Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:33x 
BK
Biografie
Praha : Zvon, 1991
332 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7113-004-4 (brož.)
Reprint vydání z roku 1987, které vyšlo v Římě
000085203
Rekat.
Úvodem ...5 // ČÁST PRVNÍ: NÁBOŽENSKOCÍRKEVNÍ POMĚRY V ČESKÝCH ZEMÍCH OD PŘÍCHODU KŘESŤANSTVÍ DO SKLONKU DOBY ROMÁNSKÉ ...7 // Kapitola první: Období velkomoravské 9 // 1. Počátky křesťanství u západních Slovanů 9 // 2. Život a působení svátých Konstantina a Metoděje před jejich příchodem na Moravu ...14 // 3. Konstantin a Metoděj na Moravě ...18 // 4. Svatí bratři v Římě. Schválení slovanské bohoslužby a Konstantinova smrt ...23 // 5. Svatý Metoděj arcibiskupem a metropolitou ...25 // 6. Další osudy slovanské liturgie a zánik staré Moravy 32 // 7. Nejdůležitější prameny cyrilometodějské 32 // Kapitola druhá: Křesťanství v Čechách od křtu Bořivojova do založení pražského biskupství 35 // 1. Počátky křesťanství v Čechách a jeho slovanský // ráz ...35 // 2. Svatá Ludmila ...38 // 3. Svatý Václav ...43 // 4. Svatováclavská úcta ...52 // Kapitola třetí: Od zřízení pražského biskupství do zániku slovanské liturgie ...59 // 1. Založení pražského biskupství ...59 // 2. Svatý Vojtěch ...63 // 3. Svatovojtěšská úcta ...71 // 4. Nástupci Vojtěchovi do sklonku 11. století 76 // 5. Církevní zřízení ...85 // 6. Svatý Prokop a jeho slovanský klášter na Sázavě 93 // 7. Poměry náboženskomravní a kulturní ...105 // Kapitola čtvrtá: Náboženskocírkevní poměry ve století dvanáctém ...111 // 1. Hierarchie ...111 // 2. Emancipační snahy církve a zdokonalení církevní organizace ...116 // 3. Náboženskomravní život diecézního kléru a lidu 119 // 4. Staré a nové řehole ...124 // 5. Literatura a umění ...131 //
ČÁST DRUHÁ: ROZMACH CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH VE STOLETÍ 13. A 14 ...135 // Kapitola první: Emancipace církve a její vzestup do konce 13. století ...137 // 1. Boj o osvobození církve z područí laiků 137 // 2. Hierarchie 13. století a soudobí čeští panovníci 144 // 3. Církevní zřízení ...149 // 4. České země a papežská kurie ...151 // 5. Poměry vnitřní ...153 // 6. Vzrůst dosavadních řeholí ...158 // 7. Nové řehole. Řády žebravé ...160 // 8. Věda a umění ...167 // Kapitola druhá: Církevní poměry v českých zemích v přechodném období od vymření Přemyslovců do nastoupení Karla IV. 171 // 1. Zmatky po vymření Přemyslovců a nastoupení dynastie lucemburské ...171 // 2. Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343) I. Jeho působení před odchodem do Avignonu ...173 // ČÁST TŘETÍ: HUS A HUSITSTVÍ ...243 // Kapitola první: M. Jan Hus a husitská revoluce 245 // 1. Život M. Jana Husa ...245 // 2. »Hussiana« ...256 // 3. Na cestě k revoluci ...265 // 4. Husitská revoluce ...267 // 5. Koncil Basilejský a dohoda s husity ...275 // 6. Následky válek husitských ...279 // 7. Petr Chelčický ...285 // 8. Katolíci za husitské revoluce ...286 // Kapitola druhá: Náboženské poměry v českých zemích od husitské revoluce do příchodu reformace ...289 // 1. Mocenské pozice strany podjednou a podobojí 289 // 2. Strana podobojí před druhou válkou husitskou 290 // 3. Strana podjednou od kompaktát do druhé války husitské ...300 // 4. Strana podobojí od druhé války husitské do příchodu reformace ...307 // 5. Strana podjednou v době jagellovské ...314 // 6. Bohoslužba a poměry náboženskomravní 316 // 7. Jednota bratrská ...321 // 8. Vzdělanost a umění ...326
(OCoLC)85675106
cnb000063115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC