Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2002
598 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 26 cm

objednat
ISBN 80-86278-94-8 (Beta - Pavel Dobrovský ; váz.)
ISBN 80-7291-019-1 (Jiří Ševčík ; váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, mapky, fotografie, seznam map, chronologické přehledy, předmluvu, rejstřík
Dějiny světové - pojednání a ilustrace
000084765
Seznam map XI // Chronologické přehledy XIII // Předmluva XV // KAPITOLA 1: PREHISTORIE // Počátky 4 // Evoluce 4 // Hominidé 5 // Charakteristické znaky člověka 6 // Homo erectus 8 // Lov 10 // Nové pojetí světa 10 // Objev ohně 11 // Rané společnosti 12 // Homo sapiens 14 // Neandertálci 14 // Fyzické typy člověka 16 // Lidstvo v době kamenné 17 // Výroba nástrojů 18 // Životní styl 19 // Počátky umění 19 // Vznik zemědělství 22 // Úrodný půlměsíc 22 // Měnící se svět 24 // Neolitická revoluce 26 // Technologické změny 27 // Hutnictví 28 // Na prahu dějin 30 // KAPITOLA 2: NEJSTARŠÍ CIVILIZACE // Kořeny civilizace 36 // První civilizace 36 // Kulturní interakce v oblasti Úrodného půlměsíce 38 // Sumer 39 // Písmo 40 // Sumerské náboženství 42 // Běžný sumerský život 43 // Politické změny 46 // Mezopotámie po zániku Sumeru 48 // Babylon 48 // Myšlenkový svět Babylonu 49 // Starověký Egypt 50 // Egyptský královský systém 53 // Egyptské stavebnictví 53 // Náboženství 55 // Egyptské umění a technologie 56 // Ženy ve starém Egyptě 57 // Stará a Střední říše 58 // Nová říše 60 // Období úpadku 60 // Velké asijské civilizace 63 // Nejstarší indická civilizace 64 // Arjská Indie 66 // Začátky indického náboženství 69 // Starověká Čína 70 // Čína za šangské dynastie 72 // Dynastie Čou 72 // Počátky čínské společnosti 74 // Železo a města 76 // Konfucius a čínská kultura 78 // KAPITOLA 3: ZÁKLADY NAŠEHO SVĚTA // Vzájemné působení a výměna 82 // Obchod a doprava 82 // Válka a technika Nové rozdíly // Egejská civilizace 85 // Mínóa 85 // Mykéňané 89 // Féničané 91 // První Řekové 92 // Dórové 92 // Říše a národy blízkovýchodní pevniny 93 // Chetité 93 // Hebrejci 94 //
První monoteistické náboženství 96 // Králové a proroci 97 // Poslední fáze mezopotamské říše 98 // Poslední babylonská říše 100 // Zrod Persie 101 // Achaimenovská dynastie 103 // Středomořský svět 104 // Řecko 106 // Polis 108 // Nová civilizace 109 // Jazyk a helénismus 109 // Řecké náboženství 112 // Oblast řeckého vlivu 114 // Itálie a Etruskové 115 // Řecký zázrak 117 // Vrchol athénské moci 118 // Běžný život 119 // Otroctví 120 // Ženy ve starém Řecku 120 // Řecký intelekt 122 // Filozofie 123 // První dějepisci 124 // Peloponéská válka 126 // KAPITOLA 4: ŘÍMSKÝ SVĚT // Makedonie a helénismus 132 // Alexandr Veliký 132 // Alexandrovi nástupci: helénistický svět 134 // Vzestup římské moci 137 // Počátky republiky 137 // Punské války 139 // Úpadek republiky 140 // Pax romana 141 // Konec republiky 143 // Křesťanství 144 // Židé v Římské říši 145 // Ježíš Nazaretský 146 // Svatý Pavel 147 // Římské císařství 148 // Římský odkaz 149 // Křesťanství a říše 153 // Pronásledování a rozvoj 155 // Hranice 156 // Parthie a Persie 156 // Evropa a římský limes 158 // Tlak ze strany barbarů 160 // Dioklecián a Konstantin 160 // Konec Západořímské říše 164 // Co se měnilo a co zůstávalo 166// KAPITOLA 5: KONFLIKTY CIVILIZACÍ // Začátky byzantské moci 170 // Justinián 170 // Náboženství a stát 172 // Přetváření Blízkého východu 175 // Persie a Byzanc 176 // Islám - nové světové náboženství 177 // Prorok Mohamed 178 // Nové náboženství 178 // Náboženství expanze 179 // Svět arabského islámu 181 // Abbásovský kalifát 181 // Islám a ženy 182 // Islámské školstvá a umění 182 // Vzdálenější končiny islámu 184 // Velká doba Byzantské říše: zrod slovanské // Evropy 186 // Slovanské národy 187 // Kyjevská Rus 187 // Zrod východní Evropy 189 //
Vnitroasijské národy 190 // Turci 192 // Čingischán 192 // Konec Byzantské říše V 195 // Křížové války 196 // Křesťanství má nového souseda 199 // KAPITOLA 6: SVĚT SÁM PRO SEBE: VELKÉ ASIJSKÉ TRADICE // Maurjská Indie 204 // Buddhismus 204 // Ašóka 205 // Hinduistická Indie 206 // Guptové 207 // Víra a společnost 207 // Islámská Indie 208 // První mogulští císaři 209 // Císařská Čína 212 // Čchinové 213 // Chánové 214 // Náboženství v Číně 215 Čínská civilizace 216 // Byrokracie 219 // Kontinuita 221 // // Pozdější dynastie 222 // Čína klasické doby 223 // Sungská záhada 225 // Mongolská Čína 227 // Mingové 228 // Čínská sféra a Japonsko 229 // Japonsko 229 // Šogunát 231 // KAPITOLA 7: STVOŘENÍ EVROPY // Západní křesťanství ve středověku 236 // Počátky křesťanského Západu 236 // Papežství 237 // Mnišství 239 // Nová evropská soustava 240 // Frankové 241 // Karel Veliký 243 // Počátky Francie a Německa 245 // Němečtí císaři 247 // Jižní Evropa 249 // Skandinávci 250 // Anglie 252 // Formování středověké církve 253 // Zdroje církevní moci 254 // Clunyjská reforma 256 // Vzdělávání a kultura 257 // Způsob obživy 257 // Feudální závislosti 258 // Středověcí králové 260 // Jablko sváru 12. století: investitura 261 // Papežská monarchie 262 // První evropské zámořské výboje: křížové výpravy 264 // Evropský východ 267 // Zrod Moskevského státu 268 // Stvoření národa 269 // Anglie a Francie 270 // Španělsko 271 // Válka a moc 271 // Společnost pozdního středověku 272 // Černá smrt a její následky 273 // Technické novoty 273 // Běžný denní život 275 // KAPITOLA 8: OBJEVY A KONFRONTACE: STVOŘENÍ JEDINÉHO SVĚTA // Evropská iniciativa 280 // Renesance 280 // Objevy 281 // Portugalci 282 // Nový svět 283 // Afrika za starých dob 284 //
Africké národy 285 // Železo 286 // První kulturní rozdíly 288 // Ghana a Mali 288 // Jižní Afrika 289 // Amerika před příchodem Evropanů 291 // Olmécká kultura 292 // Mayové 292 // Peruánští Inkové 293 // Mexiko 295 // Počátky evropského kolonialismu 297 // Španělská říše 298 // Staří a noví Američané 298 // Státní zřízení 299 // Severní Amerika 300 // Asijská sféra 303 // Evropané a Čína 304 // Japonsko 305 // Vnitřní změny 306 // Úpadek mogulské Indie 307 // Příchod Evropanů 308 // KAPITOLA 9: RANÝ NOVOVĚK // První známky globálních dějin 312 // Zemědělská revoluce 313 // Evropské vynálezy 313 // Nové metody 315 // Vládnoucí vrstvy a poddaní 317 // Dynastické následnictví 318 // Svatá říše římská a východní Evropa 320 // Nové směry vládnutí 320 // Církve 321 // Reformátoři 322 // Luther 325 // Protestantismus a protireformace 326 // Náboženství a válka 328 // VIII PŘEHLEDNÉ DĚJINY SVĚTA // Nový svět velmocí 331 // Nový obsah mezinárodních vztahů 334 // Zámořské říše 334 Anglo-francouzské koloniální zápolení 336 // Dvě Evropy 339 // KAPITOLA 10: ZROD SVĚTOVÝCH DĚJIN // Nové názory a hodnoty 344 // Vynález knihtisku 345 // Vědecká revoluce 345 // Vliv Newtona 348 // Osvícenství 349 // Nová přesvědčení 349 // Bohatství a blahobyt 351 // Mezinárodní obchod 351 // Obchod s otroky 353 // Zaoceánský obchod 354 // Rozvoj poznání 356 // Islám a západní svět 357 // Nová východní Evropa 359 // Prusko a Rakousko 360 // Polsko 361 // Nová Amerika 362 // Povstání 363 // Spojené státy americké 365 // Francouzská revoluce a její výsledky 366 // Postup změn 366 // Zrození moderní politiky 368 // Restaurace po roce 1815 371 // 1848 373 // Výsledky revoluce 1848-49 373 // Národy a nacionalisté 375 //
KAPITOLA 11: VELKÉ ZRYCHLENÍ // Věk optimismu 380 // Život a smrt 381 // Statistické údaje 381 // Životní příležitosti 383 // Zabíjení a přežití 383 // Rozvoj medicíny a veřejná zdravotní péče 384 // Antikoncepce 386 // Obživa lidstva 386 // Změny v zemědělství 387 // Ekologické změny 389 // Nová podoba průmyslu 389 // Urbanizace 390 // Socialismus 392 // Společnost ve věku průmyslu 393 // Globálni obchod 396 // Nová éra strojů 399 // Psychologické a intelektuální důsledky // mechanizace 401 // Energie 401 // KAPITOLA 12: EVROPSKÝ SVĚTOVÝ ŘÁD // Formy evropské nadvlády 406 // Motivy a příležitosti 407 // Věda a technika 408 // Afrika 409 // Livingstone 409 // Objevování Austrálie 410 // Póly 411 // Bílí osadníci 411 // Kanada 412 // Austrálie a Nový Zéland 412 // Jižní Afrika 413 // Latinská Amerika 415 // Rozkvět koloniálních říší 417 // Nová velmoc 419 // První uchvatitelé 420 // Otroctví a odtržení Jihu 422 // Občanská válka 424 // Americký hospodářský vzestup ’427 // Americký zámořský imperialismus 428 // Karibská oblast 429 // Asie ve století Evropy 431 // Čína 431 // Otevření Číny Západu 432 // Ústupky a úpadek 434 // Reformy a revoluce 436 // Britská vláda v Indii 437 // Indická vzpoura a její výsledky 439 // Nová asijská velmoc 441 // Restaurace meidži 443 // Modernizace a její meze 443 // Mraky se stahují 445 // Nové státy 445 // Německá převaha 449 // Carské Rusko 450 // KAPITOLA 13: DOBA NEJNOVĚJŠÍ: DLOUHÝ BĚH // Doba nej novější 456 // Obyvatelstvo 456 // Bohatnutí 457 // Bohatí a chudí 460 // Průmyslový svět 462 // Spoje 463 // Nová pojetí světa 465 // Determinismus 465 // Rasismus 466 // Antisemitismus 467 // Ovládání přírody 469 // Nová fyzika 469 // Biologické védy 471 // Vesmír 472 // Ženy 476 // Politická práva 476 // Ženy a povolání 477 //
Zaměstnanost žen 478 // Svět mimoevropských civilizací 480 // KAPITOLA 14: DOBA NEJNOVĚJŠÍ: SVĚT VZHŮRU NOHAMA // Blížící se katastrofa 484 // Sarajevo 486 // Světová válka 1914-1918 487 // Poválečný svět 491 // Mírová jednání 491 // Společnost národů 492 // Institucionalizovaná revoluce 493 // SSSR 493 // Otázka přežití 494 // Odliv revoluce 494 // Potíže demokracie 496 // Fašismus 497 // Příklon k autoritářským režimům 498 // Výmarské Německo 498 // Adolf Hitler 499 // Hospodářství v letech 1919-39 500 // Americký hospodářský propad a světová krize 501 // Těžce zkoušená Asie 502 // Revoluce v Číně 502 // Revoluce v SSSR 506 // Stalin 507 // Americká alternativa 508 // Nový úděl 508 // Revoluce v Německu 509 // Nacistická revoluce 509 // Blíží se druhá světová válka 511 // Hitlerova vítězství 513 // 1941: kritický rok 514 // Bilance války 520 // KAPITOLA 15: DOBA NEJNOVĚJŠÍ: OBDOBÍ NEKLIDU // Svět v roce 1945 524 // Organizace spojených národů 524 // Supervelmoci 525 // Evropa v roce 1945 526 // Studená válka 526 // Trumanova doktrína a Marshallův plán 527 // Berlín a Korea 528 // Zánik koloniálních říší 531 // Nový Střední východ 531 // Vznik Izraele 532 // Konec imperialistické nadvlády v Asii 535 // Indočína 537 // Dekolonizace v Africe 537 // Nové africké státy 538 // Apartheid 540 // // Nová Čína 541 // Komunistická Čína 541 // Mezinárodní komplikace 543 // Mao u moci 543 // Nová východní Asie 544 // Idea třetího světa 545 // Obnova Japonska 547 // Studená válka na západní polokouli 548 // Kuba 550 // Krize 550 // Nová fáze vztahů supervelmoci 551 // Změny v Sovětském svazu 552 // Změny v USA 553 // Americký rasový problém 554 // Americká politika v Asii 555 // Nová nebezpečí 558 // Islámské obrození 558 // Irák 561 // Latinská Amerika po kubánské krizi 563 //
Afrika 565 // Nový světový řád 565 // Čína mění kurz 565 // Konec studené války 568 // Revoluce ve východní Evropě 569 // Polsko v čele 570 // Konec komunistického řádu 571 // Konec SSSR // 575 // Západní Evropa 575 // Závěr 577 // Seznam a prameny ilustrací 579 // Rejstřík 585
(OCoLC)51192572
cnb001036379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC