Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
98 s.

objednat
ISBN 80-8050-396-6 (brož.)
Bibliografie na s. 94-98
Komunikace masová - multikulturalismus - vzdělávání - pojednání
000084931
OBSAH // Úvod ...6 // 1 Multikultúrna spoločnosť, vzdelávanie a prostriedky // masovej komunikácie...9 // 1.1 Pojmologické vymedzenie používaných termínov...9 // 1.2 Vymedzenie problematiky multikulturně] spoločnosti...16 // 1.3 Vzlávanie a prostriedky masovej komunikácie...18 // 2 Historický vývoj ľudskej komunikácie...20 // 3 Vývoj masovokomunikačných prostriedkov...25 // 3.1 Tlač ako prostriedok masovej komunikácie ...25 // 3.2 Telegraf, telefón, rozhlas...29 // 3.3 Film a televízne vysielanie...32 // 3.4 Elektronická komunikácia a multimédiá...35 // 4 Vplyv prostriedkov masovej komunikácie // na vývoj spoločnosti...39 // 4.1 Výskumné paradigmy...41 // 4.2 Miera možného ovplyvňovania človeka a spoločnosti ...47 // 4.3 Vplyv masovokomunikačných prostriedkov // na kultúrnu identitu...53 // 5 Medializované obsahy o menšinách // (Matulay, S. - Poláková, E.)...56 // 5.1 Obraz rómskeho etnika na stránkach spišských // regionálnych novín...57 // 5.2 Obraz rómskeho etnika na stránkach vybraných // celoslovenských denníkov...62 // 5.3 Prezentácia menšín v elektronických médiách ...70 // 6 Využitie prostriedkov masovej komunikácie vo vzdelávaní..74 // 6.1 Historické pozadie...76 // 6.1.1 Rozhlasové a televízne vysielanie pre školy ...77 // 6.1.2 Školský film...80 // 6.2 Súčasnosť a prognózy...84 // Záver ... 91 // Literatúra ...94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC