Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
195 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0609-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 187-190
Lékařství vnitřní - propedeutika - příručky
000084929
Předmluva 11 // Stručný historický úvod k fyzikálním vyšetřovacím metodám (L. Chrobák) 12 // 1 Nemoc, příznaky, průběh a prognóza (L. Chrobák) 13 // 2 Postup při vyšetření nemocného 15 // 2.1 Anamnéza (L. Chrobák) 15 // 2.1.1 Osobní data 17 // 2.1.2 Současné obtíže 17 // 2.1.3 Rodinná anamnéza 17 // 2.1.4 Osobní anamnéza 17 // 2.1.5 Pracovní a sociální anamnéza 19 // 2.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody (L. Chrobák) 22 // 2.2.1 Pohled 22 // 2.2.2 Pohmat 22 // 2.2.3 Poklep 22 // 2.2.4 Poslech 24 // 2.2.5 Vyšetření pomocí čichu 24 // 2.3 Vyšetření celkového stavu nemocného (J. Bašleclcý, L. Chrobák) 25 // 2.3.1 Vědomí 25 // 2.3.2 Poloha 26 // 2.3.3 Postoj a chůze 26 // 2.3.4 Abnormální pohyby 27 // 2.3.5 Habitus 27 // 2.3.6 Změny hlasu a poruchy řeči 28 // 2.3.7 Kůže 28 // 2.3.7.1 Barva kůže 28 // 2.3.7.2 Kožní exantémy 30 // 2.3.7.3 Patologické kožní útvary a jizvy 31 // 2.3.7.4 Krvácení do kůže 31 // 2.3.7.5 Vlhkost kůže 31 // 2.3.7.6 Napětí (turgor) kůže 31 // 2.3.8 Otok 32 // 2.3.9 Kožní adnexa 33 // 2.3.9.1 Změny ochlupení 33 // 2.3.9.2 Změny nehtů 33 // 2.3.10 Tělesná teplota 33 // 3 Vyšetření hlavy (J. Baštecký, T. Gral) 37 // 3.1 Vyšetření lebky 37 // 3.1.1 Vyšetření lebky pohledem 37 // 3.1.2 Vyšetření lebky poklepem a pohmatem 38 // 3.1.3 Vyšetření lebky poslechem 38 // 3.2 Vyšetření očí 39 // 3.3 Vyšetření nosu 41 // 3.4 Vyšetření rtů a dutiny ústní 41 // 3.5 Vyšetření uší 43 // 4 Vyšetření krku (J. Baštecký) 45 // 4.1 Vyšetření arterií 45 // 4.2 Vyšetření krčních žil 45 // 4.3 Vyšetření mízních uzlin 46 // 4.4 Vyšetření štítné žlázy (R. Lomský) 46 // 5 Vyšetření hrudníku (L. Chrobák) 49 // 5.1 Vyšetření hrudníku pohledem 50 // 5.1.1 Abnormální a patologické tvary hrudníku 50 // 5.1.2 Dýchací pohyby 50 // 5.1.3 Vyšetření prsů 52 //
5.2 Vyšetření hrudníku pohmatem 53 // 5.2.1 Hrudní chvění 53 // 5.2.2 Pleurální tření 53 // 5.3 Vyšetření hrudníku poklepem 54 // 5.3.1 Srovnávací poklep 54 // 5.3.2 Topografický poklep 54 // 5.3.3 Poklepové změny nad plícemi 58 // 5.4 Vyšetření plic poslechem 58 // 5.4.1 Dýchací šelesty 59 // 5.4.1.1 Sklípkové dýchání 59 // 5.4.1.2 Trubicové dýchání 59 // 5.4.2 Změny dýchacích šelestů 59 // 5.4.2.1 Patologické sklípkové dýchání 59 // 5.4.2.2 Patologické trubicové dýchání 60 // 5.4.3 Vedlejší dýchací šelesty 61 // 5.4.3.1 Suché chropy 61 // 5.4.3.2 Vlhké chropy 61 // 5.4.3.3 Třaskání 61 // 5.4.3.4 Stridor 62 // 5.4.3.5 Třecí pleurální šelest 62 // 5.4.4 Poslech hrudního hlasu 62 // 6 Plicní syndromy (L. Chrobák) 65 // 6.1 Syndrom bronchiálni obstrukce 65 // 6.2 Bronchiektatický syndrom 65 // 6.3 Syndrom zahuštění plicní tkáně 66 // 6.3.1 Pneumonie 66 // 6.3.2 Plicní infarkt 66 // 6.3.3 Atelektáza 67 // 6.4 Dutinový syndrom 67 // 6.5 Syndrom zmenšeného objemu plic 67 // 6.6 Syndrom zvětšeného objemu plic 68 // 6.7 Fluidotorax (syndrom přítomnosti tekutiny v pohrudniční dutině, // pleuritický syndrom) 69 // 6.8 Pneumotorax (syndrom přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině) 69 // 6.9 Fluidopneumotorax (sydrom současné přítomnosti tekutiny a vzduchu // v pleurální dutině) 70 // 6.10 Mediastinální syndrom 70 // 6.11 Hlavní příznaky plicních onemocnění 72 // 6.11.1 Dusnost 72 // 6.11.2 Kašel 73 // 6.11.3 Krvácení z plic (hemoptýza a hemoptoe) 74 // 6.11.4 Bolesti na hrudi 75 // 6.11.5 Cyanóza 75 // 7 Vyšetření srdce (J. Kvasnička) 77 // 7.1 Vyšetření srdce pohledem 77 // 7.2 Vyšetření srdce pohmatem 77 // 7.3 Vyšetření srdce poslechem 80 // 7.3.1 Poslechové oblasti chlopní 80 //
7.3.2 Srdeční ozvy 81 // 7.3.2.1 Prvá ozva 81 // 7.3.2.2 Druhá ozva 82 // 7.3.2.3 Třetí ozva 84 // 7.3.2.4 Čtvrtá ozva 85 // 7.3.3 Cval 86 // 7.3.4 Přídatné srdeční zvuky 87 // 7.3.4.1 Diastolické otevírací klapnutí mitrální chlopně // ("opening snap") 87 // 7.3.4.2 Časné systolické klapnutí ("systolický klik") 88 // 7.3.4.3 Pozdní systolické klapnutí 89 // 7.3.5 Šelesty 89 // 7.3.5.1 Systolické šelesty 90 // 7.3.5.2 Diastolické šelesty 93 // 7.3.5.3 Kontinuální šelesty 96 // 7.3.5.4 Extrakardiální šelesty 97 // 7.3.6 Diferenciálnědiagnostické manévry při poslechu 97 // 7.4 Vyšetření krevního tlaku ’ 99 // 7.4.1 Pulsus paradoxus 100 // 7.4.2 Pulsus alternans 100 // 7.5 Vyšetření pulzu 101 // 7.5.1 Pulzový tlak (tlaková amplituda) 101 // 7.5.2 Objem hmatného pulzu na arteria radialis 102 // 7.5.3 Tvar pulzové křivky na arteria carotis 102 // 7.5.4 "Kapilární pulz" (Quinckeho příznak) 102 // 7.6 Fyzikální nálezy u nejčastějších chlopenních a zkratových vad v dospělosti 103 // 7.6.1 Zúžení levého žilního ústí (mitrální stenóza) 104 // 7.6.2 Nedomykavost levého žilního ústí (mitrální insuficience) 105 // 7.6.3 Kombinovaná mitrální vada (stenóza a insuficience) 106 // 7.6.4 Zúžení levého tepenného ústí (aortální stenóza) 106 // 7.6.5 Nedomykavost levého tepenného ústí (aortální insuficience) 106 // 7.6.6 Kombinovaná aortální vada (stenóza a nedomykavost) 107 // 7.6.7 Nedomykavost trojcípé chlopně (trikuspidální insuficience) 108 // 7.6.8 Defekt septa síní (defectus septi secundi) 108 // 7.6.9 Eisenmengerův syndrom 109 // 7.6.10 Defekt septa komor 109 // 7.6.11 Otevřená Botallova dučej 110 // 7.6.12 Zúžení pulmonálního ústí (valvulámí stenóza plicnice) 110 // 7.6.13 Koarktace aorty 111 //
7.7 Hlavní příznaky srdečních onemocnění 111 // 7.7.1 Bolest 111 // 7.7.2 Dusnost 113 // 7.7.3 Palpitace 114 // 7.7.4 Synkopa 114 // 7.7.5 Cyanóza 115 // 7.7.6 Systémový edém 115 // 7.7.7 Hemoptýza a hemoptoe 116 // 8 Vyšetření břicha (V. Nerad) 117 // 8.1 Rozdělení břicha na oblasti 117 // 8.2 Vyšetření břicha pohledem 118 // 8.3 Vyšetření břicha pohmatem 120 // 8.4 Vyšetření břicha poklepem 123 // 8.5 Vyšetření břicha poslechem 125 // 8.6 Vyšetření per rectum 125 // 8.7 Hlavní příznaky onemocnění jícnu 126 // 8.8 Žaludeční a střevní dyspepsie 126 // 8.9 Bolesti břicha 127 // 8.9.1 Některé základní pojmy klasifikace bolestí a obtíží v břiše 128 // 8.9.2 Patofyziologické syndromy břišní bolesti 129 // 8.10 Meteorismus 132 // 8.11 Krvácení do gastrointestinálního traktu 132 // 8.12 Posouzení zvratků 133 // 8.13 Poruchy rytmu stolice 133 // 8.14 Vyšetření stolice 134 // 8.15 Vyšetření ascitu 134 // 9 Vyšetření jater (V. Skaunic) 137 // 9.1 Anatomické uložení jater 137 // 9.2 Vyšetření jater pohledem 137 // 9.3 Vyšetření jater pohmatem 137 // 9.4 Vyšetření jater poklepem 139 // 9.5 Vyšetření jater poslechem 139 // 9.6 Závěrečné poznámky k fyzikálnímu vyšetření jater 140 // 9.7 Hlavní příznaky onemocnění jater 142 // 9.7.1 Žloutenka 142 // 9.7.2 Portální hypertenze 144 // 9.7.3 Portosystémová encefalopatie 144 // 9.7.4 Ascites 145 // 9.7.5 Dyspepsie a bolest u chorob jater 145 // 10 Vyšetření žlučníku (V. Skaunic) 147 // 10.1 Anatomické uložení žlučníku 147 // 10.2 Vyšetření žlučníku pohmatem 147 // 10.3 Žlučníková kolika 148 // 10.4 Dyspepsie 148 // 11 Vyšetření sleziny (V. Skaunic) 149 // 11.1 Anatomické uložení sleziny 149 // 11.2 Vyšetření sleziny pohledem 149 // 11.3 Vyšetření sleziny pohmatem 149 // 11.4 Vyšetření sleziny poklepem 151 //
11.5 Vyšetření sleziny poslechem 151 // 11.6 Obtíže při fyzikálním vyšetření sleziny 152 // 11.7 Splenomegalie 152 // 12 Vyšetření urogenitálního systému (T. Gral) 153 // 12.1 Anatomické uložení ledvin 153 // 12.2 Vyšetření ledvin 153 // 12.3 Vyšetření močového měchýře 154 // 12.4 Nejčastější příznaky onemocnění močového ústrojí 155 // 12.5 Vyšetření zevního pohlavního ústrojí a močové trubice 157 // 13 Vyšetření pohybového systému (V. Krupař) 159 // 13.1 Vyšetření kloubů 159 // 13.2 Vyšetření páteře 164 // 13.3 Vyšetření měkkých tkání lokomočního systému 169 // 14 Vyšetření obvodových cév (L. Vodičková) 171 // 14.1 Vyšetření tepen 171 // 14.1.1 Anamnéza 171 // 14.1.2 Vyšetření tepen pohledem 172 // 14.1.3 Vyšetření tepen pohmatem 172 // 14.1.4 Vyšetření tepen poslechem 173 // 14.1.5 Funkční vyšetření tepenného systému 173 // 14.1.6 Akutní tepenné uzávěry 175 // 14.1.7 Syndromy horní hrudní apertury 175 // 14.2 Vyšetření žil 175 // 14.2.1 Anamnéza 176 // 14.2.2 Vyšetření žil pohledem 176 // 14.2.3 Vyšetření žil pohmatem 176 // 14.2.4 Vyšetření žil poklepem 177 // 14.2.5 Vyšetření žil poslechem 177 // 14.2.6 Funkční vyšetření žilního systému 177 // 14.2.7 Tromboflebitida 179 // 14.2.8 Žilní trombóza 179 // 14.2.9 Chronická žilní insuficience 181 // 15 Vyšetření mízních uzlin (L. Chrobák) 183 // 16 Formulace normálního fyzikálního nálezu (L. Chrobák) 185 // Seznam autorů, syndromů, symptomů a chorob 187 // Doporučená literatura 190 // Rejstřík 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC