Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

po dobrém nebo po zlém (@@20120927-08:33:31@@) --  autorita (@@20120927-08:34:17@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11.2) Půjčeno:67x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Aurora, 1999
158 s.

objednat
ISBN 80-85974-76-2 (váz.)
Bibliografie na s. 154
Psychologie individuální - pojednání
000084538
Obsah // 1. INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE - VĚDA O ŽIVOTĚ 7 // Sledování cíle 8 Způsoby vnímání světa ю Vliv rodičů 12 Sourozenci 13 // Zkoumání vzpomínek z dětství 15 Soukromá logika 15 Význam pocitu sounáležitosti 18 Pocity a emoce 18 Obecný přístup 19 // 2. KOMPLEX MÉNĚCENNOSTI 21 // Vědomí a nevědomí 21 Naše sociální vztahy 23 Jazyk a komunikace 24 Sociální výcvik 26 Jak překonávat omezení 27 Pocity méněcennosti 32 // 3. KOMPLEX NADŘAZENOSTI 35 // Cíl dokonalosti 35 // POROZUMĚNÍ ŽIVOTU // Vyhýbání se skutečným řešením 36 Nadřazenost a méněcennost 37 Zájem o sebe sama 41 Vychloubání a sebedůvěra 43 Zdravá ctižádost 44 // 4. ŽIVOTNÍ STYL 45 // Rozpoznání životního stylu 45 „Normální“ životní styl 47 „Nepřizpůsobený“ životní styl 49 Metody diagnózy 51 Rozvíjení pocitu sounáležitosti 53 Překonávání deprese a strachu 54 // 5. VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ 57 // Odhalování prototypu 57 Typy paměti 59 Smrt v rodině 62 // Vzpomínky rozmazlovaných dětí 62 Konkrétní vzpomínky 63 Prognostická analýza 66 // 6. PROJEVY ŽIVOTNÍHO STYLU 69 // Řeč těla 69 Bázlivost 72 Nálady 73 // Vývoj osobních vlastností 75 Vládcem vlastního osudu 76 Závist a žárlivost 77 Maskulinní protest 78 // 7. SNY 81 // Snový život 81 // 156 // OBSAH // Smysl snů 83 Snová logika 85 Metody výkladu 87 Nepřítomnost snů 89 Spánek a hypnóza 90 // 8. PROBLÉMOVÉ DĚTI 93 // Zásady vzdělávání
93 // Pochopit rodiče i děti 96 // Komplex nadřazenosti u problémových dětí 97 // Některé vlastnosti problémových dětí 98 // Nadané děti 99 // Jak děti podpořit 100 // Pořadí sourozenců a rodinná dynamika 103 // 9. SOCIÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ 109 // Sociální kontext 109 Problémy s chováním 110 Přizpůsobování se škole 113 Konfrontace se třemi životními úkoly 114 Potřeba vybudovat charakter 117 // 10. POCIT SOUNÁLEŽITOSTI A ZDRAVÝ ROZUM 119 // Společenská prospěšnost 119 Skryté komplexy 120 Příznaky neurózy 122 Případ Anny 123 Poskytnutí podpory 126 // 11. INTIMNÍ VZTAHY 129 // Důležitost přípravy 129 Rovnoprávnost pohlaví 131 Dynamika přitažlivosti 131 // 157 // POROZUMĚNÍ ŽIVOTU // Rozmazlené dítě 133 Nabízení rady 135 Chybné postoje 136 Nebezpečné příznaky 137 Manželství jako společenský úkol 139 // 12. SEXUALITA A SEXUÁLNÍ PROBLÉMY 141 // Skutečnost a pověra 141 Dětská sexualita 142 Životní styl a sexualita 143 Kriminální případ 145 Sexuální nestřídmost 146 // 13. ZÁVĚR 149 SLOVO O AUTOROVI 151 BIBLIOGRAFIE 154 // 158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC