Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997
303 s. : il.

objednat
ISBN 80-85937-48-4 (brož.)
Rejstř.
Literatura česká - 1945-1995 - učebnice
Literatura světová - dějiny - od r. 1945 - učebnice
000084524
OBSAH // I. MEZI DEMOKRACIÍ A SOCIALISMEM (1945-1948) (L. Soldán) // Na prahu nové doby? // (Z kulluměpolitických zápasů před únorem 1948) 10 // Poezie po ?včtnu 1945 15 // Verše radosti i žalu. návraty 15 Vězeňská poezie, básně z koncentračních táborů 18 Nově básnické generace - skupinově diferenciace 19 Kontinuita české poezie 23 Základní smčry a tendence poválečné prózy 29 Drama a divadlo v letech 1945-1948 (B. Hoffmann) 34 // II. OD ÚNORA 1948 DO KRITIKY KULTU OSOBNOSTI (1948-1956) (J. Urbanec - L. Soldán) // Básníci píSící „pro lid" 42 // Autoři širšrtio žánrového rozpčtí 42 // Budovatelská próza 46 // Snahy o tematickou rozrůznčnost prózy 47 // Literatura „v podzemí" 51 // První a druhá vlna exilové tvorby 51 // Drama a divadlo v letech 1948-1956 (B. Hoffmann) 55 // III. CESTA ? SOCIALISMU S LIDSKOU TVÁŘÍ? (1956-1969) (M. Písková - L. Soldán) // Od poezie všedního dne ? svobodné básnické tvorbě 66 Časopis Květen - dílna a inspirace 67 // Spektrum osobností, směrů a skupin; autoři stojící osamoceně 68 Proměny prózy šedesátých let 73 Nová vlna literatury s okupační tematikou 1? // Společenskokritická problematika, psychologická próza 78 Náměty z historie 80 Literatura faktu, sci-fi 84 Venkov v literatuře, přírodní próza 86 // Humor a satira 88 // Dva malé spisovatelské portréty (B. Hrabal ? V. Pára!) 89 Demokratizační a liberalistické směřování kritiky 92 Drama
a divadlo v letech 1956-1969 (B. Hoffmann) 96 // IV. DVACETILETÍ „NORMALIZACE" (1970-1989) (J. Urbanec - L. Soldán) // Režimní básníci i další autoři 115 // Oficiálně publikující prozaici 119 // Disidenti a samizdat 123 // Literatura v exilu 124 // Náznaky uvolnění v osmdesátých letech 130 // Drama a divadlo v letech 1970-1989 (B. Hoffmann) // V. LITERÁRNÍ DĚNÍ PO LISTOPADU 1989 (L. Soldán) // Na nových cestách 148 // Hledání tvaru románu (a prózy) 150 Široký proud poezie 154 // Básníci katolické orientace 157 // Návraty i vstupy 161 // Několik nových jmen 164 // Drama a divadlo po listopadu 1989 (B. Hoffmann) 167 // 5 // 172 // VI. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ PO ROCE 1945 (N. Sieglová) // VIL SLOVENSKÁ LITERATURA V LETECH 1945-1996 (E. Charous) // Rámec obrazu 178 Oáza svobody ( 1945-1948) 179 // V osidlech schematismu (padesátá léta) 181 Červánky volnosti (šedesátá léta) 184 Normalizace s lidskou tváří (sedmdesátá a osmdesátá léta) 186 Proti proudu (literárni’ disent a exil) 189 Bez vrchnosti a bez sametu ( 1989-1996) 191 // VIII. SVĚTOVÁ LITERATURA V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ (B. Hoffmann! // Literární zobrazení války a jejích důsledku 196 Osvětim aneb Téma masového vyhlazováni’ tzv. méněcenných ras 197 Hirošima aneb Apokalypsa atomového věku 199 Válka v dokumentární a umělecké literatuře 201 Existencialismus ve francouzské a řecké literatuře 214 Neorealismus a existencialismus
v italské literatuře a kinematografii 222 lvRozhnčvaní mladí muži“ v anglické literatuře. // Žánr univerzitního a nového „proletářského“ románu 227 Poválečné drama americké a evropské. // Divadlo ve znamení absurdity a groteskna 232 Francouzský nový román 245 Beat generation v americké literatuře 251 Poezie zpívaná, recitovaná a experimentální 258 Literatura doby postmoderní 266 // Několik odvážných mužů a žen na létající hrazdé literatury 277 // Foto Bohumil Marčák (sir. 26.40.87.94. 156. 157, 160), Moravské zemské muzeum v Bmř (19. 20.24. 32.48,78,85, 141 159, 162). Emil Charous (194) a archiv.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC