Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Hať : Obecní úřad Hať, 2001
190 s., [36] s. obr. příl. : il., (některé barev.), mapy ; 29 cm

objednat
ISBN 80-86458-05-9 (brož.)
Vydáno k 750. výročí první písemné zmínky o obci
Další názvový údaj z obálky: z historie obce
Obsahuje bibliografii
Hať - dějiny - studie
000084514
Slovo starosty ...7 // Úvod ...9 // K základním údajům o obci ...11 // 1. Od první písemné zmínky o Hati do první slezské války ...13 // 2. Karolinský katastr ...14 // 3. Moravci ...14 // 4. К haťským rybníkům ...15 // 5. První zmínky o farnosti ...16 // 6. Pod pruskou správou ...17 // 7. Změny vrchnosti ...18 // 8. Robotní povinnosti ...18 // 9. První pokusy o vysvobození z robotních povinností ...19 // 10. Revoluce 1848 a vykoupení z roboty ...21 // 11. Život na vesnici před rokem 1848 ...22 // 12. Sepjetí s kostelem ...23 // 13. První krůčky k samosprávě obce po roce 1850 ...24 // 14. Složení obyvatel ...26 // 15. Obecní zastupitelstvo, hospodaření obce, výstavba komunikací ...29 // 16. Haťská farnost ...31 // 17. Rozvoj školství ..., ...32 // 18. První spolky ...36 // 19. Sociální a zdravotní věci ...37 // 20. Národně politické tlaky po vzniku sjednoceného Německa ...38 // 21. Za I. světové války ...38 // 22. Váleční hrdinové ...40 // 23. Obyvatelstvo obce v poválečné době ...40 // 24. Hať k ČSR nebo k Německu? ...42 // 25. Do svazku s ČSR ...44 // 26. Růst proněmeckých sympatií ...46 // 27. Obtížné poválečné hospodaření obce ...46 // 28. Veřejný a politický život na prahu 30. let ...47 // 29. Pozemková reforma ...48 // 30. Hatstí sedláci a živnostníci na počátku 30. let ...49 // 31. Elektrifikace obce, úprava komunikací, výstavba ...49 // 32. Ke kostelním záležitostem ...50 // 33. Školství v meziválečném období ...51 // 34. I neštěstí se dostavilo ...53 // 35. Kam za prací? ...54 // 36. V ohrožení mezi hranicí a pevnostmi ...55 // 37. Po Mnichovu 1938 k Německu ...57 // 338. Obyvatelstvo na prahu války ...57 // 39. Muži na frontu ...58 // 40. Život v obci pokračoval, ale bez zvonů ...59 // 41. Škola za války ...59 // 42. Proněmecké nadšení upadá ...59 // 43. Fronta v Hati ...60 // 44. Poválečné poměry v obvi ...62 //
45. První poválečná správa obce ...62 // 46. Ustavení Místního národního výboru v Hati ...63 // 47. Život občanů po válce ...64 // 48. Školství a kultura po válce ...67 // 49. Farnost v poválečném období ...68 // 50. Poválečná obnova, juterka ...69 // 51. Malý zájem o veřejné dění ...69 // 52. Po převratu v únoru 1948 ...70 // 53. Nové období strachu a nejistoty ...71 // 54. Socializace živností a velkostatků ...71 // 55. Vyhlášení kulaků, represe a vznik JZD ...72 // 56. Čsl. státní statek ...74 // 57. Výstavba a rozvoj obce v 50. letech ...75 // 58. Živelní pohromy, požáry, tragédie ...76 // 59. Zaměstnanost ...77 // 60. Rozvoj výstavby rodinných domů ...77 // 61. Změny ve způsobu života lidí ...78 // 62. Správa obce v 50. letech ...78 // 63. К veřejnému a společenskému životu 50. let ...79 // 64. Měnová reforma, zrušení přídělových lístků ...82 // 65. Haťské školy v 50. letech ...82 // 66. V roce 1960 k okresu Opava ...84 // 67. Kdo spravoval obec? ...84 // 68. Ohlasy Pražského jara 1968 ...85 // 69. К výstavbě a modernizaci obce ...86 // 70. Obyvatelstvo a jeho zaměsmanost ...88 // 71. Obchod a služby ...88 // 72. Péče o zdraví občanů ...89 // 73. Konečně nová škola ...90 // 74. Pionýr i výuka náboženství ...92 // 75. Kulturní a společenský život v obci ...93 // 76. Od státního statku k zemědělskému podniku Hať ...95 // 77. Církevní život ...96 // 78. Integrace k Hlučínu ...100 // 79. Devadesátá léta ...101 //
PŘÍLOHY: č. 1 Nejstarší dochovaný přepis listiny papeže Inocence IV. z roku 1250 ...111 // č. 2a Tištěný přepis listiny z roku 1250 v kodexu A. Bočka ...112 // 2b Překlad listiny papeže Inocence IV. pro velehradský klášter z 18. 12. 1250 ...114 // č. 3 Mustruňk z roku 1608 - nejstarší soupis obyvatel Hati ...116 // č. 4 Karolinský katastr, seznam držitelů poddanské půdy v Hati ...117 // č. 5 Přehled vlastníků domů v roce 1878 v porovnání se současným stavem k 30. 6. 2000 ...119 // č. 6 Mapa Pozemků Rotschildových dvorů v Hati s vyznačením bývalých rybníků ...124 // č. 7 Mapa obcí Hlučínska jež připadly v letech 1920 a 1923 k ČSR s vyznačenou projektovanou železnicí do Hati ...125 // č. 8 Připojení Hati k Československu ve vzpomínkách P. Arnošta Bindače, rodáka z Hati ...126 // č. 9 Živnosti v Hati ...127 // 4č. 10 Rolníci v Hati s výmerou orné půdy (podle Adresáře okresu Hlučin 1927-1928 ) ...131 // č. 11 Představitelé obce Hať v období 1861-2000 ...132 // č. 12 Přehled nadučitelů, řídících a ředitelů, kteří působili na haťských školách ...133 // č. 13 Posloupnost římsko-katolických duchovních správců působících v Hati ...134 // č. 14 Kněží - rodáci z haťské farnosti ...140 // č. 15 Řádové sestry ...144 // č. 16 Vojáci z haťské farnosti padlí v I. světové válce ...148 // č. 17 Seznam sovětských vojáků, kteří padli v dubnu 1945 na katastru obce Hať ...150 // č. 18 Občané z Hati padlí ve II. světové válce ...152 // č. 19 Vojáci německé armády padlí v dubnu 1945 na katastru obce Hať ...154 // č. 20 Kříže, kaple a pomníky na území obce ...155 // č. 21 Místní a pomístní názvy tratí, názvy ulic a cest ...158 // č. 22 Ze života spolků ...160 // č. 23 Roman Kolek (1969) - náš paralympionik ...179 //
č. 24 Přehled demografického vývoje Hati ...180 // č. 25 Převedení středověkých plošných měr, užívaných ve Slezsku, na metrickou soustavu ...181 // č. 26 Zajímavosti ...182 // č. 27 Tradice, zvyky a pověsti ...186 // FOTODOKUMENTACE // PRAMENY A LITERATURA
(OCoLC)51184530
cnb001090167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC