Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:36x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1994
133 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-076-6 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Bibliografie na s. 129-131
Prostředí životní - znečišťování - učebnice vysokošk.
Průmysl - prostředí životní - vlivy - učebnice vysokošk.
000085179
O B S Ä H // strana // 1 Úvod 3 // 2 Faktory ovlivňující životni prostředí 3 // 2.1 Obecné hodnocení vlivů na životní prostředí 3 // 2.2 Strategie trvale udržitelného rozvoje 5 // 3 Hlavní znečištující látky v životní® prostředí 7 // 3.1 Hodnocení účinků znečištujících látek 9 // 3.2 Toxická charakteristika vybraných škodlivin 10 // 4 Znečištující látky v ovzduší 19 // 4.1 Ovzduší a jeho složení 19 // 4.2 Dusík 22 // 4.3 Kyslík 25 // 4.4 Vodní pára 27 // 4.5 Oxid uhličitý 27 // 4.6 Oxid uhelnatý 29 // 4.7 Sloučeniny síry 29 // 4.8 Ostatní znečišťující látky 32 // 4.9 Koncentrace škodlivin 34 // 5 Znečištění vody 36 // 5.1 Složení přírodních vod 38 // 5.2 Povrchová voda 41 // 5.3 Podzemní voda 44 // 6 Devastace a ochrana půdy 46 // 6.1 Složení půdy 47 // 6.2 Poškozování půd 49 // 6.3 Cesty ? ochraně půd 50 // 7 Vliv vybraných fyzikálních faktorů na // životní prostředí a člověka 52 // 7.1 Hluk 52 // 7.2 Vibrace 54 // 7.3 Elektromagnetické záření 55 // 7.4 Ionizující záření 56 // 8 Průmyslová výroba a ochrana životního prostředí 60 // 9 Těžba a úprava surovin 61 // 10 Hutnictví a koksárenství 64 // 10.1 Koksárenství 64 // 10.2 Výroba surového železa 67 // 10.3 Výroba oceli 71 // 132 // 10.4 Slévárenství 73 // 10.5 Válcovny 74 // 11 Strojírenství 75 // 11.1 Odpadní vody ve strojírenství 75 // 11.2 Ostatní odpady ve strojírenství 79 // 12 Chemický
průmysl 85 // 12.1 Anorganické technologie 86 // 12.2 Organické technologie 88 // 13 Dřevozpracující průmysl 89 // 14 Energetika 93 // 14.1 Obecná charakteristika vývoje 93 // 14.2 Elektrárny spalující fosilní paliva 96 // 14.3 Jaderná energetika 100 // 14.4 Nekonvenční energetické zdroje 104 // 15 Doprava a životní prostředí 108 // 15.1 Ovlivnění životního prostředí dopravou 109 // 15.2 Možnosti snížení nepříznivého vlivu dopravy 111 // 16 Likvidace komunálních odpadů 118 // 16.1 Odpadní vody 118 // 16.2 Tuhý komunální odpad 120 // Literatura 129 // Obsah m // ¦ ’ // / // Elektrárna Dětmarovice // 133

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC