Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
101 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-1060-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, rejstřík zkratek
Bibliografie: s. 98-100
Materiály historické - průzkum a péče - příručky
Památková péče - materiály - průzkum - příručky
000084517
Obsah 5 // Obsah // 1 ÚVOD (V. Nejedlý) ...7 // 2 ANALYTICKÉ MĽTODY (I. Kopecká) ...26 // 2.1 Neinvazivní a nedestruktivní analytické metody, které používají světlo // o různých vlnových délkách a jejichž výstupem je obraz...28 // 2.2 Metody, jejichž výstupem je obraz a které vždy // vyžadují odběr vzorku...29 // 2.3 Metody anorganické analýzy...30 // 2.4 Organická analýza...33 // 3 KÄMEN (I. Kopecká)...44 // 3.1 Pctrograřický průzkum...44 // 3.2 Průzkum stupně degradace kamene ...45 // 3.3 Průzkumy povrchových úprav, doplňků a tmelů ...47 // 3.4 Průzkumy fyzikálních vlastností kamene...48 // 4 OMÍTKY ? ŠTUKY (I. Kopecká) ...51 // 4.1 Průzkum a popis aktuálního stavu omítek, // typu a rozsahu jejich degradace...51 // 4.2 Průzkum vlhkosti a salinity omítek ...52 // 4.3 Analýza materiálového složení omítek nebo štuků ...53 // 4.4 Průzkum stratigrafie omítkových souvrství...54 // 4.5 Průzkum povrchových úprav omítek a Štuků...54 // 5 NÁSTĚNNÁ MALBA (1. Kopecká) ...55 // 5.1 O jakou techniku jde (fresco, secco, jejich kombinace)?...55 // 5.2 Zjištění přemaleb či podmalby - stratigrafie malby...56 // 5.3 Analýzy barevné vrstvy...57 // 5.4 Analýza intonacca (podkladu malby) ...58 // 5.5 Mikrobiální analýza ...59 // 5.6 Průzkum minulých restaurátorských zásahů...59 // 6 ZÁVĚSNÁ MALBA (I. Kopecká)... // 6.1 Průzkum aktuálního stavu malby, její degradace // 6.2 Materiálový průzkum
barevné vrstvy... // 6.3 Průzkum podložky ...63 // 6.4 Průzkum techniky malby a průzkum pozdějších zásahů (podmaleb, přemaleb, // retuší, doplňků a dalších restaurátorských nebo konzervačních zásahů)...64 // 7 KOVY (I. Kopecká)...65 // 7.1 Identifikace kovů, složení slitin a kompozitních materiálů...65 // 7.2 Studium struktury kovu...66 // 7.3 Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze...66 // 7.4 Stanovení mechanických vlastností kovu ...67 // 7.5 Průzkumy předchozích konzervačních zásahů (aplikovaných konzervačních // látek, inhibitorů koroze, povrchových nátěrů, doplňků, tmelů atp.)...67 // S § o // 6 Průzkum historických materialů // 8 SKLO (I. Kopecká a /. Zelinger) ... // 8.1 Chemické složení skla... // 8.2 Průzkum aktuálního stavu skla, respektive // průzkum typu a stupnč koroze ... // 8.3 Průzkum povrchových úprav a dekorů skla ... // 8.4 Průzkumy předchozích konzervačních zásahů - // povrchových nátčrů a lepidel ... // 9 PAPÍR (I. Kopecká o J. Zelinger)... // 9.1 Struktura a složení papíru... // 9.2 Fyzikální vlastnosti papíru ... // 9.3 Chemické vlastnosti papíru...’... // 9.4 Biologické napadení papíru (podklad pro volbu sanačního // zásahu, prevence)... // 9.5 Průzkum poškození papíru před restaurováním nebo konzervací // a průzkum předchozích zásahů... // 9.6 Analýza iluminací, zlacení, inkoustů a tuší ... // 10 DŘEVO (I. Kopecká)...
10.1 Specifikace druhu dřeva ... // 10.2 Biologický průzkum dřeva napadeného drevokazným // hmyzem nebo houbou... // 10.3 Průzkum povrchové úpravy dřeva... // 10.4 Datování dřeva (dcndrochronologický průzkum)... // 10.5 Průzkum mechanických vlastností dřevěné konstrukce... // 11 TEXTIL (I. Kopecká a /. Zelinger)... // 11.1 Popsání aktuálního stavu textilu a jeho poškození ... // 11.2 Průzkum předchozích restaurátorských zásahů... // 11.3 Určení typu textilních vláken... // 11.4 Průzkum původní technologie zhotovení textilu ... // 11.5 Vyhodnocení vlivu čištění na textil ... // 11.6 Stanovení barevnosti... // 11.7 Analýza použitých barviv ... // 12 USEŇ (I. Kopecká a /. Zelinger)... // 12.1 Typ a struktura usně... // 12.2 Určení typu činění... // 12.3 Průzkum biologického poškození - poškození hmyzem // a mikroorganismy... // 12.4 Analýza dekorativních úprav na povrchu usní... // 12.5 Stanovení tukovacích látek... // 12.6 Stanovení míry degradace usně... // 13 MODERNÍ A SYNTETICKÉ MATERIÁLY (I. Kopecká)... // PŘÍLOHA... // Analýza podmalby na skle před restaurováním... // LITERATURA... // REJSTŘÍK ZKRATEK ... // . . 68 . . 68 // . . 69 . . .70 // . . 70 // . . 73 . . 73 . . 73 . . 74 // . . 75 // . . 75 . . 76 // . . 77 . . 77 // . . 77 . . 78 . . 78 . . 79 // . . 80 . .80 . .84 . .84 . . 84 . . 85 . . 85 . . 86 // . . 87 . . 87 . . 88 // . . 89 . .89 . . 89 . . 90 // . . 92 // . . 93 . . 93
// . . 98 // . 101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC