Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Galén, 1998
143 s. : il.

objednat
ISBN 80-85824-46-9 (brož.)
Scripta [Galén] ; [vol.] 4
Bibliografie: s. 140.
První pomoc - příručky
000084600
Obsah // 1. Všeobecné zásady poskytování první pomoci...9 // 1.1. Rozdělení první pomoci...9 // Technická první pomoc...9 // Zdravotnická první pomoc...? // 1.2. Postup při poskytování první pomoci...11 // 1.2.1. Zajištění bezpečnosti poraněného i zachránce...11 // 1.2.2. Vyšetření poškozeného ...11 // 1.2.3. Poskytování první pomoci...11 // 1.2.4. Oznámení pro rychlou zdravotnickou pomoc (RZP) a policii...12 // 1.2.5. Zajištění trvalého dohledu...12 // 1.2.6. Záznam informací...12 // 1.2.7. Zajištění transportu...12 // 1.3. Co se nesmí provádět při první pomoci...13 // 2. Neodkladná resuscitace...14 // 2.1. Porucha dýchání...15 // 2.1.1. Příčiny...15 // 2.1.2. Postup úkonů první pomoci při poruše dýchání...17 // 2.1.2.1. Správné polohování...17 // 2.1.2.2. Záklon hlavy (u syndromu zapadlého jazyka)...18 // 2.1.2.3. Předsunutí dolní čelisti...18 // 2.1.2.4. Trojitý manévr podle Safara...18 // 2.1.3. Umělé dýchání...20 // 2.1.3.1. Dýchání z plic do plic ústy...21 // 2.1.3.2. Dýchání z plic do plic nosem...22 // 2.1.3.3. Dýchání z plic do plic ústy a nosem...22 // 2.1.3.4. Pomůcky ? umělému dýchání z plic do plic...23 // 2.1.3.5. Přístroje pro umělé dýchání...24 // 2.2. Oběhové selhání - zástava dechu...25 // 2.2.1. Příčiny... 25 // 2.2.2. Nepřímá srdeční masáž...26 // 2.3. Neodkladná resuscitace při selhání oběhu a dýchání...29 // 2.3.1. Neodkladná resuscitace
u dětí, kojenců a novorozenců...30 // 2.3.2. Neodkladná resuscitace u těhotných...31 // 6 // První pomoc // 2.3.3. Neodkladná resuscitace u zvláštních příhod...32 // 2.3.3.1. Tonutí...32 // 2.3.3.2. Oběšení a škrcení...33 // 2.3.3.3. Úrazy elektrickým proudem...34 // 2.3.3.4. Poranění bleskem...35 // 2.3.3.5. Otrava oxidem uhelnatým...35 // 2.3.3.6. Otrava oxidem uhličitým...36 // 3. Bezvědomí...37 // 4. Šok...40 // 4.1. Dělení šoku... 41 // 4.2. Pravidlo 5T - opatření první pomoci...42 // 4.2.1. Ticho...42 // 4.2.2. Teplo...43 // 4.2.3. Tekutiny...43 // 4.2.4. Tišení bolesti...43 // 4.2.5. Transport...44 // 4.3. Vagový kolaps (vazomotorický kolaps, mdloba)... 45 // 5. Krvácení...46 // 5.1. Zevní krvácení...47 // 5.1.1. Obecné zásady první pomoci při zevním krvácení...47 // 5.1.2. Tlakové body...47 // 5.2. Vnitřní krvácení...49 // 5.2.1. Obecné zásady první pomoci při vnitřním krvácení...49 // 5.3. Zvláštní typy krvácení...51 // 6. Otevřená poranění...54 // 6.1. Dělení ran...54 // 6.2. Traumatické amputace...57 // 6.3. Zvláštní druhy ran...58 // 6.3.1. Kousnutí...58 // 6.3.2. Uštknutí hadem...58 // 6.3.3. Bodnutí hmyzem...58 // 7. Cizí tělesa...59 // 7.1. Cizí tělíska v ranách...59 // 7.2. Cizí tělíska v oku...59 // 7.3. Cizí tělíska v nose...61 // 7.4. Cizí tělíska v zevním zvukovodu...61 // 7.5. Cizí tělíska v ústech...61 // 7.6. Cizí tělíska v dýchacích cestách...62
// 7.7. Cizí tělíska v trávicím ústrojí...62 // 7.8. Cizí tělesa v zevních pohlavních orgánech a konečníku...62 // Obsah // 7 // 8. Otravy...63 // 8.1. Postižený v bezvědomí...63 // 8.2. Postižení se zachovaným vědomím...64 // 9. Tepelná poranění... 67 // 9.1. Popáleniny...67 // 9.1.1. Svářečská slepota (sněhová slepota)...70 // 9.1.2. Popálení sluncem... 70 // 9.1.3. Ožeh...70 // 9.1.4. Üpal...71 // 9.2. Poleptání...73 // 9.3. Poškození chladem - omrznutí... 73 // 9.3.1. Celkové podchlazení - vychladnutí...74 // 9.3.2. Místní podchlazení - omrznutí...75 // 10. Poranění lebky a mozku...77 // 11. Poranění páteře a míchy...80 // 12. Křeče a křečové stavy...83 // 13. Poranění hrudníku...85 // 13.1. Zavřená poranění hrudníku...•...85 // 13.2. Pneumotorax - PNO (vzduch v pohrudniční dutině).:...87 // 13.3. Mediastinální emfyzém...90 // 13.4. Srdeční tamponáda...90 // 14. Poranění břicha...91 // 14.1. Zavřená poranění břicha...91 // 14.2. Otevřená poranění břicha...92 // 15. Náhlé příhody břišní...93 // 16. Poranění kostí a kloubů...94 // 16.1. Zlomeniny...94 // 16.2. Vymknutí...95 // 16.3. Znehybnění - imobilizace...96 // 17. Obvazová technika...102 // 17.1. Šátkové obvazy...103 // 17.2. Obinadlové obvazy...106 // 8 // První pomoc // 18. Transport a polohování...108 // 18.1. Zvedání a přenášení raněných...109 // 18.2. Polohování...111 // 19. Hromadný úraz...113
// 19.1. Opatření první pomoci na místě neštěstí...113 // 19.2. Třídění...114 // Třídění podle potřeby první pomoci...114 // Třídění odsunové podle naléhavosti další zdravotnické pomoci...114 // 20. Neodkladné stavy ve vnitřním lékařství...117 // 20.1. Infarkt myokardu...117 // 20.2. Plieni embolie...118 // 20.3. Disekující aneuryzma aorty...119 // 20.4. Perikarditida...119 // 20.5. Akutní dechová nedostatečnost...!...119 // 20.6. Alergická reakce, anafylaktický šok...120 // 20.7. Toxické reakce...121 // 20.8. Intoxikace... 121 // 21. Neodkladné stavy v gynekologii a porodnictví...123 // 21.1. Krvácení...123 // 21.2. Akutní bolestivé příhody...124 // 21.3. Překotný porod...125 // 21.4. Eklamptický záchvat...127 // 22. Neodkladné stavy v pediatrii...128 // 22.1. Poruchy dýchání...128 // Akutní dechová nedostatečnost...129 // Stridor...129 // 22.2. Hypovolémie...130 // 22.3. Syndrom náhlé smrti dítěte...130 // 22.4. Křeče a křečové stavy u dětí...130 // 22.5. Otravy u dětí...130 // 23. Etické problémy při poskytování první pomoci...131 // 24. Neodkladné výkony při první pomoci...132 // Doslov...139 // Seznam použité literatury...140 // Autor...141

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC