Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
182 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-0392-0 (brož.)
Poradce
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 182
Management projektový - monografie
000084866
Obsah // ÚVOD DO TÉMATU... 9 // j (A) Projekt...11 // 1.1 Definice projektu...11 // ? 1.2 Kategorie projektů...12 // 1.3 Projekty spojené s výstavbou...13 // 1.3.1 Stavební zákon...13 // 1.3.2 Oprávnění ? projektování...15 // 1.3.3 Dokumentace staveb...16 // 1 2.1 // a 2.2 // (?) // Vi // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // Inovace ... // Inovační řády... // Komplexní inovace... // Management... // Management obecně... // Management v projektování... // Management projektu a projektový management Týmový management projektu... // 4 Zásady a postup projektování // 4.1 Zásady projektování... // 4.1.1 Cílovost... // 4.1.2 Reálnost a účelnost... // 4.1.3 Systémový přístup... // 4.1.4 Postupné řešení... // 4.1.5 Systematičnost... // 4.1.6 Efektivnost... // 4.2 Postup projektování... // 4.2.1 Obsah projektování... // 4.2.2 Fáze životního cyklu projektu . . // PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE A... // 5 // 05.1 5.1.1 i 5.1.2 // Situace... // Analýza požadavků a podmínek // Určení inovace a cílů... // Definování strategie... // 18 // 18 // 19 // 21 // 21 // 22 // 22 // 23 // 25 // 25 // 25 // 26 26 // 27 // 28 // 29 // 30 // 30 // 31 // 35 // 36 // 36 // 36 // 37 // 5.1.3 Zadání návrhu...38 // ? 5.2 Úvodní studie proveditelnosti...39 // 5.2.1 Analýza poptávky...39 // 5.2.2 Kapacita a výkony...42 // 5.2.3 Vstupy...45 // 5.2.4 Technické řešení projektu...47 // 5.2.5 Struktura pracovních sil...49 // 5.2.6 Organizace závodu...49 // 5.2.7 Lokalita
a pozemek...50 // 5.2.8 Finanční a ekonomická analýza...50 // o 5.3 Metody výběru varianty...50 // 5.3.1 Porovnání výhod a nevýhod. . ’...50 // 5.3.2 Hodnocení činitelů...51 // 5.3.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic...54 // 6 Kompozice...55 // 6.1 Studie proveditelnosti...55 // 6.1.1 Účel a zadání studie...55 // 6.1.2 Obsah studie proveditelnosti...56 // 6.2 Vyhodnocení návrhu projektu...62 // 4 6.2.1 Východiska pro rozhodování...62 // 6.2.2 Rozhodnutí o projektu...64 // INVESTIČNÍ FÁZE ?...68 // 7 Dispozice...68 // o 7.1 Personální zajištění...68 // 7.1.1 Manažer projektu...68 // 7.1.2 Členové projektového týmu...70 // o 7.2 Organizace projektového managementu...72 // 7.2.1 Útvarový projektový management...74 // 7.2.2 Čistý projektový management...74 // 7.2.3 Maticový projektový management...75 // O 7.3 Plánovací proces...76 // 7.3.1 Cíle a strategie...76 // 7.3.2 Věcná dekompozice...77 // 7.3.3 Organizační dekompozice...78 // 7.3.4 Matice zodpovědnosti...79 // 7.3.5 Časové plánování...80 // 7.3.7 Plán rizik...93 // 0 7.4 Detailní projektová dokumentace... 94 // 7.4.1 Zadání a vypracování... 94 // 7.4.2 Výběrová řízení a nákupy... 95 // 7.4.3 Financování... 97 // 8 Realizace... 99 // e 8.1 Realizace projektu... 99 // 8.1.1 Systém řízení realizace projektu...100 // 8.1.2 Sledování stavu realizace...101 // 8.1.3 Kolaudace...102 // o 8.2 Příprava provozu...103 // 8.2.1 Školení...103
8.2.2 Zásobování...104 // 8.2.3 Zkušební provoz a předání ? užívání...104 // FÁZE PROVOZU A VYHODNOCENÍ C...107 // 9 Provoz realizovaného objektu...108 // 9.1 Konec projektu...108 // 9.2 Běžný provoz...109 // 10 Závěrečná etapa prQiektuy...110 // 10.1 Vyhodnocení...110 // 10.1.1 Závěrečná zpráva...110 // 10.1.2 Vyhodnocení průběhu projektu...111 // 10.1.3 Vyhodnocení práce členů týmu...112 // 10.2 Shromáždění a analýza dat...112 // PŘÍLOHY...117 // P.1 Stručně o metodách prognózování...117 // P.2 Časové fondy...119 // P.2.1 Výrobní časový fond...120 // P.2.2 Pracovní časový fond...122 // P.3 Průmyslové budovy...123 // P.4 Úvod do normování spotřeby času...125 // P.4.1 Potřebnost normování...125 // P.4.2 Třídění času směny...127 // P.4.3 Norma času...128 // P.5 Kapacitní propočty...130 // P. 5.1 Způsoby propočtů...130 // P.5.1.1 Převedený způsob kapacitních propočtů...131 // P.5.1.2 Přibližný způsob kapacitních propočtů...132 // P.5.2 Počet pracovníků...133 // P.5.3 Počet technologických míst...137 // P.5.4 Velikost ploch...139 // P.5.5 Volba budovy a velikost pozemku...144 // / P.6___ Efektivnost investic...146 // P.6.1 Podmínky hodnocení...147 // P.6.2 Rozpočet investic...150 // P.6.3 Tvorba a rozdělení zisku...152 // P.6.4 Metody a kritéria hodnocení efektivnosti...167 // P.6.4.1 Doba návratnosti investic...167 // P.6.4.2 Rentabilita investic...168 // P.6.4.3 Čistá současná
hodnota...169 // P.6.4.4 Vnitřní míra výnosu...171 // P.6.4.5 Analýza kritického bodu...172 // P.6.4.6 Srovnatelná efektivnost...175 // P.7 Pokyny ? využívání počítačových programů...176 // LITERATURA...183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC