Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
459 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0239-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 451-452
Lékařství - propedeutika - učebnice vysokošk.
000084930
Úvod 11 // Seznam použitých zkratek 13 // 1 Základní medicínské postupy (Kural T.) 17 // 1.1 Technika intramuskulárních a intravenózních injekcí 17 // 1.2 Základní biochemické parametry 21 // 1.2.1 Ukazatele hospodaření ionty a vodou 21 // 1.2.2 Acidobazická rovnováha 22 // 1.3 Základy monitorační techniky nemocných 24 // 1.3.1 Monitorace oběhu 24 // 1.3.2 Monitorace oxygenace 25 // 1.3.3 Monitorace ventilace 25 // 1.3.4 Monitorace funkce centrálního nervového sytému 26 // 1.4 Základy enterální a parenterální výživy 26 // 1.4.1 Základní složky výživy 28 // 1.4.2 Enterální výživa 30 // 1.4.3 Parenterální výživa 31 // 1.5 Základní převazové techniky 33 // 2 Vyšetřovací postupy v kardiológii (Mádle A.) 37 // 2.1 Anamnéza u onemocnění srdce 37 // 2.2 Fyzikální vyšetření 40 // 2.2.1 Vyšetření pohledem 40 // 2.2.2 Vyšetření pohmatem 43 // 2.2.3 Vyšetření poslechem 46 // 2.2.4 Vyšetření poklepem 55 // 2.2.5 Měření krevního tlaku 55 // 2.2.6 Fyzikální vyšetření jiných oblastí a orgánů 57 // 2.2.7 Další vyšetřovací metody používané v kardiológii 57 // 2.3 Základní charakteristika častých patologických stavů v kardiológii 63 // 2.4 Některé léčebné postupy u významných srdečních onemocnění 69 // 3 Vyšetřovací postupy v pneumologii (Pešek M.) 73 // 3.1 Anamnéza 73 // 3.2 Fyzikální vyšetření 74 // 3.3 Laboratorní vyšetření 81 // 3.4 Zobrazovací metody při vyšetření hrudníku 81 // 3.5 Bronchoskopie 83 // 3.6 Funkční vyšetření plic 84 // 3.7 Základní charakteristika běžných onemocnění v pneumologii 85 // 4 Vyšetřovací postupy v angiologii (Čechům M., Treska V.) 93 // 4.1 Anamnéza 93 // 4.2 Fyzikální vyšetření 94 // 4.3 Neinvazivní vyšetřovací postupy 96 //
4.4 Základy konzervativní, chirurgické a endovaskulární léčby 98 // 4.4.1 Konzervativní léčba 98 // 4.4.2 Chirurgická léčba 99 // 4.4.3 Endovaskulární léčba 104 // 4.5 Základní charakteristika běžných onemocnění 107 // 5 Vyšetřovací postupy v gastroenterologii (Holubec L., ŠeborJ.jr., Třeška V.) 117 // 5.1 Vyšetření nemocného s onemocněním břicha 117 // 5.1.1 Anamnéza 117 // 5.1.2 Vyšetřená celkové 117 // 5.1.3 Vyšetření místní - břicha 117 // 5.1.4 Vyšetření paraklinické 121 // 5.2 Základní endoskopické techniky 121 // 5.3 Náhlé příhody břišní 128 // 5.3.1 Dělení náhlých příhod břišních 128 // 5.3.2 Vyšetření nemocného s NPB 128 // 5.3.3 Příznaky NPB 132 // 5.3.4 Základní charakteristika vybraných NPB 133 // 5.4 Základní charakteristika běžných onemocnění v gastroenterologii 144 // 5.4.1 Onemocnění jícnu 144 // 5.4.2 Onemocnění žaludku 148 // 5.4.3 Onemocnění žlučníku 150 // 5.4.4 Onemocnění pankreatu 151 // 5.4.5 Onemocnění jater 151 // 5.4.6 Kýly 155 // 5.4.7 Onemocnění tlustého střeva a konečníku 156 // 6 Vyšetřování ledvin a močových cest (Opatrný K. jr.) 167 // 6.1 Anamnéza 167 // 6.2 Nynější onemocnění 169 // 6.3 Fyzikální vyšetření při onemocnění ledvin a močových cest 170 // 6.4 Laboratorní vyšetření 172 // 6.5 Kultivační vyšetření moči 176 // 6.6 Základní funkční vyšetření ledvin 176 // 6.7 Zobrazovací metody při vyšetření ledvin 178 // 6.8 Renální biopsie 179 // 6.9 Základní charakteristika běžných onemocnění 180 // 7 Vyšetřovací postupy v mamologii (Kholl J., NepraŠová P.) 185 // 7.1 Klinické vyšetření 185 // 7.2 Zobrazovací metody 187 // 7.3 Další vyšetřovací metody 189 // 7.4 Základní charakteristika běžných onemocnění prsní žlázy 190 //
8 Vyšetřovací postupy v gynekologii a porodnictví (Rokyta Z.) 197 // 8.1 Vyšetřovací postupy v gynekologii 197 // 8.1.1 Anamnéza 197 // 8.1.2 Fyzikální vyšetření v gynekologii 198 // 8.1.3 Ostatní vyšetřovací postupy v gynekologii 202 // 8.1.4 Základní charakteristika běžných onemocnění v gynekologii 210 // 8.2 Vyšetřovací postupy v porodnictví 214 // 8.2.1 Porodnická anamnéza 214 // 8.2.2 Fyzikální vyšetření v porodnictví 215 // 8.2.3 Vyšetřovací postupy 218 // 8.2.4 Základní charakteristika závažných stavů v porodnictví 220 // 9 Vyšetřovací postupy v endokrinológii (Topolčan O.) 229 // 9.1 Anamnéza a vyšetřovací metody 229 // 9.2 Fyzikální vyšetření a objektivní příznaky 230 // 9.3 Laboratorní vyšetření 232 // 9.4 Zobrazovací techniky 234 // 9.5 Základní charakteristika běžných onemocnění 235 // 10 Vyšetřovací postupy v neurologii (Ambler Z.) 245 // 10.1 Anamnéza 245 // 10.2 Objektivní vyšetření 247 // 10.3 Komplementární vyšetření 262 // 10.4 Základní charakteristika některých neurologických nemocí 269 // 11 Vyšetřovací postupy v otorinolaryngologii (Slípka J.) 275 // 11.1 Ucho 275 // 11.1.1 Anamnéza 275 // 11.1.2 Fyzikální vyšetření 275 // 11.1.3 Vyšetření sluchového ústrojí 276 // 11.2 Nos a vedlejší dutiny 281 // 11.2.1 Anamnéza 281 // 11.2.2 Fyzikální vyšetření 281 // 11.2.3 Ostatní vyšetření 284 // 11.3 Ústní dutina a hltan 284 // 11.3.1 Anamnéza 284 // 11.3.2 Fyzikální vyšetření 285 // 11.3.3 Speciální vyšetření ústní dutiny a hltanu 285 // 11.4 Hrtan 286 // 11.4.1 Anamnéza 286 // 11.4.2 Fyzikální vyšetření 286 // 11.4.3 Ostatní vyšetření krku 288 // 11.5 Základní charakteristika běžných onemocnění 288 // 12 Vyšetřovací postupy v očním lékařství (Říčařová R.) 293 // 12.1 Anamnéza 293 //
12.2 Vyšetřovací postup 294 // 12.2.1 Vyšetření základních zrakových funkcí 295 // 12.2.2 Vyšetření oěnice 296 // 12.2.3 Vyšetření očních adnex 297 // 12.2.4 Vyšetření předního segmentu oka 300 // 12.2.5 Vyšetření spojivky 300 // 12.2.6 Vyšetření rohovky 302 // 12.2.7 Vyšetření přední komory 303 // 12.2.8 Vyšetření duhovky 303 // 12.2.9 Vyšetření komorového úhlu 304 // 12.2.10 Vyšetření zornice 304 // 12.2.11 Vyšetření čočky 305 // 12.2.12 Vyšetření sklivce 305 // 12.2.13 Měření nitroočního tlaku 306 // 12.3 Základní charakteristika běžných onemocnění 308 // 13 Vyšetřovací postupy v ortopedii a traumatológii pohybového ústrojí // (Koudela K., Matějka J.) 315 // 13.1 Vyšetření končetin 315 // 13.1.1 Anamnéza 315 // 13.1.2 Orientační celkové vyšetření 315 // 13.1.3 Zevní vyšetření celého pohybového aparátu 316 // 13.1.4 Místní vyšetření postižené oblasti pohybového ústrojí 323 // 13.1.5 Speciální vyšetření 330 // 13.1.6 Zobrazovací metody 330 // 13.2 Vyšetření páteře 331 // 13.2.1 Vyšetření krční páteře 332 // 13.2.2 Vyšetření hrudní a bederní páteře 334 // 13.2.3 Vyšetření při bolestech v kříži 337 // 13.2.4 Základní manévry při vyšetření bederní páteře 339 // 13.3 Základní charakteristika běžných onemocnění 340 // 13.3.1 Ortopedické vady a onemocnění 340 // 14 Základní léčebné postupy u poranění krku, hrudníku a břicha (Klečka J.) 357 // 14.1 Anamnéza 357 // 14.2 Diagnostika 357 // 14.3 Dělení poranění 358 // 14.4 Poranění krku 358 // 14.5 Poranění hrtanu a trachey 358 // 14.6 Poranění hltanu a jícnu 359 // 14.7 Poranění hrudníku 360 // 14.8 Poranění břicha 369 // 15 Základní léčebné postupy v traumatológii periferních cév (Treska V.) 373 // 15.1 Poranění tepen 373 // 15.2 Poranění žil 375 //
16 Kraniocerebrální poranění (Choc M.) 377 // 16.1 Klasifikace 377 // 16.1.1 Stav vědomí 377 // 16.1.2 Patomorfologický obraz poranění mozku 378 // 16.1.3 Patofyziologie mozkového poranění 381 // 16.2 Klinické vyšetření 384 // 16.3 Zobrazovací diagnostika 387 // 16.4 Léčba 387 // 16.5 Ošetřovatelská péče pacientů s kraniocerebrálním poraněním 392 // 16.6 Pozdní následky kraniocerebrálnich poranění 393 // 17 Poranění páteře a míchy (Choc M.) 395 // 17.1 Symptomatologie 395 // 17.2 Klasifikace poranění 395 // 17.3 Patofyziologie poranění míchy 395 // 17.4 Poranění páteře 397 // 17.4.1 Diagnostika 399 // 17.4.2 Léčba 404 // 18 Poranění periferních nervů (Clwc M.) 407 // 18.1 Patofyziologie poranění periferního nervu 407 // 18.2 Klasifikace poranění 408 // 18.3 Klinické projevy 410 // 18.4 Diagnostika 411 // 18.5 Indikace k operační léčbě 411 // 18.6 Operační léčba 412 //
19 Kritické stavy (Kasal E.) 415 // 19.1 Kardiopulmonrální resuscitace 415 // 19.1.1 Teorie resuscitace 415 // 19.1.2 Biochemické změny během zástavy oběhu 416 // 19.1.3 Příčiny zástavy oběhu a aktivace záchranného řetězce 416 // 19.1.4 Indikace KPR 416 // 19.1.5 Výsledky KPR 417 // 19.1.6 Příznaky zástavy oběhu 417 // 19.1.7 Základní podmínky pro resuscitaci 418 // 19.1.8 Algoritmus KPR 419 // 19.1.9 Kdy ukončit resuscitaci 420 // 19.1.10 Postup při neodkladné resuscitaci 421 // 19.1.11 Komplexní KPR 426 // 19.1.12 Komplikace KPR 432 // 19.1.13 Odlišnosti KPR v dětském věku a u novorozenců 432 // 19.1.14 Přímá srdeční masáž 436 // 19.2 Šok 436 // 19.2.1 Rozdělení šoku 437 // 19.2.2 Kompenzační reakce 437 // 19.2.3 Makro a mikrocirkulace 439 // 19.2.4 Šokové syndromy 440 // 19.2.5 Klinický obraz při šoku 442 // 19.2.6 Léčba šoku 443 // 19.3 Otravy 446 // 19.3.1 Cesty vstupu jedu do organismu 446 // 19.3.2 Nespecifická Symptomatologie akutních otrav 446 // 19.3.3 Diagnostika 447 // 19.3.4 Základní pravidla léčby 448 // Doporučená literatura 451 // Rejstřík 453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC