychra, Vincenc Zahradník ...21 // Puchmajerova škola: Ant. Jaroslav Puchmajer, Vojtěch Nejedlý, Šebestián // Hněvkovský. Bohuslav Tablic...22 // Jungmannova škola: Josef Jungmann, Jan Kollár...24 // Ohlasový směr: Fr. Lad. Čelakovský...25 // Deklamovánky Fr. Jaroslava Rubeše, Václava Kl. Klicpery, Karla Vinařic-kého...28 // Karel Hynek Mácha...31 // Karel Jaromír Erben...33 // Božena Němcová...36 // Karel Havlíček Borovský...37 // Druhá polovina 19. století // Padesátá léta (boj proti reakci), překlady do češtiny...38 // Májovci: Jan Neruda, Vít. Hálek, K. Světlá, V. Šolc...40 // Opozice proti útlaku českých škol: almanach Našim dětem, 1889; Josef // Václav Sládek, Fr. Hrnčíř aj...44 // Sládkovi předchůdci a pokračovatelé: Bedřich Peška, Fr. S. Procházka, // Josef Kožíšek, Petr Křička aj...49 // Ruchovci a lumírovci:
Sv. Čech, El. Krásnohorská, Jar. Vrchlický, Julius // Zeyer...52 // Ant. Macek...57 // Sociální (kritický) a pedagogický realismus v psychologické próze z přelomu 19. a 20. století a reakce na první světovou válku (Josef K. Šlejhar, Josef Krušina ze Švambcrka, Karel Půlpán, Pavel Sula, Fr. Josef Andrlík; R. Jesenská, M. Gebauerová, // R. Svobodová; Fráňa Šrámek, Petr Křička)...59 // Cesta ? socialistické literatuře // (Helena Malířová, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Stanislav K. Neumann, // Jiří Wolker, Josef V. Pleva)...G9 // III PŘEHLED HLAVNÍCH ŽÁNRŮ, TENDENCÍ A LINIÍ ... 73 // Lidová linie...74 // Směr lidovýchovný...88 // Mravoučný směr...88 // Školská tematika...89 // Dobrodružná tematika...90 // Historická beletrie...92 // Linie humoristická a satirická...99 // Svět zvířat (bajek)...103 // Svět dětí a mládeže...109 // IV POZNÁMKY ...111 // V LITERATURA...114 // VI VÝBOR (ČÍTANKA)... 117 // Ezop : // Pes a kus masa, Hora ? porodu pracující...117 // Liška a hrozny. Stařec a smrt...H8 // Jih Karolides z Karlsperka: // Navedení mladistvého věku...119 // Antonín Jaroslav Puchmajer: // Vrána a liška...121 // Vojtěch Nejedlý: // Ukolíbavka...122 // Přcdlička ...123 // Bohuslav Tablic: Potrestaná všetečnost // 124 // Josef Chrněla: // Pohádka, Opice a ořech...125 // Raci, Slunce a duha...126 // Jehně a vlk...127 // Vrána...128 // Vincenc Zahradník: // Medvěd a opice...129 // Fr. Jaromír
Rubeš: // Vrabec a kůň...129 // Já jsem Čech!...131 // Jan z Hvězdy (Jan Jindřich Marek): // Slepého krále smrt...133 // Karel Hynek Mácha: // Baláda...134 // V chrámu. Aniž tvůj že jsem...135 // Fr. Ladislav Čelakovský: // Píseň dětská. Dětská...136 // Pocestný ...137 // Josef Jaroslav Langer: // České krakováčky (Z křoví do křovíčka. Často jsem si myslel) . . . . 138 // Boleslav Jablonský: // Moudrost otcovská XIV (Patř, ó synu, na ty včely), XXXVIII (Krásný // jest...)...139 // Svět školou...140 // Karel Šimon (Simeon) Macháček: // Topol...140 // František Doucha: » // Kocour se vyplatil. Uspání...141 // Karel Alois Vinařický: // Hra na vojáky...142 // Píseň o nedbalém žáku. Zedníci...144 // Píseň pracovitých dívek...145 // Vítězslav Hálek: // Večerní písně XV (Ty dívko zvláště líbezná), XXI (Ty hvězdičky tam na nebi)...146 // Bohuslav Ptačovský: // Dítko na hřbitově...147 // Václav Šolc: . // Z perlové šňůrky IV (Jen postůj)...147 // Jan Neruda: // Matičce...148 // Písně kosmické: XIII (Také to slunce ohnivé), XXVI (Vzhůru již hlavu, // národe)...149 // Balady a romance: Romance štědrovečerní...150 // Balada horská...152 // Prosté motivy: VI (Kde jsem se to octnul)...153 // Zpěvy páteční: Jen dál!...154 // Eliška Krásnohorská: // Vytrvej!...156 // Bedřich Peška: // Za Roztoky...157 // Návrat, Praha...158 // Karel Václav Rais: // Do světa...159 // Když stavěli
Karlův most...160 // Mateřská řeč. Ze vzpomínek I...161 // Dvě písně...162 // Cestička ? domovu. Stromy...163 // Večer...164 // Jarní ...165 // Josef Václav Sládek: // Pomník Indiánův...166 // Tři jezdci...167 // Dětem...169 // Až se jaro vrátí, Luard a Brok...170 // Mouchy, Sedlák Jíra...171 // Čeští hoši...4...172 // Zvonili, zvonili, Silen buď...173 // Letní večer. Píseň o staré peci...174 // Jaroslav Vrchlický: // Jarní ...176 // Vánoce...177 // František S. Procházka: // Na lávce. Vlaje prapor...178 // V jarní noci...179 // Josef Kožíšek: // Rozčitadla, Náš kocourek...180 // Sněhulák, Přání matce...181 // Matce ? svátku. Rybička...182 // Včelky, Tatínkovy ruce...183 // Cestovatel, Na výsluní...184 // Koza ...185 // Novina, Ušák, Tatíček jde!...186 // Odměna...187 // Polámal se mraveneček...188 // Antonín Macek: // Mnoho knih ti nedám...188 // Petr Křička: // Psaní zavěšené na kliku matčiny ložnice, Úmysl a skutek...189 // Chvalořeč...190 // Medynia Glogowska ...191 // Stanislao ?. Neumann: Píseň pro mou dcerku...192 // JMENNÝ REJSTŘÍK (AUTORSKÝ) // 195
(OCoLC)39436377
cnb000031888

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC