Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
2. přeprac. vyd.
Praha : Prometheus, 1996
497 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7196-006-3 (váz.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje jmenný a věcný rejstřík
Fyzika - přehledy - učebnice středošk.
000084521
PŘEDMLUVA 7 // 1 ÚVOD 8 // 1.1 Rozdelení fyziky 8 // 1.2 Metody fyziky 10 // 1.3 Fyzikálni veličiny a jejich jednotky 12 // 1.4 Měření fyzikálních veličin 15 // 1.5 Skalární a vektorové fyzikální veličiny 22 // 2 MECHANIKA 29 // 2.1 Kinematika hmotného bodu 29 // 2.2 Dynamika hmotného bodu 46 // 2.3 Energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 60 // 2.4 Gravitační pole 71 // 2.5 Mechanika tuhého tělesa 84 // 2.6 Mechanika kapalin a plynů 102 // 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 119 // 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky a termiky 119 // 3.2 Vnitřní energie, teplo, teplota 129 // 3.3 Struktura a vlastnosti plynů 143 // 3.4 Struktura a vlastnosti pevných látek 153 // 3.5 Struktura a vlastnosti kapalin 165 // 3.6 Tepelné motory a chladicí stroje 178 // 4 MECHANICKÉ KMITÁNI A VLNĚNÍ 190 // 4.1 Kmitání mechanického oscilátoru 190 // 4.2 Mechanické vlnění 211 // 4.3 Zvukové vlnění 226 // 5 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 233 // 5.1 Elektrické pole 233 // 5.2 Elektrický proud v kovech 246 // 5.3 Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 266 // 5.4 Magnetické pole 281 // 5.5 Nestacionární magnetické pole 295 // 5.6 Střídavý proud 303 // 5.7 Fyzikální základy elektroniky 320 // 5.8 Elektromagnetické kmitání a vlnění 334 // 6 OPTIKA 351 // 6.1 Světlo jako elektromagnetické vlnění 351 // 6.2 Optické zobrazení a optické soustavy 372 // 6.3 Základní radiometrické a fotometrické veličiny 392 // 6.4 Elektromagnetické záření 395 // 7 ZÁKLADNÍ POZNATKY SPECIÁLILNÍ TEORIE RELATIVITY 403 // 8 FYZIKA MIKROSVETA 411 // 8.1 Kvantová fyzika 411 // 8.2 Fyzika elektronového obalu atomu 424 // 8.3 Fyzika atomového jádra 435 // 9 ASTROFYZIKA 451 // 9.1 Sluneční soustava 452 // 9.2 Základní údaje o hvězdách 458 // 9.3 Zdroje energie, stavba a vývoj hvězd 463 // 9.4 Struktura a vývoj vesmíru 469 // 10 FYZIKÁLNÍ OBRAZ SVĚTA ...479 // Rejstřík 485
(OCoLC)37960423
cnb000110701

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC