Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Biografie
Praha : Fortuna, 1995

objednat
ISBN 80-7168-366-3
000084534
Rekat.
Úvodem 11 // I. BOHOVÉ A HRDINOVÉ // Starověké orientální literatury 14 Antická řecká literatura 15 Latinská římská literatura 20 // II. SLOVESNÁ KULTURA STŘEDOVĚKÉ KŘESŤANSKÉ JEDNOTY Křesťanství a jeho ideologie 24 // Staroslověnské písemnictví a latinská literatura doby románské 26 // Evropská hrdinská epika a dvorská lyrika 31 Česká veršovaná epika 33 // Vyvrcholení gotické slovesné kultury v Čechách 33 // III. ČESKÁ LITERATURA 15. STOLETÍ OBRAZEM KRIZE STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI // Společenské příčiny krize 42 Mistr Jan Hus 42 Husitská literatura 45 Petr Chelčický a jednota bratrská 46 // IV. UMĚLECKÝ IDEÁL ROZVITÉHO LIDSTVÍ // (Evropský humanismus a renesance) // Předchůdci renesančního citění v Itálii a ve Francii 50 // Renesance a humanismus v jižní a západní Evropě 52 // V. LITERATURA MĚŠŤANSKÉHO HUMANISMU V NAŠICH ZEMÍCH // Humanismus v Čechách 62 Vzdělávací ráz měšťanské literatury 64 Jan Amos Komenský 68 // VI. SLOVESNÁ TVORBA BAROKNÍ ROZPOLCENOSTI // Evropské baroko 76 // Oficiální literatura českého baroka 79 // Lidová a pololidová slovesnost 81 // VII. LITERÁRNÍ TVORBA IDEÁLŮ ŽIVOTNÍ VYROVNANOSTI ( Klasicismus) // Francouzský klasicismus 84 Klasicistická tragédie a komedie 85 // Osvícenství 87 // VIII. OD OSVÍCENSKÉHO KLASICISMU K SENTIMENTALISMU // (Začátky národního obrození) // Problematika a ráz národního obrození 92 Podmínky národního obrození a úkoly literatury 92 Obrozenské dějepisectví a jazykověda 94 Vzdělávací a lidovýchovná próza 96 // Novinářství a časopisectví 96 // Divadlo 97 // Začátky novočeské poezie 98 // IX. KE ZDROJŮM CITOVOSTI // (Evropský preromantismus) // Kult přirozeného člověka, dávnověku a přírody 102 Klasicistické a romantické prvky v preromantismu 102
Od Rousseaua ke Goethovi 103 // X. VZNIK UMĚLECKY NÁROČNÉ LITERATURY // (Národní obrození ve dvacátých letech) // Dovršení jazykového obrození (Jungmann) 110 // Ideál hrdinského dávnověku (Rukopisy) 111 Obraz minulosti posilou národního vědomí 113 // Slovanská myšlenka ve vědě a v poezii 114 Sblížení poezie s lidovou slovesností 116 Divadlo ve dvacátých letech 118 // ROMANTICKÁ REVOLTA PROTI ROZUMU A ŘÁDU // (Evropský romantismus) // Podmínky romantického životního pocitu 122 Stylizace romantického hrdiny 123 Podoba romantické literatury 123 // Německý romantismus 125 Romantismus v Anglii a ve Francii 126 Ruský a polský romantismus 130 // MEZI IDYLIČNOSTÍ A PROTISPOLEČENSKOU REVOLTOU // (Česká literatura v letech třicátých a čtyřicátých) // Úkoly literatury ve třicátých a čtyřicátých letech 134 Máchův subjektivní romantismus 135 Tylovo úsilí o výchovu národní společnosti 142 Erbenův nadosobní řád 144 // Slovenská jazyková odluka a básníci školy Štúrovy 146 // XIII. MEZI DEMOKRATICKÝM RADIKALISMEM A SOCIÁLNÍ UTOPIÍ // Mladé Německo a Francie 150 Ruští radikální demokraté a Gogol 151 Havlíček a Němcová 152 // XIV. LITERATURA DEMOKRATICKÝCH A NÁRODNÍCH IDEÁLŮ // Podmínky literárního života v šedesátých a sedmdesátých letech 162 // Vývojové tendence české literatury 164 // Generace májovců: Hálek, Světlá, Arbes, Neruda 168 // XV. LITERATURA NÁRODNÍCH A VŠELIDSKÝCH IDEÁLŮ (Česká literatura od poloviny sedmdesátých let) // Společenské a kulturní podmínky 182 // Svatopluk Čech a generace ruchovců 184 Konvenční próza 186 Historická beletrie 187 Dramatická tvorba 192 // Mezi domovem a světem cizích kultur (Sládek, Vrchlický, Zeyer) 192 //
XVI. LITERÁRNÍ TVORBA KRITICKÉHO OBRAZU SPOLEČNOSTI // (Realismus v evropských literaturách) // Filozofické předpoklady realismu 208 // Umělecké zásady realismu 208 Realismus anglický, francouzský a ruský 210 // XVII. NÁSTUP REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE // Vědecký realismus a přehodnocování národních ideálů 222 // Vývojové tendence české literatury v osmdesátých letech 224 // Vesnický román a povídka 225 // Drama v období realismu 229 // Literatura pro děti a mládež 231 // Slovenská literatura 232 // Jmenný rejstřík 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC