Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Mladá fronta, 1989

objednat
ISBN 80-204-0053-2
000085778
Rekat.
Předmluva 7 // Jak nezabloudit v labyrintu (rady na cestu) 8 // Komu má průvodce sloužit 8 // Jak je uspořádán výklad v této knize 9 // О užitečnosti černé skříňky 9 // Jak se dorozumíváme v elektronice 10 // Část první: OD VČEREJŠÍ ELEKTRONIKY К DNEŠNÍ (ZÁKLADY) // 1.1 Co je elektronika 14 // Stručně z historie elektroniky 14 // Dílčí obory elektroniky 15 // 1.2 Informace a signál — základní pojmy elektroniky 16 // Informace 17 // Signál 18 // 1.3 Další pojmy elektroniky 20 // Data (též údaje) 21 // Kódy a kódování 21 // Impuls 23 // Šum 24 // Zkreslení 25 // Nadbytečnost (redundance) 25 // Kanál 26 // Zesílení signálu 26 // Decibel 28 // Zpětná vazba 29 // Rozhraní 31 // Parametr 31 // 1.4 Měření v elektronice 31 // Zákonné měřicí jednotky 32 // Frekvence a vlnová délka 33 // 1.5 Schémata a schematické značky 36 // Schematické značky součástek 37 // Obvodová a bloková schémata 38 // 1.6 Od analogových signálů k číslicovým 40 // Proč dvojková soustava 41 // Od bitů k bytům (bajtům) a ještě dále 43 // Uchovávání dat 45 // Převod analogových signálů na číslicové a jejich další zpracování 47 // 1.7 Od číslicových signálů k logickým obvodům // Uvedení do boolovské algebry 49 // Logické členy 53 // Schematické značky logických obvodů a jejich funkcí 54 // Logické obvody 56 // Digitalizace signálu a její meze 58 //
1.8 Malé nahlédnutí do výroby elektronických přístrojů // Součástky konstrukční, pasivní a aktivní 59 // Tři generace aktivních součástek 62 // Výrobě předchází konstrukce 65 // Plošné spoje 66 // Povrchová montáž součástek 68 // Kontrola a testování 69 // 1.9 Mikroelektronika // Navrhování integrovaných obvodů 71 // Výroba integrovaných obvodů 12 // Čtyři stupně integrace 78 // Druhy integrovaných obvodů 80 // Obvody velmi velké integrace (VťSO 84 ’ // Spolehlivost mikroelektronických obvodů 86 // Mikroelektronika z pohledu ekonomiky 87 // Část druhá: ELEKTRONIKA DNES (PRAKTICKÁ VYUŽITÍ) // Funkční principy elektroniky // 2.1 Počítače . // Jak pracuje počítač 95 // Technické vybavení („hardware") 98 // Spolupráce jednotek v počítači 100 // Programové vybavení („software") 101 // Terminál jako rozhraní mezi počítačem a člověkem 104 // Jaké počítače a k čemu slouží 105 // Od mikroprocesoru k mikropočítači 109 // Osobní počítače 113 // Počítačová grafika 114 // 2.2 Informatika a zpracování dat // Informace pro organizaci a řízení 117 // Zpracování dat v kanceláři 119 // Zpracování dat ve službách 120 // Stolní typografické systémy (systémy DTP) 122 // Počítače pro vědu a techniku 122 // Ochrana dat 124 // Exploze informací a její zvládání 125 // Programové vybavení — hlavní problém současnosti 12// 7.3 Telekomunikace 129 //
Přenos signálu po vedení 129 // Telematické služby 131 // Integrace služeb 133 // Lokální sítě 134 // Optické spoje 136 // Radiokomunikace 138 // Družicové spoje 140 // 2.4 Průmyslová využití 142 // Výkonová elektronika 143 // Nový pohled na konstrukci strojů 144 // Automatizace technologických procesů 147 // Cesty k úplné automatizaci výroby 149 // Robotika 150 // 2.5 Elektronika pro každého 152 // Zvuková a obrazová technika 152 // Osobní počítač v domácnosti 158 // Vybavení domácnosti 160 // Elektronika pro volný čas 162 // Elektronika mimo domácnost 165 // 2.6 Elektronika pro zdraví 165 // Lékařská elektronika 166 // Elektronika v péči o vlastní zdraví 168 // Elektronika a životní prostředí 168 // Část třetí: ELEKTRONIKA ZÍTRA (A POZÍTŘÍ) // 3.1 Pokroky elektroniky a jejich meze 173 // Kam směřuje elektronika? 173 // Umělá inteligence — reálné vyhlídky, nebo jen fantazie? 175 // Předpokládané meze elektroniky 177 // 3.2 Společenské důsledky elektroniky 179 // Ekonomické působení rozvoje elektroniky 179 // Rostoucí význam informací 180 // Elektronika v zítřejší společnosti 181 // Doslov: Jak žít s elektronikou 185 // Doporučená literatura 188 // Rejstřík 189
cnb000051579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC