Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
vii,194 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-722-6900-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Na obálce chybně jméno autora: Emmanuel Todd
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie: s. 191-194
Rituály - rozbory - studie
000085334
OBSAH // Předmluva k paperbackovému vydání v Aldine de Gruyter - Roger d. abrahams 3 // Předmluva 11 // Úvod 13 // První kapitolo // ROVINY KLASIFIKACE V RITUÁLU ŽIVOTA A SMRTI 15 // Morgan a náboženství 15 // Výzkum rituálu ve střední Africe 18 // Předběžný terénní výzkum ndembuského rituálu 20 // Isoma 23 // Důvody pro vykonání Isomy 24 // Průběh 25 // Ndembuský výklad symbolů 26 // Jméno „Isoma" 27 // Maska „Mvweng’i" 28 // Cíle Isomy 30 // Příprava posvátného místa 31 // Sbírání léčivých prostředků 33 // Horký a chladný lék: jámy smrti a života 37 // • Bílá a červená drůbež 40 // Léčebný proces 41 // Klasifikační struktura: triády 45 // Klasifikační struktura: dyády 46 // Klasifikace vzhledem ? situaci 48 // Roviny klasifikací 49 // Poznávací proces a bytí v rituální symbolice 49 // Druhá kapitolo // PARADOXNÍ VZTAH DVOJČAT V NDEMBUSKÉM RITUÁLU 51 // Dvojčata v příbuzenských vztazích a v životě: // některé příklady z Afriky 51 // Náplň ndembuského rituálu dvojčat 57 // Vlastnosti rituálních symbolů 58 // OBSAH // Obřady u pramene: shromažďování léčiv 59 // Komentář 6E // Obřady u pramene: potok a klenba 67 // Stavba svatyně dvojčat ve vesnici 75 // Plodné soupeření pohlaví 8C // Žertování mezi pohlavími a mezi bratranci a sestřenicemi 83 // Soupeření mezi matrilineárním rodokmenem a principem patrilokality o příslušnost do místa bydliště 84
// Existence dvojčat jako mystérium a absurdita 86 // Ndembuský pohled na Wubwang’u 87 // Komentář 89 // Skákání se šípem 90 // Komentář 91 // Závěr 92 // Třetí kapitola // LIMINARITA A COMMUNITAS 95 // Forma a rysy rituálů přechodu 95 // Liminarita 96 // Communitas 97 // Dialektika vývojového cyklu 98 // Liminarita obřadu uvedení do funkce 98 // Rysy liminárních bytostí 102 // Liminarita v protikladu ? systému pozic 105 // Mystické nebezpečí a moc slabých 107 // Miléniová hnutí 110 // Hippies, communitas a moc slabých 111 // Struktura a communitas ve společnostech // založených na příbuzenských systémech 111 // Liminarita, nízké postavení a communitas 122 // Čtvrtá kapitola // COMMUNITAS: MODEL A VÝVOJ 129 // Formy communitas 129 // Ideologická a spontánní communitas 131 // Chudoba františkánů a communitas 137 // Communitas a symbolické myšlení 137 // František a trvalá liminarita 141 // OBSAH // Spirituálové a konventuálové: konceptualizace a struktura 143 // Dominium a usus 145 // Apokalyptická communitas 147 // Sahadžijská hnutí v Bengálsku 149 // Básníci náboženství: Čaitanja a František 149 // Rozkol mezi stoupenci oddanosti a konzervatismu 152 // Paralely mezi sahadžijou a františkány 154 // Rádha, moje paní chudoba a communitas 156 // Bob Dylan a Báulové 157 // Pátá kapitolo // POKORA A HIERARCHIE: LIMINARITA ZVÝŠENÍ A PŘEVRÁCENÍ STATUSU 159 // Rituály zvýšení a převrácení
statusu 159 // Rituály životních krizí a kalendářní rituály 161 // Zvýšení statusu 162 // Převrácení statusu: funkce maskování 164 // Communitas a struktura v rituálech převrácení statusu 168 // Ašantský obřad Apo 169 // Samhain, Dušičky a Den všech svátých 172 // Pohlaví, převrácení statusu a communitas 173 // Převrácení statusu během „svátku lásky" na indickém venkově 175 Náboženství pokory a převrácení statusu 177 // Převrácení statusu v jihoafrickém separatismu 178 // Pseudohierarchie v melanéském miléniovém hnutí 179 // Některé moderní příklady převrácení a pseudohierarchie 181 // Náboženství pokory s vysoce postavenými zakladateli 183 // Buddha 184 // Gándhí 185 // Křesťanští vůdci 186 // Tolstoj 186 // Některé problémy spjaté se zvýšením a převrácením statusu 187 // BIBLIOGRAFIE 191 // • • // VII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC