Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2003
150 s.

objednat
ISBN 80-210-3296-0 (brož.)
"Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, 2003" -- Titulní list
Obsahuje bibliografické citace, úvod, dodatky
Bibliografie: s. 133-141
Umění výtvarné - středověk - metodologie - učebnice vysokošk.
000085477
Obsah // 1 Úvod 9 // 1.1 Kdy je věk středu? ... 9 // 1.2 Co je to umění?... 10 // 1.3 Kde je Evropa?... 11 // 1.4 Krátkých sedm století... 12 // 1.5 Potřeba kulturních dějin a jejich limity... 13 // 2 Autoři a publikum 17 // 2.1 Výtvarník ... 17 // 2.1.1 Signatury... 18 // 2.1.2 Originalita... 19 // 2.2 Objednavatel a konceptor... 20 // 2.3 Recepce ve středověku... 21 // 3 Společenské funkce 23 // 3.1 Sociální prostředí... 23 // 3.1.1 Panovnické dvory ... 23 // 3.1.2 Šlechta... 24 // 3.1.3 Měšťanstvo... 25 // 3.1.4 Nevzdělaní... 25 // 3.1.5 Církevní instituce... 26 // 3.2 Liturgie... 27 // 3.3 Teologie ... 28 // 3.4 Mystika... 29 // 3.5 Zbožnost... 30 // 3.5.1 Východní křesťanství ... 30 // 3.5.2 Monastické období... 31 // 3.5.3 Městské období... 32 // 3.6 Didaktické náboženské obsahy... 34 // 3.6.1 Christologie... 35 // 3.6.2 Mariologie... 37 // 3.6.3 Hagiologie... 38 // 3.6.4 Dogmatické náměty... 39 // 3.6.5 Paralelní typologie... 39 // 5 // 6 // 3.7 Nesamozřejmost křesťanského obrazu a // ikonoklasmus... 40 // 4 Formy 43 // 4.1 Styl a jeho proměny... 43 // 4.1.1 Konvence a inovace ... 44 // 4.1.2 Retrospektivní styl... 45 // 4.2 Stavební slohy... 45 // 4.2.1 Románský sloh... 46 // 4.2.2 „Přechodný sloh"... 47 // 4.2.3 Gotický sloh... 47 // 4.3 Povaha figurálního zobrazení... 49 // 4.3.1 Symbol a alegorie... 51 // 4.3.2 Stylizace a realismus... 52 // 4.3.3 Narativní zobrazení... 53 // 4.3.4 Reprezentativní
zobrazení... 54 // 4.3.5 Posvátný obraz (Gnadenbild) a ikona... 54 // 4.3.6 Devoční obraz (Andachtsbild)... 55 // 4.4 Ornament... 56 // 5 Techniky 59 // 5.1 Stavebnictví... 59 // 5.2 Malířství... 61 // 5.2.1 Nástěnné... 61 // 5.2.2 Knižní... 62 // 5.2.3 Deskové... 62 // 5.2.4 Výšivky... 64 // 5.2.5 Sklomalby... 65 // 5.3 Sochařství... 65 // 5.3.1 V kameni ... 65 // 5.3.2 Ve dřevě... 66 // 5.3.3 Plastika... 67 // 5.4 Zlatnictví... 68 // 5.5 Kresba... 68 // 5.6 Grafika... 69 // 6 Typy a úlohy 71 // 6.1 Profánní architektura... 71 // 6.2 Sakrální architektura... 71 // 6.2.1 Románská bazilika... 72 // 6.2.2 Románská rotunda... 73 // 6.2.3 Gotická katedrála... 74 // 6.2.4 Klášter... 74 // 6.2.5 Drobné architektury... 75 // 6.3 Ikonostas a chórová přepážka... 76 // 6.4 Retábl... 76 // 6.4.1 Polyptych... 78 // 7 // 6.4.2 Diptych a triptych... 78 // 6.4.3 Samostatné desky... 78 // 6.4.4 Samostatné sochy... 79 // 6.5 Funerální umění... 80 // 6.6 Portréty... 81 // 6.7 Knižní iluminace... 81 // 6.7.1 Typologické a alegorické ilustrace... 82 // 6.7.2 Diagramy... 82 // 6.8 Malovaná okna... 83 // 6.9 Textilie... 83 // 6.10 Relikviáře ... 84 // 7 Geografie 87 // 7.1 Uměleckohistorický region (Kunstlandschaft) ... 87 // 7.2 Východ - Západ a střední Evropa... 88 // 7.3 Středomoří - Zaalpí... 89 // 7.4 Centrum - periferie... 89 // 8 Chronologie 91 // 8.1 Předehra - doba stěhování národů... 91 // 8.2 Doba karolinská a ottonská...
91 // 8.3 Byzantské umění... 93 // 8.4 Románské umění... 94 // 8.4.1 Architektura... 94 // 8.4.2 Vizuální umění... 95 // 8.5 Gotika ... 96 // 8.5.1 Začátky a klasické období ve Francii... 96 // 8.5.2 Šíření francouzské gotiky... 97 // 8.5.3 Alternativy a varianty gotiky ve 13. století v Zaalpí ... 98 // 8.5.4 Alternativy a varianty gotiky ve 13. století v Itálii ... 99 // 8.5.5 Trecento... 99 // 8.5.6 14. století v Zaalpí... 101 // 8.5.7 „Kolem roku 1400//... 102 // 8.6 Pozdní gotika... 103 // 8.6.1 Pozdně gotická architektura... 104 // 8.6.2 Raný nizozemský realismus... 105 // 8.6.3 Pozdně gotické malířství... 106 // 8.6.4 Pozdně gotické sochařství... 107 // 8.6.5 „Kolem roku 1500"... 108 // 9 Chronologie umění v zemích Koruny české 111 // 9.1 Velká Morava... 111 // 9.2 Předrománské umění v Čechách... 112 // 9.3 Románské umění... 113 // 9.4 Gotika ... 114 // 9.4.1 Architektura ve 13. století... 115 // 9.4.2 Malířství a sochařství ve 13. století... 115 // 8 // 9.4.3 Vláda Jana Lucemburského... 116 // 9.4.4 Vláda Karla IV. (jako císaře)... 118 // 9.4.5 Vláda Václava IV. ... 121 // 9.5 Druhá čtvrtina 15. století... 124 // 9.5.1 Husitství a výtvarné umění... 125 // 9.6 Vláda Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad... 126 // 9.7 Vláda Jagellonců ... 127 // 9.7.1 Architektura... 127 // 9.7.2 Sochařství... 128 // 9.7.3 Malířství... 129 // 9.8 Specifika studia Moravy a vedlejších zemí Koruny
české ... 130 // 9.8.1 Morava... 131 // 9.8.2 Slezsko... 131 // 9.8.3 Lužice... 132 // 10 Bibliografie // 133 // 11 Apendix!.: // 12 Apendix IL: Kde jsou uložena jmenovaná mobilní díla? 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC