Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1989

ISBN 80-7080-024-0
000085741
Rekat.
OBSAH // 1. // 1 .1 1 .2 // 1.3 la // 1.4 // 1.4.1 // 1.4.2 // 1.4.3 // 1.4.4 // 1.4.5 // 1.5 // 1.5.1 // 1.5.2 // 1.5.3 // 1.5.4 1b // 1 .6 1.6.1 1 .6.2 T. 6.3 1 .6.4 1.7 1.7.1 // 1.7.1. // 1.7.1. ; // 1.7.1. : // 1.7.1 .¦ // 2. // 2.1 2.1 .1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.1 . 2.2.1 . 2.2.2 // 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. // TAXONOMIE A MORFOLOGIE PRÖMYSLOVlCH MIKROORGANISMŮ (K. Denmerová) // Historie využívání mikroorganismů // Mikrobiologické názvosloví a taxonomie // Rozdělení mikroorganismů // Prokaryota // Bakterie // Morfologie bakterií Struktura bakteriální buňky Bakteriální spory Rozmnožování bakterií Rozdělení bakterií Siniee // Morfologie sinie Struktura buňky sinie Rozmnožování sinie Rozdělení a význam sinie Eukaryota ňasy // Morfologie řas // Struktura buněk řas a jejich rozdělení // Rozmnožování řas // Rozdělení řas a jejich význam // Houby // Kvasinky // I Morfologie kvasinek // ? Struktura kvasinkové buňky // 3 Rozmnožování kvasinek // \\ Rozdělení kvasinek a jejich význam // RŮST MIKROORGANISMŮ // Výživa mikroorganismů (K. Demnerová) // Základní prvky buňky a jejich funkce Zdroje základních prvků Sestavování kultivačních medii Příjem substrátů (T. Rumi) // Složení a struktura biomembrán // 1 Chemické složení membrán // 2 Uspořádání biologických membrán // Membránový transport // 1 Difúze // 2 Přenašečový transport // ,2.1 Pasivní přenašečový transport // strana // 6 // S
9 // 11 // 15 // 16 16 17 Í4 // 25 // 26 31 JI 31 // 33 // 34 37 30 30 // 39 // 40 4 «i 44 52 // 52 // 53 // 54 // 55 // 59 // 50 // 60 // 62 // 63 // 69 // 70 // 71 // 76 // 78 // 80 // 82 // 83 // strana // 2.2.2.2.2 Aktivní přenašeSový transport // 2.2.2.2.3 Spřažení energie se sekundárním aktivním transportem // 2.2.2.2.4 Sloučeniny ovlivňující průchod iontů membránou // 2.2.2.2.5 Fesfotransferasový systém (PTS) // 2.2*2,2.6 Transport makromolekul // 2.3 Využití zdrojů uhlíku (T. Rumi) // 2.3.1 Výměna energie a okolím // 2.3.2 Zdroje uhlíku a energie // 2.3.3 Odbourání sacharidů // 2.3.3.1 Glykolýza // 2.3.3.2 Pentosový cyklus // 2.3,3.3 Entner-Doudoroffova cesta // 2.3.3.4 Fosfoketolasová dráha // 2.3.3.5 Vztahy mezi dráhami metabolismu glukosy // 2.3.3.6 Anaerobní katabolické pochody // 2.3.3.6.1 Ethanolové kvašení // 2.3.3.6.2 Glycerolové kvašení // 2.3.3.6.3 Mléčné kvašení - homofermentativní // 2.3.3.6.4 Mléčné kvašení - heterofermentativní // 2.3.3.6,5 Propionové kvašení // 2.3.3.6.6 Kvašení klostridií // 2.3.3.6.7 Kvašení enterobakterií // 2.3.4 Permentace aminokyselin // 2.3.5 Kvašení heterocyklických sloučenin // 2.3.6 Obecné zákonitosti fermentačních procesů // 2.3.7 Aerobní katabolické procesy // 2.3.7.1 Citrátový cyklus // 2.3.7.2 Glyoxalátový cyklus // 2.4 Transformace buněčné energie (T. Rumi) // 2.4.1 Přenašeče chemické energie v buňkách // 2.4.2 Rezervní zdroje fosfátu
a energie // 2.4.3 Biologické oxidace // 2.4.4 Anaerobní respirace // 2.4.5 Aerobní respirace // 2.4.6 ATPasa // 2.4.7 Fotosyntéza // 3. PR8mYSL0VÍ! MIKROORGANISMY // 3.1. Zdroje průmyslových mikroorganismů (K. Demnerová) // 3.2 NahromaSovací a izolační metody (K. Demnerová) // 3.3 Mutace, jejich využití a oprava (T. Rumi) // 3.3.1 Mutace // 3.3.1.1 Typy mutací // 3.3.1.2 Mechanismus vzniku mutací // 3.3.1.3 Indukované mutace // 3.3.1.3.1 Fyzikální mutageny // 3.3.1.3.2 Chemické mutageny // 84 // 88 // 89 // 91 // 92 // 95 // 96 99 // 101 // 101 // 104 // 106 // 108 // 109 // 109 // 111 // 111 // 112 // ?? // 115 // 117 // 119 // 120 121 122 124 124 131 // 133 // 134 137 140 142 145 153 156 // 163 // 164 166 // 183 // 184 184 188 191 191 193 // 3.3.1.4 Fenotypový lag I97 // 3.3.2 Opravné mechanismy 198 // 3.3.3 Supresorové mutace I99 // 3.4 Výměna genetického materiálu u bakterií a genové 205 // manipulace (T. Rumi) // 3.4.1 Rekombinaění procesy u bakterií 206 // 3.4.2 Plazmi dy 207 // 3.4.3 Genové inženýrství 210 // 3.4.3.1 DNA pro klonování 211 // 3.4.3.2 Přenos genu do buňky 213 // 3.5 Výměna genetického materiálu u kvasinek a plísní 219 // (T. Rumi) // 3.5.1 Tetrádová analýza 223 // 3.5.2 Hromadná izolace spor 227 // 3.5.3 Parasexuální cyklus plísní 227 // 3.5.4 Cytoplazmatická dědičnost kvasinek 229 // 3.5.5 Mitochondriální dědičnost 229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC