Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964

objednat
Vysokoškolské učebnice
Učebnice pro účastníky dálkového studia češtiny na pedagogických institutech. Nastiňuje vývoj české literatury od počátků až do sedmdesátých let 18. století, zachycuje v nejhrubších rysech i soudobý vývoj literatury slovenské a umožňuje prohloubení studia odkazy na nejnovější literaturu a uměleckou tvorbu každého období.
000085132
Rekat.
Seznam zkratek // Předmluva // Jak studovat z této pracovní knihy? Metodické poznámky // STARŠÍ ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA // Úvod 7 // I. Staroslověnské a latinské písemnictví duchovenských vrstev za raného feudalismu (od druhé poloviny 9. stol. do poloviny 13. stol.) // 1. Staroslověnská literatura na Velké Moravě (druhá polovina 9. stol.) // 2. Styk a soupeření literatury staroslověnské a latinské // v Čechách (10.— 11. stol.) // 3. Vláda latinské literatury a první projevy psané česky (od počátku 12. stol. do poloviny 13. stol.) // Slovenský vývoj // II. Počátky a rozvoj česky psané literatury i pro širší vrstvy za vrcholného feudalismu (od druhé poloviny 13. stol. do konce 14. stol.) // 1. Počátky nepřetržitého a vzestupného rozvoje česky psané literatury (druhá polovina 13. stol. —polovina 14. stol.) // 2. Vrcholení feudální kultury a širší společenské začlenění literatury za příznaků prvních krizí (od poloviny do konce 14. stol.) // Slovenský vývoj // III. Zlidovění literatury a její přimknutí k současnosti v husitské době — za krize feudalismu (od počátku 15. stol. do sedmdesátých let 15. stol.) // 1. Literatura jako zbraň ideového nástupu a rozmachu husitského revolučního hnutí (od počátku 15. stol. asi do konce třicátých let 15. stol.)...96 // 2. Doznívání husitských myšlenek v literatuře po likvidaci revoluce (od čtyřicátých let do konce šedesátých let 15. stol.) ...122 // Slovenský vývoj ...135 // IV. Vzestup měšťanské literatury, zvláště naučné, za nového upevňování feudalismu (asi od sedmdesátých let 15. stol. do dvacátých let 17. stol.)...139 // 1. Začátky nové literatury měšťanských zájmů (od sedmdesátých let 15. stol. do dvacátých let 16. stol.) ...139 //
2. Rozkvět měšťanské literatury s převahou naučné tendence (od třicátých let 16. stol. do dvacátých let 17. stol.)-...155 // Slovenský vývoj...175 // V. Ústup literatury měšťanské a růst významu lidové slovesnosti za protireformačního feudálního útlaku (od dvacátých let 17. stol. do sedmdesátých let 18. stol.) ...183 // 1. Doznívání předbělohorské literární tradice v emigraci a upevňování protireformační literatury domácí (asi od dvacátých let do padesátých let 17. stol.) ...184 // 2. Lidová slovesnost v popředí literární tvorby (od šedesátých let 17. stol. do sedmdesátých let 18. stol.) ...209 // Slovenský vývoj ... . 232 // Časová tabulka...244 // Rejstřík autorů ...247 // Rejstřík literárních děl . 251 // Seznam vyobrazení...259
(OCoLC)42115248
cnb000477250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC