Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
Vyd. v tomto souboru 1.
Praha : Akropolis, 2001
413 s.

objednat
ISBN 80-7304-011-5 (váz.)
Spisy ; 13
Obsahuje rejstřík
Kultura - stati
Langer, František, 1888-1965 - dílo - výbory
000085061
O novém umění ...7 // Literaria // Oscar Wilde: De profundis...33 // Josef Svatopluk Machar: Barbaři, Pohanské plameny, Apoštolové ...34 // Miloš Marten: Cortigiana...38 // O tragické pasivitě (Ke Corneillovu Polyeuktovi)...39 // O Kleistově Penthesilei...41 // František Xaver Salda: Život ironický...49 // Stanislav Kostka Neumann: Mechtilda z Magdeburku . . . .52 // Otokar Fischer: Heinrich von Kleist a jeho dílo...53 // Dvě francouzská dramata ...55 // Max Jacob: Saint Matorel, Les oeuvres burlesques // et mystiques de frere Matorel mort au couvent ...57 // Franz Werfel: Wir sind...60 // Arcosovy prózy...64 // Richard Weiner: Usměvavé odříkání...66 // Herbert Eulenberg ...67 // Z nové německé lyriky ...74 // Medkovo Lví srdce...76 // Balzac ...80 // Josef Kopta ...82 // Proč se u nás nepíší detektivky?...83 // 410/ // Kousek za literaturou. Romány Bohumila Brodského...88 // Román i reportáž...94 // Johnovy Večery na slamníku ...96 // Malíř Vlastimil Rada, spisovatel, // aneb Vlastimil Rada, malíř...100 // Vilém Werner: Medvědí tanec ...102 // Josef Kajetán Tyl, c. k. vojenský furýr ...103 // Ztracené téma (Proč se už nepíší vesnická dramata)...105 // Hebbelova Judita...110 // Básníku Josefe Horo...112 // Ruská literatura...113 // Doktor Galén ...115 // Teatralia // I. // Felix Salten: Odjinud (Tri aktovky)...121 // Maurice Maeterlinck: Pelléas a Melisanda ...123 // Jaroslav Hilbert: Patrie ...124
// Recitace Theodora Dáublera...126 // Eugen Hardt: Blázen Tantris ...127 // Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera...130 // Zavřelova režie Wedekindovy Lulu...133 // Paul Claudel: Zvěstování...137 // William Shakespeare: Král Lear...139 // Budějovický Shakespeare...142 // Veliké kouzlo slova ...143 // II. // Budějovická činohra ...145 // Nové divadlo...150 // Ještě o novém činoherním divadle...153 // Má se autor chodit děkovat?...155 // Paradox o obecenstvu ...158 // /411 // Krize jednoho divadla...162 // Dramaturgie vrácených rukopisů...168 // Divadlo a město ...186 // Jevištní mluva ...191 // Divadlo a jeho kritika...194 // Mladí divadelníci (Kus generačního problému) ...197 // Nesouhlas v divadle...201 // Spolupráce divadel ...204 // Jak pomoci naší činohře?...207 // Možnosti našeho divadla...211 // Zájezd do Vídně...218 // Divadelní festival v Moskvě a Leningradě ...220 // Osud jedné ruské hry u nás...224 // Co žádám od režiséra?...230 // Vzpomeňte si, čím vám bylo divadlo v dobách zlých..232 // Poznámka o umění ochotnickém jako o umění lidovém . .234 // Tance lidu sovětského a nač při nich myslím...238 // Umění návštěvnické ...240 // Osud českého dramatu ...242 // Hamleti...245 // Kvapil režíruje...248 // Dramatik o Žatvě ...252 // Kinematografia // Stále kinema...257 // Film Potěmkin ...262 // Velbloud ve filmu ...265 // O našem filmu...269 // Demonstrace proti německým filmům ...273
// Byl Noční děs natáčen 1914 nebo 1915?...278 // 412/ // Varia // Meze bibliofilství ...283 // Kniha a láce...285 // Vymírající umění...289 // Aférový žurnalista...293 // Úřad a kultura (Případ Honzlův) ...298 // Pomníky ...301 // Salon národa...306 // Malíř chystá výstavu ...308 // Pražské muziky...310 // Předmluva ? Pour la Tchécoslovaquie...313 // Kultura je...314 // O vlastní tvorbě // Slovo autorovo [k premiéře svátého Václava] ...321 // Nad rukopisem svátého Václava ...322 // Poznámky [k premiéře hry Miliony]...324 // Bezděčný plagiát [k povídce Smrt v píscích]...325 // Jak vznikla Periferie...326 // Nový závěr Periferie ...330 // Naši autoři v cizině [k vídeňskému uvedení Periferie] .. . .330 Dramatické řemeslo // [ke hře Velbloud uchem jehly]...332 // Autor o svém Velbloudu ...340 // K dramatizaci Klubu Pickwickova...343 // Rozhovor s Františkem Langerem // o jeho nové hře Andělé mezi námi...346 // K premiéře hry Andělé mezi námi ...350 // Andělé mezi námi...351 // Jízdní hlídka ...353 // Kolektivní drama [ke hře Jízdní hlídka] ...356 // Autor o Dvaasedmdesátce...357 // Poznámka autorova [k povídce Děti a dýka]...359 // 4 // /413 // Jiskra v popelu // Slovo o Ferdyšu Pištorovi // Vzpomínka na Zdeňka Štěpánka // v Obrácení Ferdyše Pištory // Jak vznikly Pražské legendy // Tri hry o spravedlnosti // v zrcadle autorových vzpomínek // Tři veselé hry // Jak jsem psal Bronzovou rapsodii // Prožil jsem skoro celý život v předměstích [k Předměstským povídkám] // Filatelistické povídky // Vzpomínka na Vinohradské divadlo // Ediční doslov...385 // Jmenný rejstřík ...401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC