Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

základy pedagogiky (@@20120924-15:46:32@@) -- 
3.5 (hodnocen2 x )
(21.3) Půjčeno:424x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
269 s.

objednat
ISBN 80-7178-399-4 (váz.)
Obsahuje předmluvu, věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 252-265
Pedagogika - učebnice vysokošk.
000085237
Obsah // Předmluva...y // I Teoretické základy pedagogické vědy...n // 1 Současná pojetí pedagogiky...13 // 1.1 Základní pojmy pedagogiky ...I4 // Klasické pojmy: výchova - vzdělávání...14 // Nové pojmy: edukace - edukační realita - edukační prostředí ... 15 // 1.2 Pedagogika jako normativní teorie ...17 // • 1.3 Pedagogika jako explorativní a explanační teorie...18 // 2 Využití pedagogiky ...21 // 3 Struktura pedagogické vědy...23 // Konstituované disciplíny pedagogiky...24 // Významná témata pedagogiky ...25 // 4 Disciplíny pedagogiky...28 // 4.1 Obecná pedagogika ...28 // 4.2 Dějiny pedagogiky a dějiny školství...34 // Dějiny samotné edukace a jejích institucí...34 // Dějiny pedagogických teorií...36 // 4.3 Srovnávací pedagogika ...38 // Náplň srovnávací pedagogiky...39 // 4.4 Filozofie výchovy ...44 // 4.5 Teorie výchovy...49 // Teorie výchovy jako převážně fdozofická disciplína...50 // Empiricky založená teorie výchovy...52 // 4.6 Sociologie výchovy ...55 // 4.7 Pedagogická antropologie ...61 // 5 // 4.8 Ekonomie vzdělávání...67 // Náklady na vzdělávání...68 // Efektivnost a kvalita vzdělávání...69 // Vzdělávání a trh práce...71 // Marketing školy...73 //  4.9 Pedagogická psychologie...74 // Tematické okruhy (subdisciplíny) pedagogické psychologie ...76 // 4.10 Speciální pedagogika...80 // 4.11 Sociální pedagogika...87 // v /4.12 Pedagogika volného času...93 //  4.13 Andragogika...97
// 4.14 Obecná didaktika...101 // Teorie a výzkum kurikula...103 // Teorie a výzkum vyučování ...106 // 4.15 Oborové a předmětové didaktiky...111 // Didaktika českého jazyka...114 // ( Didaktika cizích jazyku (lingvodidaktika)...115 // Didaktika ekonomických předmětů ...117 // 4.16 Technologie vzdělávání...119 // 4.17 Pedagogická evaluace ...124 // Evaluace vzdělávacích potřeb...125 // . Evaluace vzdělávacích programů ...126 // C Evaluace edukačních prostředí...126 // Evaluace výuky (učení a vyučování)...127 // • Evaluace vzdělávacích výsledků ...127 // Evaluace na základě standardů...128 //  Evaluace činnosti a produktivity škol ...128 // 4.18 Pedagogická diagnostika...131 // 4.19 Teorie učitelské profese (pedeutologie) ...136 // Příprava učitelů...137 // Profesní dráha učitelů...138 // Jak učitelé vyučují...139 // Typologie učitelů ...140 // ty Komparace učitelů různých zemí...140 // Historický vývoj učitelstva...141 // 4.20 Teorie řízení školství ...143 // 4.21 Vzdělávací politika ...149 // 6 // Úloha státu v řízení vzdělávání...150 // Programy rozvoje vzdělávání...151 // Prostředky uplatňování vzdělávací politiky...153 // Subjekty vzdělávací politiky...154 // 4.22 Pedagogická prognostika...158 // Kdy a jak vznikla pedagogická prognostika? ...158 // Jakými metodami pracuje pedagogická prognostika? ...160 // 5 Významná témata současné pedagogiky...163 // Která
„velká" témata dnes dominují v pedagogické vědě?...163 // 5.1 Funkční gramotnost / negramotnost ...164 // 5.2 Multikulturní výchova...167 // 5.3 Rodiče a škola ...170 // 5.4 Alternativní a inovativní školy ...172 // 5.5 Evropská dimenze ve vzdělávání ...175 // Je evropská dimenze ve vzdělávání součástí pedagogické vědy? .176 // II Tvorba pedagogických poznatků: výzkum...179 // 6 Druhy pedagogického výzkumu...181 // 7 Metody v pedagogickém výzkumu...188 // ? // III Infrastruktura pedagogické vědy ...199 // 8 Zdroje pedagogických informací ...201 // 8.1 Pedagogické časopisy ...202 // České pedagogické časopisy ...202 // Slovenské pedagogické časopisy...205 // Mezinárodní pedagogické časopisy...206 // 8.2 Pedagogické slovníky ...210 // 8.3 Dokumentace o školství...211 // 9 Vzdělávací programy...215 // 10 Pedagogické knihovny a databáze...218 // 11 Pedagogické ústavy a katedry ...224 // 7 // 12 Pedagogické asociace ...229 // 13 Kde se studuje pedagogika...232 // 13.1 Střední odborné školy ...232 // Kolik studentů studuje pedagogiku na středních školách?.232 // Co se studuje v oborech pedagogika a učitelství na středních školách ...233 // 13.2 Vyšší odborné školy...234 // 13.3 Vysoké školy ... 234 // Pedagogické fakulty...235 // Ostatní fakulty ...238 // Přílohy .../...241 // Y • » // A. Schéma vzdělávacího systému v ČR...242 // B. Základní údaje o českém školství ...243
C. Finanční toky v systému vzdělávání ...246 // D. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED 1997 -247 // Literatura...252 // Rejstřík věcný a jmenný...266 // ? // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC