Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Kvarta, 1993
351 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85570-29-7 (brož.)
000085268
Rekat.
Předmluva...8 // Komu je učebnice určena?...8 // Jak je učebnice uspořádána a jak s ní pracovat?...8 // Úvod...10 // 1 Co už z fyziky určitě víte (Opakování učiva fyziky // 6. ročníku)...12 // 1.1 Látka a téleso...12 // 1.2 Vzájemné působení těles. Síla...15 // 1.3 Gravitační síla. Gravitační pole...17 // 1.4 Částicové složení látek. Atomy a molekuly...18 // 1.5 Neustálý neuspořádaný pohyb částic látek...19 // 1.6 Částicové složení pevných látek ...20 // 1.7 Částicové složení kapalin a plynů...21 // 1.8 Atom a jeho model. Atomy chemického prvku...22 // 1.9 Ionty... 25 // 1.10 Tělesa záporně a kladně zelektrovaná. Elektrické pole. // Elektrická síla...26 // 1.11 Magnety...27 // 1.12 Magnetické pole. Indukční čáry...29 // 1.13 Dočasné a trvalé magnety...30 // 1.14 Fyzikální veličiny...31 // 1-15 Délka, její jednotky a měření...32 // 1-16 Objem, jeho jednotky a měření...35 // 1-17 Hmotnost, její jednotky a měření...37 // 118 Hustota látky, její jednotky a měření ...39 // 1-19 Čas, jeho jednotky a měření ...39 // 1-20 Změny rozměrů těles při jejich zahřívání či ochlazování . 40 // 1-21 Teplota, její jednotky a měření...41 // 2 Pohyb tělesa...4 // 2.1 Pohyb tělesa jako změna jeho polohy...4 // 2.2 Druhy pohybů. Dráha...4 // 2.3 Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný...51 // 2.4 Rychlost rovnoměrného pohybu...5 // 2.5 Průměrná rychlost nerovnoměrného
pohybu...5 // 3 Sila...61 // 3.1 Účinky síly na těleso... 61 // 3.2 Síla jako fyzikální veličina a její znázornění...62 // 3.3 Měření síly...66 // 3.4 Gravitační síla a hmotnost tělesa...68 // 4 Skládání sil...71 // 4.1 Výslednice sil a její složky ...71 // 4.2 Skládání dvou sil téhož směru...72 // 4.3 Skládání dvou sil opačného směru...74 // 4.4 Skládání různoběžných sil...77 // 4.5 Rozklad síly na složky...80 // 4.6 Těžiště tělesa...81 // 5 Pohybové zákony...86 // 5.1 První pohybový zákon (zákon setrvačnosti)...86 // 5.2 Druhý pohybový zákon...88 // 5.3 Třetí pohybový zákon (zákon vzájemného působeni těles) 89 // 6 Tlakové účinky sil. Tlak...93 // 7 Tření...96 // 7.1 Třecí síla a její měření...96 // 7.2 Na čem závisí třecí síla?...98 // 7.3 Tření v běžném životě a technice...101 // 8 Otáčivé účinky sil... 103 // 8.1 Na čem závisí otáčivý účinek síly? // Moment síly... 103 // g 2 Praktická využití téles otáčivých kolem osy...109 // 9 Mechanické vlastnosti kapalin...K6 // 9.1 Pascalův zákon... 116 // 9.2 Užiti Pascalova zákona...K9 // 9j Hydrostatický tlak...122 // 9.4 Spojené nádoby ...127 // 9.5 Vztlaková síla v klidné kapalině...131 // 9.6 Archimedův zákon...’. 134 // 9.7 Využiti vztlakové sily a Archimedova zákona...137 // 10 Mechanické vlastnosti plynů...] 41 // 10.1 Atmosférický tlak...141 // 10.2 Jak změřit atmosférický tlak? //
Změny atmosférického tlaku ... 143 // 10.3 Tlak plynu v uzavřené nádobe...149 // 10.4 Vztlaková síla v plynech...I53 // 11 Práce. Energie. Teplo... 156 // 11.1 Práce // 11.2 Výkon // 11.3 Pohybová energie // 11.4 Polohová energie // 11.5 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa // 11.6 Vnitřní energie tělesa // 11.7 Změna vnitřní energie. Teplo // 11.8 S čím souvisí teplo? // 11.9 Šíiření tepla // 12 Zmeny skupenství // 12.1 Skupenství látek a jeho změny // 12.2 Tání a tuhnutí krystalické látky // 12.3 Změna objemu tělesa při tání // Anomálie vody // 12.4 Vypařování // 12.5 Var // 12.6 Kapalnění či tuhnutí // Motory // Elektromagnetické jevy // Elektrický náboj. Elektrometr // Elektrické vodiče a izolanty // Elektrické napětí...210 // Elektrický obvod. Elektrický proud...212 // Měření proudu a napětí // Ohmův zákon. Odpor vodiče // Závislost odporu vodiče na jeho délce, průřezu, materiálu a teplotě...228 //
Spojování spotřebičů za sebou...231 // Spojování spotřebičů vedle sebe...234 // Elektrická práce a energie. Elektrický příkon...238 // Další využití tepelných spotřebičů...242 // Magnetické pole cívky s proudem...245 // Cívka s proudem ve stejnorodém magnetickém poli ... 253 // Elektromagnetická indukce...257 // Střídavý proud a napětí — jejich vznik a průběh ... 261 // Výroba, přenos a užití elektrické energie...265 // Vedení elektrického proudu v kapalinách...267 // Vedení elektrického proudu v plynech...271 // Vedeni elektrického proudu v polovodičích...274 // Polovodičová dioda...278 // Bezpečnost práce s elektrickými zařízeními...282 // Jaderná energie...284 // Jaderné síly a jaderná energie ...284 // Štěpení jader...286 // Využiti radionuklidů v praxi. Ochrana před zářením . . 289 // Základní poznatky o světelných jevech (optika)...292 // Zdroje světla. Šíření světla ...292 // Stín...296 // Rychlost světla...300 // Odraz světla...301 // Zobrazení zrcadly ...304 // Lom světla ...310 // 16.7 Rozklad bílého svétla... 3f7 // Návrhy laboratorních úloh... 322 // Použitá a doporučená literatura... 33q // Vyzkoušejte se — řešení problémů a úloh... 331 // Rejstřík
(OCoLC)85638426
cnb000096570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC