Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Plus, 1994
xiv,522 s.

objednat
ISBN 80-85297-55-8 (brož.)
Plus
Rejstř.
000085214
Obsah // Obsah... iii // Seznam tabulek...xiv // Úvod... 1 // Komu je určena tato publikace? ... 1 // Informace o autorovi... 4 // Poděkování... 5 // Poznámky k třetímu vydání... 6 // ? čemu všemu vám poslouží Windows?... // Jak mám číst tuto publikaci?... // Pokyny pro začínající uživatele počítačů... ? // Jak se používá klávesnice? ... 12 // Co je to disk, jednotka, disketová jednotka? ... 14 // Diskety... 16 // Myš ... I9 // Požadavky na váš počítačový systém... 21 // Předběžné práce před instalací Windows Soubory, o nichž byste měli vědět . // Verze operačního systému MS-DOS // Co nového nabízí MS-DOS 6.0 ?... 27 // Instalace upgrade MS-DOS 6.0... 31 // Instalace myši... 21 // Softwarová instalace myši ... 32 // Čeština... 22 // Instalace Windows pro začátečníky... 25 // Spuštění Windows ... 22 // Spuštění aplikace Windows z příkazové řádky DOSu ... 53 // Ukončení práce s Windows... 24 // Učíme se ovládat Windows... 25 // Ovládání Windows pomocí myši ... 26 // Jak se pohybuje s ukazovátkem? ... 27 // Jak se vybírá objekt a volí činnost?... 57 // Ikony ... 27 // Spouštění aplikací... 60 // Pracujeme s okny... 60 // Navigace v okně... 62 // Posun oken po obrazovce... 62 // & ? 0 // Změna velikosti okna... 63 // Posun a změna velikosti oken seskupení ... 63 // Na obrazovce je více oken ... 63 // Minimalizace, maximalizace a obnova původní velikosti okna... 64 // Ukončení
aplikací... 64 // Stručně o Správci programů... 64 // Stručně o Správci souborů ...;... 65 // Používání hierarchického systému nabídek... 65 // Základní typy příkazů ...i . ... 66 // Ovládací nabídka ... 67 // Správce úloh... 68 // Používání dialogů... 71 // Navigace v dialogu ... 72 // Ovládací prvky v dialozích ... 74 // Oblast dialogu... 74 // Políčko ? zaškrtnutí... 74 // Přepínač... 74 // Číselník... 74 // Otevřený seznam... 75 // Rozbalovací seznam... 76 // Posuvník... 78 // Pole pro text ... 78 // Pole pro číslo... 79 // Obrázek v oblasti dialogu ... 80 // Tlačítka příkazu... 81 // Okna zpráv ... 81 // Posouvání dialogů ... 82 // Opuštění dialogu ... 82 // Činnosti, které byste měli co nejdříve umět ... 83 // Otvírání souborů ... 83 // Ukládání souborů... 83 // Opravy v textech ... 83 // Tisk souboru ... 84 // Kontrola nastavení tiskárny ... 84 // Kontrola rozvržení stránky... 85 // Hlavičky a paličky... 85 // Odstartování tisku ... 86 // Používání Schránky ... 86 // Používání aplikací nenavržených pro běh s Windows ... 86 // Správce programů... 89 // Navigace ve Správci programů... 89 // Manipulace s ikonami aplikací ... 91 // Startování aplikací ... 91 // Přesouvání ikony aplikace ... 91 // Kopírování ikon aplikací ... 93 // Přidání aplikace do seskupení ... 94 // Rušení ikon z okna Správce programů... 96 // Modifikace informací přiřazených ikoně
aplikace... 96 // Volba grafické podoby ikony... 96 // Speciální operace s okny seskupení... 97 // Uspořádání ikon v oknech seskupení...100 // Přidání nového okna seskupení ...101 // Smazání okna seskupení...101 // Editace popisu okna seskupení...102 // Spuštění aplikace, která nemá zatím přiřazenou ikonu...102 // Vytvoření dočasné ikony aplikace ...103 // Spuštění aplikace se současným otevřením dokumentu...103 // Ikona dokumentu a její vytvoření...103 // Konec práce ve Správci programů, ukončení sezení s Windows...104 // Zahrajte si s Windows! ...107 // Jak se hraje Solitaire? ...108 // Pravidla hry Solitér ...108 // Jak se Solitér hraje ve Windows ?...110 // Přehled nabídek v Solitéru...112 // Tipy pro hráče Solitéru...115 // Douška profesionálního hráče karet...115 // Jak se hledají miny? ...116 // Tipy pro průzkumníky...117 // Jak se hraje Reversi?...115 // Tipy pro hraní Reversi...124 // Entertainment pack...124 // Jak se hraje Tetris pro Windows?...126 // Jak se hraje Cruel? ...127 // Jak se hraje Golf?...128 // Jak se hraje TicTactics?...128 // Jak se hraje Pegged?...129 // Jak se hraje Taipei?...150 // Počeštění a jiné přizpůsobení aplikací Windows...132 // Nápověda ve Windows... 141 // Nápověda ve Správci programů...141 // Tlačítka systému nápovědy ...143 // Systém nabídek okna nápovědy...144 // Odchod ze systému nápovědy... 145 // Přenášení informací z nápovědy...145
Umistování záložek do nápovědy...146 // Vytvoření vlastní nápovědy ? aplikaci Windows ...148 // Jak se píše zdrojový text nápovědy?...153 // Uložení souboru nápovědy...159 // Kompilace souboru nápovědy ...160 // Správce souboru... // Spuštění Správce souborů... // Pracujeme se stromem adresářů ... // Rozbalování a sbalování... // Změny zobrazení ... // Zobrazení více oken adresářů z různých jednotek ... // r Navigace mezi okny Správce souborů ... // Údržbové práce s adresáři ... // Jak se vlastně vytvoří ve Správci souborů nový adresář? // Operace s adresáři a soubory ... // Rozsah zobrazovaných informací o souborech... // Pře třídění souborů... // Filtrování souborů ... // Změna standardního vzhledu oken adresářů... // Výběr adresářů a souborů ... // Vyhledávání souborů... // Smazávání souborů a adresářů... // Přesun adresářů a souborů ... // Kopírování adresářů a souborů ... // Kopírování aplikace do Správce programů... // Přejmenování adresářů a souborů ... // Tisk souborů ... // Změna atributů souboru... // Asociace dokumentů s aplikací... // Spuštění aplikace ... //  Vložení dokumentu do jiné aplikace... // Údržbové práce s disketami... // Formátování disket... // Vytvoření systémové diskety ... // Kopírování celých disket ... // Postup při kopírování disket... // Pojmenování disku... // Konverze souborů... // 163 // 164
166 // 167 // 168 // 169 // 170 174 174 176 176 178 // 178 // 179 // 179 // 180 181 184 186 187 // 187 // 188 188 189 191 // 191 // 192 // 193 // 195 // 196 // 197 // 198 198 // Psaní dokumentů ... // Write - textový procesor Windows... // Pravítko... // Jak se píše dokument? ... // Základní editovací techniky... // Formátování dokumentu... // Písma... // Písma TrueType... // Podmíněné rozdělování slov ... // Formátování odstavců... // Nastavení způsobu zarovnávání odstavců // Nastavení rozestupu řádek... // Nastavení odsazení a okrajů... // 203 // 204 206 207 211 212 213 213 216 216 217 217 217 // Tabelátor... 218 // Formátování stránky...219 // Okraje a číslování stránek...219 // Zalamování dokumentu...220 // Hlavičky a patičky...221 // Editační práce uvnitř dokumentu...222 // Kopírování a přesuny textu ...222 // Hledání a nahrazování textu ... . 222 // Hledání speciálních znaků...223 // Grafické obrázky v dokumentu Write...224 // Jednoduchý import obrázku...224 // Přesun obrázku na jiné místo...225 // Změna velikosti obrázku ...226 // Jednoduché záhlaví dopisu...226 // Práce se soubory...227 // Export souborů...227 // Vytváření nového dokumentu ...228 // Tisk dokumentu...228 // Odchod z aplikace Write ...230 // Dodatečné příslušenství pro psaní dokumentů...231 // Zobrazovač klávesnice ...231 // Mapa znaků...233 // Poznámkový blok...234 // Editování textu ...236 // Vyhledávání
slov a slovních spojení ...236 // Použití data a času v souborech Poznámkového bloku ...237 // Další možnosti využití souborů Poznámkového bloku...239 // Přilepování, vkládání a propojování ...241 // Jak se přilepuje, vkládá a propojuje?...243 // Obsah Schránky...248 // Balíčkovač objektů ...249 // Balíčkování příkazu DOSu...254 // Dynamická výměna dat ...256 // Správce tisku...259 // Tisk z aplikací nenavržených pro běh s Windows...261 // Manipulace s frontou Správce tisku . . . ...261 // Řízení tištěných prací ve Správci tisku ...263 // Rychlost tisku...263 // Tisk do souboru ...264 // Pomoc Správce tisku při práci v síti...266 // Připojení ? sítové tiskárně a odpojení ...266 // Prohlížení sítové fronty pomocí Správce tisku...266 // Nastavení způsobu aktualizace stavu sítové tiskárny...267 // Urychlení tisku v síti...267 // Tisk z aplikace // 267 // Kreslení obrázků... // Základy kreslení... // Paleta barev... // Výběr síly čar... // Pracujeme s jednotlivými nástroji... // Rovná čára... // Obdélník a plný obdélník... // Obdélníky s okrouhlými rohy ... // Elipsa... // Mnohoúhelníky ... // Křivka ... // Štětec ... // Sprej... // Malířský váleček ... // Psaní textu... // Gumy... // Nůžky ... // Pracujeme s výřezem a pod lupou ... // Duplikace obrázku... // Kaskáda obrázků ... // Změna velikosti výřezu ... // Otočení obrázku... // Sešikmení obrázku . ...
// Zobrazení v inverzních barvách... // Příkaz Vymazání ... // Prohlížíme obrázek pod lupou ... // Kurzor jako pravítko ... // Uživatelská paleta ... // Ukládání obrázků... // Tisk obrázků... // Otvírání souborů... // Závěrečné připomínky ... // Použití obrázků v jiných aplikacích Windows ... // Uložení výřezu do souboru na disk... // Kopírování obsahu obrazovky ... // Konverze barevného grafického souboru na černobílý // Import obrázků získaných přes skener... // Výroba podkladové plochy pro kreslení... // 269 // 272 // 272 // 273 273 // 273 // 274 // 275 275 // 275 // 276 // 277 // 278 // 279 279 281 282 // 283 // 284 // 284 // 285 // 285 // 286 286 286 // 290 // 291 // 292 // 293 // 294 // 296 // 297 297 // . 297 . 297 . 298 . 298 . 298 // Příslušenství na pracovní ploše // Diář ... // Otevření knihy . . . . Zápis do diáře . . . . Editace textu v diáři Poznámky v diáři . // 299 // 300 // 300 // 301 303 303 // Nastavení budíku...303 // Pohyb mezi stranami diáře...304 // Prohlížení měsíců . ...304 // Označení dnů...305 // Uložení diáře ...306 // Tisk diáře...306 // Kartotéka ...307 // Změna textových informací na kartě ...310 // Přidání nové karty...310 // Editace textu ...311 // Vložení a propojení obrázku ještě jednou...311 // Duplikace karty... 313 // Přesun karty...313 // Vytáčení telefonního čísla z karty...313 // Nastavení modemu ...314 // Slučování souborů
... 314 // Uložení kartotéky...314 // Tisk kartotéky ...315 // Zkratkové příkazy v kartotéce ...315 // Kalkulačka ...315 // Kalkulačka bez funkcí ...316 // Počítání s kalkulačkou ...316 // Pamětové funkce ...316 // Výpočet postupného součtu ...317 // Spolupráce Kalkulačky se Schránkou...317 // Vědecká kalkulačka ...318 // Logické operátory...320 // Statistické výpočty ...320 // Matematické funkce...322 // Hodiny...323 // Makro kamera...324 // Spuštění ma kroka mery...325 // Náznak konstrukce demostračního makra ...326 // Konstrukce editovacího makra...329 // Zaznamenávání pohybu myši...331 // Aktivace Makrokamery pomocí Správce úloh...331 // Výběr zkratkového příkazu pro makro...332 // Uložení maker do souboru na disk...332 // Makra použitelná ve všech aplikacích Windows ...332 // Rychlost přehrávání makra...332 // Nekonečný cyklus ...332 // Vnořená makra...333 // Připojení souboru maker ...333 // Vymazání makra ...333 // Změna vlastností v existujícím makru ...333 // Ponechání okna Makrokamery na pracovní ploše... 334 // Nepřerušitelné makro...334 // Změna implicitních hodnot ...334 // Několik doporučení nakonec ...334 // Záznam zvuku ...335 // Hraní zvukového souboru ...336 // Nahrávání souboru zvuků ...337 // Mixování souborů zvuků...337 // Přehrávač záznamů...337 // Terminál...339 // Spuštění terminálu...339 // Okno terminálu ...339 // Postup práce při komunikačním
sezení ...340 // Nastavení Terminálu ...341 // Příkazy pro modem...341 // Komunikační nastavení ...342 // Telefonní číslo...344 // Emulace terminálu...344 // Preference terminálu ...345 // Výměna souborů mezi počítači...347 // Textové přenosy souborů...347 // Binární přenosy souborů...348 // Dvouhodnotové přepínače v nabídce Nastavení ...349 // Funkční klávesy...349 // Komunikace se vzdáleným počítačem ...351 // Příjem textového souboru ...352 // Prohlížení textových souborů...352 // Vysílání na vzdálený počítač ...354 // Vyslání textového souboru...354 // Práce s binárními soubory ...355 // Využití Schránky v Terminálu ...355 // Práce na pozadí ...356 // Přizpůsobení Windows potřebám uživatele...357 // Nastavení barev ...358 // Písma ...362 // Přidávání písem...363 // Nastavení myši...365 // Přizpůsobení pracovní plochy...366 // Vzory pracovní plochy a jejich editace...366 // Rychlé přepínání aplikací...368 // Setřiče obrazovky...369 // Tapety ...370 // Rozestup ikon ...371 // Rastr...371 // Blikání kurzoru ...371 // Nastavení národních zvyklostí ...371 // Nastavení rychlosti odezvy klávesnice ...374 // Změna aktuálního data a času ...375 // Zvuky...375 // MIDI nastavení...377 // Nastavení pro mód 386 rozšířený... 378 // Instalace ovladačů...381 // Konfigurace sériových portů...382 // Instalace a konfigurace tiskáren ...384 // Instalace tiskárny...387 // Nastavení
tiskárny...389 // Využití instalačního programu ...396 // Přidání aplikací na pracovní plochu...398 // Optimalizace systému pro práci s Windows...401 // Správci paměti ve Windows...403 // HIMEM.SYS...403 // SMARTDRV.EXE...404 // RAMDRIVE.SYS ...404 // EMM386.EXE...404 // Co je to PIF?...405 // Pracujeme v PIF Editoru...405 // PIF soubor pro MS-DOS Prompt ...412 // Přehled položek oken PIF Editoru ...413 // Jaké jsou vlastně druhy pamětí a módů práce?...413 // Módy práce Windows...415 // Přehled položek pro mód 386 rozšířený...416 // Přehled položek módu 386 v dialogu Pro odborníky...419 // Jak se definuje zkratkový příkaz pro aplikaci?...423 // Přehled položek pro standardní mód...423 // Windows pro pracovní skupiny ...427 // Úvodní poznámky ? sítím ...427 // Co přináší Windows pro pracovní skupiny?...429 // Instalace ...430 // Spuštění Windows pro pracovní skupiny...432 // Přizpůsobení Windows pro pracovní skupiny potřebám uživatele ...433 // Obohacení stávajících aplikací Windows...439 // Novinky ve Správci souborů ...439 // Příruční menu ...439 // Připojení ke sdílenému adresáři...440 // Odpojení od sdíleného adresáře...441 // Prohlášení adresáře za sdílený...441 // Přehled sdílení...442 // Přizpůsobení příručního menu...443 // Novinky ve Správci tisku...444 // Připojení ? sítové tiskárně...445 // Sdílení tiskárny...445 // Listování po tiskárnách pracovních
skupin ...446 // Kniha schránek místo jedné Schránky ...446 // Uložení obsahu Schránky na stránku Knihy schránek...447 // Příruční menu Knihy schránek ...449 // Poskytnutí stránky Knihy Schránek pro sdílení...450 // Nové aplikace...452 // Domácí telefon...452 // Net Watcher...455 // WinMeter...456 // Pošta...456 // Vytvoření poštovního úřadu...456 // Připojení účastníka ? poštovnímu úřadu ...462 // Zaslání zprávy...465 // Příjem zprávy...468 // Okamžitá odpověď na zprávu ...469 // Smazání zprávy ...469 // Podání zprávy dál ...469 // Šablona zprávy...469 // Vytištění zprávy ...470 // Přihrádky...470 // Zrušená pošta ...470 // Vyhledání zprávy...471 // Vytvoření nové přihrádky pro poštu ...473 // Plánovací kalendář...475 // Spuštění plánovacího kalendáře...476 // Umistování schůzek do diáře...478 // Nastavování budíku...480 // Všeobecná nastavení při nastavování schůzek ...481 // Nezávazné schůzky ... 482 // Umistování úkolů do diáře...483 // Plánování porad...487 // Rozhlížíme se z oken ...489 // Důležité kombinace kláves při práci s Windows...491 // Ovládání oken ...491 // Ovládání dialogů ...492 // Ovládání nabídek...493 // Ovládání Správce tisku...493 // Ovládání Správce souborů ...494 // Ovládání Makrokamery ...496 // Ovládání Správce programů...496 // Ovládání kurzoru...497 // Ovládání Schránky...498 // Ovládání Poznámkového
bloku ...498 // Editování textu...498 // Vybírání textu... 499 // Ovládání Kalkulačky...500 // Ovládání aplikace Paintbrush...501 // Ovládání Diáře...502 // Ovládání aplikace Write...503 // Ovládání Terminálu ...503 // Ovládání Kartotéky...504 // Ovládání Nápovědy...504 // Ovládání Přehrávače záznamů...505 // Ovládání Balíc kováče ...505 // Ovládání PIF Editoru ...505 // Ovládání aplikace Záznam zvuku...506 // Ovládání pošty...507 // Rejstřík...509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC