Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:89x 
BK
1. vyd.
Hradec Králové : Kotva, 1999
387 s.

objednat
ISBN 80-900254-5-5 (brož.)
Obsahuje résumé.
Bibliografie: s. 349-358.
Žáci problémoví - školy základní - pojednání
000086165
OBSAH // 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POJETÍ A VÝCHODISKA...9 // 2. PROBLÉMOVÉ DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO // ŠKOLY... 14 // 2.1. Školní zralost...14 // 2.1.1. Testy školní zralosti...15 // 2.1.2. Inteligence a školní zralost...22 // 2.1.3. Nepřizpůsobivost a sociální opožděnost...26 // 2.1.4. Řeč...32 // 2.1.5. Paměť...33 // 2.1.6. Pozornost...34 // 2.1.7. Myšlení a fantazie...35 // 2.1.8. Hra...37 // 2.1.9. Motorika... 38 // 2.1.10. Orientační body pro posuzování školní zralosti...40 // 2.1.11. Několik poznámek ? teorii školní zralosti...44 // 2.2. Jiné problémy u dětí v předškolním věku...52 // 3. PROBLÉMOVÝ ŽÁK NA PRVNÍM STUPNI // ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ŠKOLY OBECNÉ)...56 // 3.1. Nejčastější typy nedostatků a znaků souvisejících // s problémovostí dětí tohoto období...56 // 3.1.1. Neprospěch...69 // 3.1.1.1. Neprospěch pramenící převážně z endogenních faktorů // anatomicko-fyziologického původu...69 // 3.1.1.1.1. Mentální opožděnost...70 // 3.1.1.1.1.1. Typ utlumený, tichý a s nejistým vystupováním...75 // 3.1.1.1.1.2. Typ agresivní s tendencí potlačovat druhé...78 // 3.1.1.1.1.3. Zvláštnosti uvedených typů lehce mentálně opožděných...81 // 3.1.1.1.1.4. Některé další typy lehké mentální opožděnosti...83 // 3.1.1.1.1.5. Souvislost mezi mentální opožděností a některými průvodními // jevy...87 // 3.1.1.1.1.6. Neprospěch u hraničních a podprůměrných případů...91 // 3.1.1.1.1.7. Neprospěch
podmíněný mozkovou příhodou...95 // 3.1.1.1.1.8. Některé výchovné chyby u lehce mentálně opožděných...105 // 3.1.1.1.2. Vývojové poruchy učení...108 // 3.1.1.2. Neprospěch pramenící převážně z exogenních faktorů...123 // 3.1.1.2.1. Neprospěch a rodinná výchova...124 // 3.1.1.2.2. Neprospěch a škola...130 // 3.1.2. Poruchy chování...134 // 3.1.2.1. Poruchy chování na bázi etických nedostatků...138 // 3.1.2.1.1. Disharmonická osobnost psychopatického typu...140 // 3.1.2.1.2. Etické nedostatky vlivem převážně exogenních faktorů...151 // 3.1.2.2. Poruchy chování na bázi jiných než etických faktorů...158 // 3.1.2.3. Některé výchovné chyby u jedinců s poruchami chování...162 // 3.1.3. Neurózy...170 // 3.1.3.1. Vymezení pojmu a etiologie...170 // 3.1.3.2. Neuróza a psychopatická osobnost...181 // 3.1.3.3. Neuróza a rodinné prostředí...185 // 3.1.3.4. Neuróza a škola...187 // 3.1.3.5. Některé výchovné chyby u dětských neuróz...193 // 3.1.4. Poruchy motoriky a tempa...199 // 3.1.4.1. Nedostatky v jemné motorice... 202 // 3.1.4.2. Souvislosti mezi nedostatky v jemné motorice a některými // průvodními znaky...209 // 3.1.4.3. Pomalé tempo... 213 // 3.1.4.4. Souvislosti mezi pomalým tempem a některými průvodními // znaky...219 // 3.1.4.5. Sekundární vlivy poruch motoriky a pomalého tempa // na vývoj osobnosti...222 // 3.1.4.6. Některé výchovné chyby u nedostatků v oblasti motoriky // a tempa...225
// 3.1.5. Lehká mozková dysfunkce (LMD)...227 // 3.1.5.1. Příznaky, ukázky a jejich kauzální modely...227 // 3.1.5.2. Některé výchovné chyby u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí...235 // 3.1.6. Poruchy řeči...238 // 3.1.6.1. Některé základní pojmy...238 // 3.1.6.2. Dyslalie...241 // 3.1.6.3. Souvislosti mezi dyslalií a některými průvodními znaky, // duševní opožděností a dyslexií...243 // 3.1.6.4. Mluvní neurózy...251 // 3.1.6.5. Některé výchovné chyby u dětí s poruchami řeči...260 // 3.1.7. Levorukost, lateralita a zkřížená lateralita...264 // 3.1.7.1. Základní pojmy, ukázky a jejich kauzální modely...264 // 3.1.7.2. Souvislosti mezi zkříženou lateralitou a některými průvodními // znaky, mentální opožděností a dyslexií...274 // 3.1.7.3. Některé výchovné chyby u dětí levorukých a se zkříženou // lateralitou...280 // 3.1.8. Záchvatovitá onemocnění na organickém podkladě // (epilepsie)...283 // 3.1.8.1. Základní pojmy, ukázky a kauzální model...283 // 3.1.8.2. Některé výchovné chyby u dětí s epilepsií...288 // 3.1.9. Reaktivní stavy a poruchy... 291 // 3.1.9.1. Základní pojmy, ukázky a kauzální model...291 // 3.1.9.2. Některé výchovné chyby u dětí s reaktivními stavy a poruchami // a modely výchovných přístupů...295 // 3.1.10. Psychózy...301 // 3.1.11. Poruchy sluchu a zraku... 308 // 3.2. Některé zvláštní projevy u normálních i problémových žáků...313 // 3.2.1. Deprivace...313
// 3.2.2. Sexuální nápadnosti...317 // 3.2.3. Klinická smrt...320 // 3.2.4. T richotilomanie...322 // 4. TEORIE DIAGNOSTICKÝCH A VÝCHOVNÝCH // MODELŮ...323 // 5. INTELIGENCE...327 // 6. RODINA, ŠKOLA, PORADNA...334 // 7. VÝCHOVA PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ...340 // ZÁVĚRY A DOSLOV...346 // POUŽITÁ LITERATURA...349 // Přehled autorových statí a monografií z oboru psychologie...359 // RÉSUMÉ...371 // Problematic pupil in the junior degree of primary school...373 // Der problematische Schüler in der ersten Stufe der Grundschule...375 // Ľ éleve a problemes a Fecole primaire...377 // Stručně o autorovi... 379 // Briefly about the author...381 // Kurz von dem Autor...383 // Brievement sur ľauteur...385 // Z recenzních posudku...387

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC