Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 1999
203 s. : il.

objednat
ISBN 80-7232-080-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohy, rejstřík
TCP/IP (software) - příručky
000085160
Úvod 11 // Proč sítě 11 // Základy sítí 12 // Typy sítí 12 // Síťové pojmy 13 // Struktura knihy v kostce 14 // 1. Historie Internetu 15 // 1.1 Historie TCP/IP 15 // 1.1.1 Základní data kolem vývoje Internetu a TCP/IP: 16 // 1.1.2 Velká jména Internetu 17 // 1.1.3 Velikost Internetu? 17 // 1.2 Dokumenty к Internetu a TCP/IP 18 // 2. Principy síťových architektur 19 // 2.1 Referenční model OS1 20 // 2.1.1 Vrstvový referenční model 20 // 2.1.1.1 Komunikace 22 // 2.1.1.2 Entity 22 // 2.1.1.3 Funkce 23 // 2.1.1.4 Služby 23 // 2.1.1.5 Protokoly 24 // 2.1.1.5.1 Protokolové datové jednotky 24 // 2.2 Popis vrstev referenčního modelu OS1 25 // 2.2.1 Aplikační vrstva 26 // 2.2.2 Prezentační vrstva 27 // 2.2.3 Relační vrstva 27 // 2.2.4 Transportní vrstva 28 // 2.2.5 Síťová vrstva 30 // 2.2.6 Spojová vrstva 31 // 2.2.7 Fyzická vrstva 31 // 2.3 Funkce společné více vrstvám 32 // 2.3.1 Fragmentace a segmentace 33 // 2.3.2 Komunikace se spojením a bez spojení 33 // 2.4 Typy systémů v rámci síťové architektury 35 // 2.5 Shrnutí 35 // 3. Architektura TCP/IP 36 // 3.1 Vrstva síťového rozhraní 38 // 3.2 Vrstva mezisíťová 38 // 3.3 Transportní vrstva 39 // 3.4 Aplikační vrstva 39 // 4. Vrstva síťového rozhraní 41 // 4.1 Lokální sítě 41 // 4.1.1 Charakteristiky lokálních sítí 41 // 4.1.2 Typy lokálních sítí 42 // 4.1.3 Ethernet 43 // 4.1.3.1 Formáty rámce Ethernet a IEEE 802.3 44 // 4.1.3.2 Zapouzdření LLC/SNAP 45 // 4.1.4 Token Ring 46 // 4.1.4.1 Zapouzdření LLC/SNAP 48 // 4.1.5 FDDI 48 // 4.1.6 Nestandardní lokální přenosová prostředí 49 // 4.1.7 Sdílení protokolů 49 // 4.2 Rozlehlé sítě 50 // 4.2.1 Serial Line Internet Protocol 50 // 4.2.2 Point to Point Protocol 50 // 4.2.2.1 Formát rámce PPP 51 // 4.2.2.2 Rozšíření protokolu PPP 52 // 4.2.2.3 Komprese PPP 52 //
4.2.3 High Data Link Control 53 // 4.2.3.1 Formát rámce HDLC 53 // 4.2.4 Paketová síť X.25 54 // 4.2.5 Frame Relay 55 // 4.2.5.1 Protokol LAPF 55 // 4.2.5.2 Zapouzdření datagramů pro Frame Relay 56 // 4.2.5.3 Mapování adres 57 // 4.2.6 Síť ATM 57 // 4.2.6.1 Architektura ATM 57 // 4.2.6.2 Formát buňky ATM 59 // 4.2.6.3 Emulace lokálních sítí 60 // 4.2.6.4 Klasický protokol IP po ATM 61 // 4.2.6.3.1 MARS 62 // 4.2.7 Datová komprese 62 // 4.2.7.1 Algoritmy datové komprese 63 // 5. Vrstva síťová 64 // 5.1 Protokol IP verze 4 65 // 5.1.1 Formát datagramů IP verze 4 65 // 5.2 Adresace IP 67 // 5.2.1 Třídy adres 67 // 5.2.2 Podsíťové adresy 69 // 5.2.3 VLSM 72 // 5.2.4 CIDR 73 // 5.3 Komunikace ve skupině 74 // 5.4 Protokoly ARP a RARP 75 // 5.5 Protokol řídicích hlášení 1CMP 76 // 5.5.1 Ping 76 // 5.5.2 Traceroute 77 // 5.5.3 Formát datagramů a typy zpráv ICMP 77 // Obsah // 7 // 5.6 Směrování IP 79 // 5.7 Protokol nové generace IP verze 6 80 // 5.7.1 Adresace v protokolu IP verze 6 80 // 5.7.1.1 Adresa individuální 81 // 5.7.1.2 Adresa rozhraní ve skupině 81 // 5.7.1.3 Skupinová adresa 81 // 5.7.2 Datagram IP verze 6 81 // 5.7.3 Rozdíly mezi verzí 4 a 6 protokolu IP 83 // 5.7.4 ICMP verze 6 83 // 5.8 IP podporující mobilní uživatele 84 // 5.9 Komprese dat v IP datagramech 85 // 5.10 Kvalita služby (QoS) a třída služby (CoS) 85 // 5.10.1 RSVP 86 // 5.10.2 Diff-Serv 87 // 5.10.3 MPLS 87 // 5.10.4 Dohoda o poskytování služeb (SLA) 88 // 6. Propojování sítí s protokolem IP 90 // 6.1. Prostředky propojování sítí 90 // 6.1.1 Opakovače 91 // 6.1.2 Mosty 91 // 6.1.3 Přepínače 92 // Základní režimy přepínání: 93 // 6.1.3.1 Virtuální lokální síť 93 // 6.1.3.1.1 Výhody virtuálních lokálních sítí 96 // 6.1.3.1.2 Současné použití protokolu DHCP a VLAN pro IP intersíť 96 //
6.1.3.2 Podpora skupinových adres v přepínačích 96 // 6.1.4 Brány 97 // 6.2 Směrování 98 // 6.2.1 Směrovatelné a směrovací protokoly 99 // 6.2.2 Spojová vrstva směrovače 100 // 6.2.3 Typy směrování 100 // 6.2.3.1 Statické směrování 101 // 6.2.3.2 Dynamické směrování 102 // 6.2.3.3 Vnitřní a vnější směrovací protokoly 102 // 6.2.3.4 Směrovací algoritmy 104 // 6.2.3.4.1 Algoritmus vektorů vzdáleností 104 // 6.2.3.4.2 Algoritmus stavu spojů 106 // 6.2.4 Vnitřní směrovací protokoly 108 // 6.2.4.1 Routing Information Protocol 108 // 6.2.4.2 Interior Gateway Routing Protocol 110 // 6.2.4.3 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 112 // 6.2.4.4 Open Shortest Path First 112 // 6.2.5 Směrovací protokoly podporující skupinové vysílání 117 // 6.2.6 Vnější směrovací protokoly 119 // 6.2.6.1 Exterior Gateway Protocol 119 // 6.2.6.2 Border Gateway Protocol 119 // 8 // Propojování sílí s TCP/IP // 6.2.7 Redistribuce směrovacích informací 120 // 6.2.8 Záložní směrovače 122 // 6.2.9 Politika směrování 122 // 7. Transportní vrstva 124 // 7.1 Transmission Control Protocol 124 // 7.1.1 Řízeni toku TCP 125 // 7.1.2 Řízení zahlcení 127 // 7.1.3 Spojení TCP 128 // 7.1.4 Formát segmentu TCP 130 // 7.2 User Datagram Protocol 131 // 7.2.1 Formát segmentu UDP 131 // 8. Aplikační vrstva 132 // 8.1 TELNET 133 // 8.2 Práce se vzdálenými soubory (FTP. TFTP, NFS) 133 // 8.3 Protokol FTP 133 // 8.4 Protokol TFTP 134 // 8.5 Systém NFS 134 // 8.5.1 Subsystémy RPC a XDR 135 // 8.6 Protokol SMTP 135 // 8.7 Systém DNS 136 // 8.7.1 Jména domén a jejich přidělování 137 // 8.7.2 Mapování doménových jmen na IP adresy 138 // 8.8 Protokol ВOOTP 138 // 8.9 Protokol DHCP 139 // 8.10 Další aplikační protokoly 140 // 9. Management sítí s architekturou TCP/IP 142 //
9.1 Organizace a architektura managementu 144 // 9.2 Struktura informace pro management a její báze 145 // 9.2.1 Řízené objekty 146 // 9.2.2 Identifikátor objektu a MIB II 146 // 9.2.3 Typy řízených objektů a hodnoty 148 // 9.3 Protokol managementu SNMP 149 // 9.3.1 Protokol managementu SNMP verze 1 150 // 9.3.2 Operace protokolu SNMP 151 // 9.3.3 Správní model a bezpečnost managementu 152 // 9.3.3.1 SNMP verze 1 152 // 9.3.3.2 SNMP verze 2 152 // 9.3.3.2.1 Základní rozdíly mezi verzemi 1 a 2 // protokolu SNMP 153 // 9.3.3.3 SNMP verze 3 153 // 9.4 Vzdálené monitorování (RMON) 153 // 9.4.1 Funkční skupiny RMON MIB 154 // 9.4.2 RMON 2 155 // 9.5 Management založený na WWW 155 // Obsah // 9 // 10. Bezpečnost sítí s IP 157 // 10.1 Falešná adresace datagramů 158 // 10.2 Útoky na přístupová hesla 159 // 10.3 Útoky prostřednictvím odposlechu 159 // 10.4 Útoky odmítnutím služby 159 // 10.5 Útoky na úrovni aplikací 159 // 10.6 Neautorizovaná distribuce citlivých informací 160 // 10.7 Obrana proti útokům 160 // 10.8 Bezpečnost podnikové sítě 161 // 10.9 Bezpečnostní architektura IP 162 // 10.9.1 Šifrovací algoritmy 163 // 10.9.1.1 Šifrování soukromým klíčem 163 // 10.9.1.2 Šifrování veřejným klíčem 164 // 10.9.2 Řízení přístupu 165 // 10.9.2.1 Autentizace 165 // 10.9.2.2 Autorizace a účtování 165 // 10.9.2.3 TACACS 165 // 10.9.2.4 RADIUS 166 // Příloha A - Organizace Internetu 167 // A.l 1SOC 167 // A.2 IAB 167 // A.3 IETF 168 // A.4 1ESG 169 // A.5 IRTF ’ 169 // A.6 1ANA 169 // A.6 ICANN 170 // Příloha В - Přehled RFC 171 // B.l Výběr RFCC sestupně podle čísel: 171 // B.l.l RFC 2000 - 171 // B.l.2 RFC 1000 -2000 174 // B.1.3 RFC 1 - 1000 178 // B.2 Normalizované protokoly 179 // B.3 Definice řízených objektů 181 //
B.4 Moduly MIB (normy nebo návrhy norem) 183 // Příloha С - Doporučené zdroje 185 // Normalizační organizace 185 // Zájmové skupiny 185 // Projekty Internetu 186 // Příloha D - Přehled zkratek 187 // Rejstřík 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC