Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2007
403 s.

objednat
ISBN 978-80-7254-938-2 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 385-399
Fenomenologie - pojednání
Husserl, Edmund, 1859-1938 - dílo - pojednání
Husserl, Edmund, 1859-1938 - filozofie - pojednání
000085125
OBSAH // Úvod...9 // 1 Problémový o historický kontext...11 // 1.1 Pozitivismus, empiriokriticismus, pragmatismus...12 // 1.2 Kantův relativismus...20 // 1.3 Postmoderna a postanalytická filosofie...30 // 1.4 Kritické poznámky...43 // 1.5 Hledání východiska...50 // 1.6 Vznik a povaha evropské racionality...58 // 1.6.1 Řecký svět a geometrizace univerza...60 // 1.6.2 Mathesis universalis...66 // 2 Metodická ujasnění...79 // 2.1 EPOCHÉ...87 // 2.2 Fenomén...92 // 3 Fenomenologie přirozené zkušenosti...95 // 3.1 Noese...98 // 3.2 Noema...104 // 3.3 Syntéza a konstituce. Vnitřní a vnější horizont...111 // 3.4 Smysl a význam...119 // 3.5 Časovost vědomí...128 // 3.6 Kategoriální názor...133 // 3.7 Eidetická variace a nazírání podstat...142 // 3.8 Realistická fenomenologie...157 // 3.9 Umění Husserlovy doby...167 // 3.10 Jazyk a svět...175 // 3.10.1 Roman Ingarden...185 // 3.10.2 Exkurz ? problému metafory...192 // 3.11 Problém pravdivého poznání ve fenomenologii...194 // 4 Transcendentálni subjektivita...205 // 4.1 Karteziánská cesta a její idealistické důsledky...208 // 5 Martin Heidegger...216 // 6 Fenomenologie a hermeneutika...239 // 6.1 Hans-Georg Gadamer...241 // 6.2 Paul Ricoeur...249 // 7 Další cesta k transcendentálni subjektivitě...253 // 8 Problém intersubjektivity...263 // 9 Svět našeho života...279 // 9.1 Fenomenologická sociologie Alfreda Schütze...286 // 9.2 Motiv životního světa u Jürgena Habermase...290
// 9.3 Svět našeho života a náboženská zkušenost...294 // 9.4 Eugen Fink...299 // 10 Fenomenologie tělesné existence...308 // 10.1 Ludwig Landgrebe...310 // 10.2 Maurice Merleau-Ponty...313 // 10.3 Jan Patočka...321 // 11 Existencialistická fenomenologie...330 // 11.1 Jean-Paul Sartre...330 // 11.2 Emmanuel Lévinas...345 // 12 Rudolf Bernet, Michel Henry a Jacques Derrida...355 // 13 Štrukturalistická fenomenologie. Heinrich Rombach...362 // Závěr...373 // Seznam použité literatury...385 // Jmenný rejstřík...401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC