Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31.5) Půjčeno:63x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
478 s. : il.

objednat
ISBN 80-7041-716-1 (brož.)
Texty k sociální práci [Gaudeamus]
Pod názvem: Katedra sociální práce a sociální politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Obsahuje tabulky, grafy, fotografie, bibliografické odkazy
Část. anglický a slovenský text, anglická resumé
Práce sociální - sborníky
Služby sociální - klienti - sborníky referátů
000085170
Obsah // lg4 // Martin Smutek, Miroslav Kappl (editoři) // Předmluva... 8 // Preface... 10 // Miroslav Kappl // Úvod... 12 // Introduction... 14 // I. DROGOVÁ PROBLEMATIKA Bengt Svensson // Why Do Men and Women Continue to Use Drugs?... 16 // Hans-j0rgen Wallin Weihe // Long Time Survivors of Drug Addiction in Rural Norway... 32 // Joachim Thönnessen // Drug Therapy and Yoga... 40 // Martin Smutek, Lucie Luxová, Martina Houdková // Drug „Veterans“, their Life Stories and Relationships to Social Changes // in the Czech Republic - The Pilot Study... 47 // Pavel Vácha // Potřeby specifických služeb v oblasti prevence závislostí... 64 // Václav Macoun // Evaluace jako základ moderní drogové služby... 69 // Jana Cigáneková // Klienti terénneho programu výmeny injekčných striekačiek v Nitre... 76 // ?. KLIENT SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Miloslav Plass // Standardizace sociálních služeb ve vztahu ? novému zákonu o sociálních službách. Tvorba sítě sociálních služeb... 87 // Daniela Kvčtenská // Nový systém sociálních služeb... 91 // Andrea Hloušová, Petra Maťátková, Jiří Kovalčík, Aleš Ryba // Uživatel sociálních služeb z pohledu nového zákona o sociálních službách. 97 // 3 // Zdenka Nováková // Proměny cílů pomoci klientovi... 107 // Lenka Haburajová Ilavská // Chudobní ako klienti sociálnej práce a prostriedky na pomoc pri riešení ich sociálnej situácie v 30. rokoch... 109 // ?. SENIORI // Jana Veselá,
Petra Veselá // Stáří, stárnutí a regionální aspekty české populace v oblasti stárnutí. 116 // Lída Sazimová, Petra Antonů // Zkvalitňování služeb pro seniory v kraji Vysočina a ve středočeském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti standardů kvality... 125 // Martina Hrozenská // Význam štandardov kvality sociálnych služieb v ZSS pre seniorov... 133 // Hana Francová, Veronika Záleská // Zvládání početné klientely v ústavních zařízeních... 142 // Anna Kasanová // Seniori z pohľadu sociálnej patológie...154 // IV. ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÍ // Petr Popek // Výkon sociálni práce ve zdravotnickém zařízení... 159 // Jozefína Tkáčiková, Ľuba Pavelová // Sociálny klient v zdravotníctve... 167 // Zdenka Šándorová, Blanka Brandová // Klient služby sociální prevence - raná péče - v kontextu zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách... 122 // Markéta Slavíčková, Josef Zita // Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka... 180 // Andrea Juhásová // Denný stacionář ako prevencia exklúzie... 184 // Lýdia Lešková, Ladislav Leško // Osobná asistencia poskytovaná občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako nástroj podpory ich nezávislého života... 188 // Jan Novotný, Jaroslav Zukerstein // Projekt zaměřený na práce se dřevem určený pro zrakově postiženou cílovou skupinu dětí...195 // Miroslav Mitlöhner // Vybrané sociální a právní problémy
sebevraždy a euthanasie... 202 // 4 // Jan Lašek, Renata Kyslíková // Osobní pohoda ve dvou historicky rozdílných sociálních skupinách - u občanů České republiky a USA... 214 // V. MLÁDEŽ A RODINA Milan Tomka // Rodinný systém ako predmet záujmu sociálnej práce... 219 // Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek // Nestátní sociální služby pro rodiny - sonda ve vybraných krajích ČR... 225 // Alžbeta Brozmanová Gregorová // Rodina ako klient sociálnych služieb - skúsenosti so sieťovaním pomoci. 234 // Lenka Látalová, Jana Levická, Ľudmila Kopťárová, Veronika Hamalíková // Rodina ako klient sociálnej práce... 243 // Alexandra Žilková, Josef Zita // Monoparentální rodina s těžce postiženým dítětem... 251 // Michal Klapal // Hodnoty, ideály, cíle u dětí a mladých lidí... 261 // Josef Kasal // Fotbalový fanoušek jako klient sociální práce... 266 // Ľudovít Galbavý // Alternatívne tresty pre mladistvých páchateľov trestnej činnosti z historického hľadiska až po súčasnosť v SR... 273 // Martin LUlei // Probácia, sociálna práca a klienti v restoratívnej justícii... 290 // VI. HLEDISKO GENDER Dagmar Marková // Rodovo citlivý přístup v práci s klientom a klientkou sociálnej práce..297 // Martin Uháľ // Pozitivní diskriminace žen...306 // Radka Janebová // Když je klientem muž...317 // VIL PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ // Daniel Toth // Lisabonská strategie a její implementace v podmínkách ČR...
337 // Jan Beer // Posílení role sociální ekonomiky ovlivní společenské klima... 341 // 5 // Jan Hloušek // Využití sociální práce při realizaci konceptu společenské odpovědnosti...343 // Helena Szewczyk // Problém mobbingu v zaměstnání...347 // E. Ondřejová, Š. Čížková, K. Janiš, M. Myšíková // ? realizaci odborné praxe u studentů oboru „Sociální patologie a prevence“. 351 // Kamil Janiš, ml. // Praxe očima studentů...355 // VIII. ETNIKA, KOMUNITY // Gabriela Hepnarová, Silvie Hendrychová // Romská otázka v Evropě - přístupy versus řešení... 359 // Emil Samko // Sociálna integrácia Rómov v rámci miestnych komunít... 367 // Ľuba Pavelová // Sociálny klient v komunitnej sociálnej práci...371 // Jan Vrbičky // Venkov jako potencionální sociální hrozba... 379 // Tibor Vojtko // Osada Růžičkov a její ideový program reformy školství... 385 // IX. FILOZOFICKÉ OTAZNÍKY, ETIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE, OTÁZKY METATEOREE // Zdeněk Kučera // Eticko - filozofická motivace sociální práce... 391 // Ivan Hruška // Aktuální problémy klientelismu a klientů sociální práce... 396 // Jana Levická, Lenka Gottliebová, Veronika Hanzalíková, Ľudmila Kopťárová // Premeny profesionálneho vzťahu sociálneho pracovníka a klienta... 400 // Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová // K pojetí klienta v sociálni práci: manažerismus nebo humanistický přístup?. 410 // Martina Myšíková // Sociálni práce jako služba
orientovaná na životní svět... 417 // Martin Chadima // Filosofický podtext lidského života... 421 // Miroslav Kappl // Přijímání konstruktivistických myšlenek v rámci terapeutického paradigmatu sociální práce... 433 // 6 // Leoš Zatloukal // Poradenské přístupy inspirované postmoderní filosofií... 440 // Pavel Navrátil // Posouzení v sociálně-historickém kontextu... 453 // Dagmar Scherrerová // Eklekticismus intervencí a jedinečné sociální situace adolescentů... 461 // Lucie Smutková, Martin Smutek // Problematika moci v pomáhajících profesích a balancování vztahu s klientem... 466 // APPENDIX // The Drug Scene in the Czechoslovakia and the Czech Republic: 1960-2000. 477

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC