Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:90x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
229 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-328-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, úvod, malý slovník antropologických pojmů, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 214-219
Antropologie kulturní - dějiny - studie
Antropologie sociální - dějiny - studie
000084609
1 Úvod 7 // 2 Předmět a metody sociální a kulturní antropologie 9 // 2.1 Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie 9 // 2.2 Vznik antropologického pojmu kultura 13 // 2.3 Typologie pojmu kultura 15 // 2.4 Metody studia kultury v antropologii 16 // 2.5 Shrnutí - zdroje, předmět a klasifikace antropologie 19 // 3 Evolucionistická antropologie 23 // 3.1 Evolucionismus - výzkum kultury v čase 23 // 3.2 Edward Burnett Tylor - antropologie jako věda o kultuře 26 // 3.3 Lewis Henry Morgan — antropologie jako dějiny kultury 33 // 3.4 Shrnutí - přínos evolucionistické antropologie k rozvoji společenských věd 37 // 4 Difuzionistická antropologie 39 // 4.1 Difuzionismus — výzkum kultury v prostoru 39 // 4.2 Grafton Elliot Smith - antropologie jako studium kulturní difúze 41 // 4.3 Franz Boas — antropologie jako induktivní věda o rase, jazyku a kultuře . 44 // 4.4 Shrnutí - difuzionismus kontra evolucionismus 52 // 5 Konfiguracionismus 54 // 5.1 Konfiguracionismus - systémová teorie kultury 54 // 5.2 Alfred Louis Kroeber - antropologie jako věda o superorganické realitě 56 // 5.3 Ruth Fulton Benedictová - antropologie jako věda o kulturních vzorech 64 // 5.4 Shrnutí - konfiguracionismus jako metodologická výzva // a zdroj inspirace 77 // 6 Psychologická antropologie 79 // 6.1 Osobnost a kultura - antropologická perspektiva 79 // 6.2 Margaret Meadová - antropologie jako studium osobnosti a kultury 82 // 6.3 Ralph Linton - antropologie jako studium sociálních rolí 91 // 6.4 Shrnutí - mezikultumí výzkumy osobnosti a kultury 96 // 7 Funkcionalistická a strukturálně fukcionalistická antropologie 98 // 7.1 Britská sociální antropologie - funkcionální perspektiva 98 // 7.2 Bronislav Kasper Malinowski - antropologie jako studium potřeb a institucí 99 //
7.3 Alfred Reginald Radcliffe-Brown - antropologie jako srovnávací sociologie 106 // 7.4 Edward Evan Evans-Pritchard - antropologie jako věda o smyslu 111 // 7.5 Max G. Gluckman - antropologie jako studium sociálních konfliktů 116 // 7.6 Edmund Ronald Leach — antropologie jako kontextuální Strukturalismus 120 // 7.7 Shrnutí - kultura a společnost jako funkční systém 125 // 8 Strukturální antropologie 128 // 8.1 Francouzská sociální antropologie - strukturální perspektiva 128 // 8.2 Claude Lévi-Strauss - antropologie jako studium binárních kontrastů 131 // 8.3 Shrnutí - kultura jako strukturální systém 139 // 9 Neoevolucionistická antropologie 141 // 9.1 Neoevolucionismus — renesance vývojové perspektivy 141 // 9.2 Leslie Alvin White - antropologie jako kulturologie 143 // 9.3 Shrnutí — renesance evolucionismu ve vědách o člověku a kultuře 148 // 10 Ekologická antropologie 150 // 10.1 Ekologická antropologie - ekosystémová perspektiva 150 // 10.2 Julian H. Steward - antropologie jako kulturní ekologie 152 // 10.3 Marvin Harris - antropologie jako kulturní materialismus 157 // 10.4 Shrnutí - kultura jako adaptivní systém 162 // 11 Nová etnografie 164 // 11.1 Nová etnografie — sémiotická a kognitivní perspektiva 164 // 11.2 Mary Douglasová - antropologie jako studium symbolických // forem kultury 168 // 11.3 Victor Witter Turner - antropologie jako interpretace symbolů 173 // 11.4 Clifford Geertz - antropologie jako umění a literární žánr 178 // 11.5 Shrnutí - kultura jako kognitivní a symbolický systém 185 // 12 Trendy v současné vědě o člověku, společnosti a kultuře 189 // 12.1 Postmoderní antropologie 189 // 12.2 Diferenciace přístupů v antropologii 190 // 12.3 Hledání nové syntézy — sociobiologická perspektiva 192 //
12.4 Hledání nové syntézy - kulturologická perspektiva 194 // 12.5 Věda o člověku, společnosti a kultuře v měnícím se světě 198 // Malý slovník antropologických pojmů 199 // Odkazy 206 // Vybraná bibliografie 214 // Jmenný rejstřík 220 // Věcný rejstřík 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC