Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Liberec : Knihy 555, 2005
251 s.,front. : il., mapy

objednat
ISBN 80-86660-11-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, frontispis, úvod, výkladový slovníček, rejstřík
Bibliografie na s. 251
Přehrady - Česko - stati a fotografie
000085074
OBSAH // Úvod... 5 // Povodí Labe... 19 // Povodí Vltavy... 75 // Povodí Ohře... 133 // Povodí Odry... 179 // Povodí Moravy...201 // Prílohy // Přehled základních údajů o vodních dílech... 248 // Výkladový slovníček... 250 // Použité zkratky... 251 // Literatura a prameny... 251 // Rejsthk vodních dél ... 251 // Na obálce: Les Království a Orlík // Ilustrační fotografie: s. 4- vodopád na Tafe v černé Hofe. s. 18 - Labe. s. 74 - Lipno I s. 132 - Fláje. s. 178- Slezská Marta, s. 200 - Luhačovice // PODĚKOVÁNÍ // Nakladatelství děkuje za ochotu při poskytováni informaci a obrazového materiálu těmto firmám a institucím: // POVODÍ um // ď’ // \\ Povodí Ohře. // POVODÍ // MORAVY // Povodí Labe. s. p., Hradec Králové // pa va ? ? Vltavy // Povodí Vltavy, s. p., Praha // Povodí Ohře, s. p.. Chomutov Povodí Moravy, s. p.. Brno // ¦é // Povodí Odry, s. p., Ostrava ČEZ, a. s.. Vodní elektrárny, Štěchovice // < > VODNÍ DÍLA-TBD a. s.‘ VD-TBD. a. s.. Praha a Brno český přehradní výbor, Praha // Poděkováni patří všem sběratelům a fotografům, kteří poskytli do publikace obrazový materiál. // Zvláště chceme poděkovat Mgr. Renátě Pátové ze Štěchovic, Ing. Zlatě Šámalové z Hradce Králové. Jiřině Zmekové z Hoješína a Ing. Mariinu Horskému z Prahy, tvůrci internetových stránek o přehradách (wvw.prehrady.cz), dále Jitce Šimůnkové. Miroslavě Pleštilové a Daniele Milecové z Fakulty
hydrotechniky ČVUT Praha a Pavlu Konfrštovi z Liberce // za zpracováni grafů, mapek, řezů a přepisy textů. // Nakladatelství KNIHY 555 a autoři publikace prosí vážené čtenáře, sběratele a znalce přehrad, kteří mají ve svých sbírkách zajímavý obrazový a informační materiál, aby kontaktovali nakladatele. Pro případné další vydáni publikace bychom rádi využili sbírky, které nám při dosavadním pátráni zůstaly utajeny a mohou být pro publikaci přínosem. Děkujeme. // PŘEHRADY ČECH,MORAVY A SLEZSKA // Texty. pral. Ing. Vojtéch Bíoža. DrSc. (vedoucí autorského kolektivu). Ing. Václav 8áča a pracovnici Povodí Vltavy. Ing. Petr Bíza. Ing. Jan Bláha. // Ing. Miroslav ???. Ing. Jiřina Kopřivová. Ing. Jiří Mániček. Ing. Karel Sakař. doc. Ing Ladislav Satrapa. CSc. Ing. Petr Vit // Koncepce publikace a výbér tctcgraft: Mgr. Pavel 0. Vyklát // Autoři fotografií: Jan Adam. Vojtéch Broža. H. Dohnalová. Mían Drahoftovský. Milan Drahoš. Pavel Drahovzai. Jiří Dušek. Jiři Dvořák. Lukáš Havelka. Karel Hnfc Jiří Hodák. Jaroslav Hodrment. Martin Horský. Josef Husák. Petr Chmeliček. Martin Jakoubek. Jan Janda. Jan Jandora. Monika Ktemšová. Martin Kráft. Pave Křivka. // Jiří Mániček. František Maršálek. Peter Mikula, Ladislav Mimra. Jan Mlejnek. Tomáš Moravec. František Mrva. Luboš Nebor. O. Novák. Jan Pfoff. Jan Pftous ml.. Jiří Poláček. Vrt Ramer. Karel Sakař. Ladislav Satrapa. Jan Schwarz.
Milan Singer. Petr Smrž. Libor Sváček. Zlata Šámalová. Jan Ševčík. Pavel Ševčík. Vitor Šulc. Petr Valeria, // Pavel D. Vmklát. Petr Vrt. Ondřej Vilek. Ludevít Vlk. Ludvik Zavřel Stanislav Žatecký Archivy instituci: Povodí Labe. Povodí Vltavy. Povodí Ohře. Povodí Odiy. Povodí Moravy. ČEZ - Vodní elektrárny. Štěchovice Soukromé archivy: Vojtéch Broža. Jiti Kohout. Petr Kurtin. Vojtéch Pavetčík. Emil Trojan. Vladimír Zrnek // Návrh obálky a grafická úprava: Roman Karpaš Vydalo nakladatelství’: KNIHY 555 - Kvóta Vnklátová v Liberci roku 2005 Rumunská 47/16.460 01 Liberec, telefax: 485 146 380. e-mail: infoŕknihy555.cz. www.knihy555.cz // Redakce: Pavel D. Vrnkiát, Dana Filipová // Zpracováni grafů, mapek a příčných řezů: Jitka Šimůnková. Miroslava Pleštáová. Pavel Konfršt. Václav Hroch // Předtisková příprava: Václav Hroch. Richard Korsolt Tisk a vazba: Fmidr. Český Těšín Vydání pivni. 256 stran Liberec, 2005 ISBN 80-86660-11-7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC