Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
xviii,364 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-998-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Další názvová informace na obálce: příčiny a řešení běžných i neobvyklých potíží operačního systému
Obsahuje rejstřík
MS Windows XP (software) - příručky
000086382
Obsah // Úvod 1 // Kapitola 1 // Problémy s uživatelským rozhraním Windows XP 3 // Potíže s nastavením zobrazení 3 // Barvy na obrazovce nevypadají dobře 4 // Všechno na ploše je příliš malé nebo příliš velké 5 // Zobrazení je někdy zdeformované 6 // Písmo na ploše je příliš malé 7 // Spořič obrazovky se mi nelíbí nebo nefunguje podle mých představ 8 // Když počítač chvíli nepoužívám, objeví se přihlašovací obrazovka 9 // Spořič obrazovky Obrázky nefunguje, jak má 10 // Pozadí plochy nevypadá dobře 11 // Nechci používat pozadí plochy - chci pouze barevné pozadí 12 // Na ploše se nezobrazují ikony 13 // Průvodce vyčištěním plochy se spouští bez mého svolení 14 // Systém Windows XP mi nedovolí zobrazit na ploše webovou stránku 14 // Problémy s motivy ve Windows 15 // Systém zobrazuje aktuální motiv jako „Windows XP (změněno)". Co je špatně? 16 Nemohu se po provedení změn vrátit zpět к motivu Windows XP 16 // Potíže s nabídkou Start 17 // Systém Windows XP ukládá položky do nabídky Start bez mého svolení 17 // Chci určit, které položky se objeví v nabídce Start, // ale Windows XP mi to nedovolí 18 // Místo programu Internet Explorer používám Netscape, // ale nevidím ho v nabídce Start 20 // V nabídce Start nejsou uvedeny všechny programy, které chci používat 20 Chci, aby se nějaký dokument objevoval v nabídce Start trvale 21 // Nemohu přetahovat položky nabídky
Start 21 // Ikony ovládacích panelů se neobjevuji jako položky podnabídky // v nabídce Start 22 // Nemohu odstranit položky z pravého sloupce nabídky Start 23 // Potíže s hlavním panelem 23 // Hlavní panel nedělá, co chci 23 // Moje děti mi neustále přesouvají’ hlavní panel. // Jak mohu dosáhnout toho, aby byl stále na svém mistě? 25 // Potíže s konfigurací napájení 25 // Systém Windows XP neustále vypíná monitor 25 // Můj počítač nepřechází do režimu spánku 26 // Potíže s funkcemi usnadnění 27 // Program Lupa nesleduje pohyby myši 28 // Program Narrator čte příliš pomalu 28 // Kapitola 2 // Potíže se soubory a složkami v systému Windows XP 31 // Potíže se složkami 31 // Nemohu vytvořit novou složku 32 // Věci v mé složce jsou příliš velké nebo malé 32 // U souborů ve složce není uvedena velikost, typ a další informace 33 // V panelu nástrojů složky nevidím položky, které potřebuji 34 // Složky nevypadají tak, jak chci 35 // Mé složky zabírají příliš mnoho místa na pevném disku // nebo nechci jiným uživatelům dovolit jejich prohlížení 38 // Problémy se soubory 40 // Soubor se otevírá v nesprávném programu 40 // Zkopíroval jsem si soubor s obrázkem z Internetu, ale systém Windows jej nedokáže otevřít a nezdá se, že by rozpoznal, že se jedná o soubor s obrázkem 42 // Problémy se soubory offline 42 // Nemohu zprovoznit soubory offline 43 // Soubory offline se nesynchronizují
podle mých představ 44 // Problémy s košem 45 // Omylem jsem do koše vyhodil potřebné věci 45 // Omylem jsem vysypal koš, ale potřebuji jeho obsah 45 // Položky v koši zůstávají příliš dlouho a zabírají příliš mnoho místa 46 // Pokaždé, když chci něco vyhodit do koše, ptá se mě systém Windows, zda chci položku opravdu smazat. Jak se tohoto potvrzovacího dialogu mohu zbavit? 46 // Nepřeji si, aby systém Windows ukládal položky // do koše - chci je rovnou odstranit 47 // Kapitola з // Potíže s uživateli systému Windows XP 49 // Problémy s uživateli 50 // Nemohu vytvořit nový uživatelský účet 50 // Nemohu odstranit účet 52 // Nemohu změnit účet s omezenými právy na účet správce počítače 53 // Můj účet nefunguje se službou .NET Passport 54 // Chci, aby počítač mohla používat další osoba, // aniž by se přihlášený uživatel musel kompletně odhlašovat 55 // Nechci používat úvodní obrazovku 56 // Problémy s hesly 57 // Uživatelé se mohou přihlašovat bez hesel 57 // Nedokážu vynutit omezení pro hesla 58 // Když se pokouším změnit heslo, objeví se zpráva oznamující, // že dojde ke ztrátě dat 60 // Potíže s dalšími funkcemi uživatelských účtů 62 // Nelibí se mi přiřazování ikony к účtu 62 // Nedovedu zakázat přihlašování uživatele jinak než odstraněním jeho účtu 64 Nedokážu nastavit uzamykání účtu a další pokročilé funkce 65 // Kapitola 4 // Problémy
s příslušenstvím a softwarem operačního systému Windows XP 69 // Zvládáme příslušenství operačního systému Windows XP 69 // Nedokážu vytvořit záznam v Adresáři 70 // Nedokážu importovat adresář Netscape do adresáře Windows 71 // V mé verzi Windows XP není vědecká kalkulačka. Co mohu dělat? 72 // Text v Poznámkovém bloku utíká z obrazovky 73 // Nedokážu upravovat obrázek v programu Malování 74 // Potíže se softwarem 74 // Nemohu nainstalovat program 76 // Nemohu odebrat program 78 // Když odebírám program, zobrazuje se upozorněni o sdílených souborech 79 Potřebuji používat starší program, který není // kompatibilní se systémem Windows XP 80 // Potřebuji přestat používat nastavení kompatibility u některého programu 83 Operační systém Windows XP stahuje soubory // ze serveru Windows Update bez mého svolení 84 // Kapitola 5 // Problémy s hardwarem 87 // instalace a odebrání hardwaru 87 // Nemohu připojit zařízení к počítači 88 // Nevím, jestli zakoupené zařízení bude fungovat // s operačním systémem Windows XP 89 // Systém Windows XP nerozpozná mé zařízení 90 // Nemohu v systému Windows XP používat starší zařízení 93 // Nemohu odebrat zařízení 93 // Řešení problémů s ovladači 95 // Nevím, jak nainstalovat nový ovladač 96 // Nainstaloval jsem nový ovladač, ale zařízeni nefunguje nebo funguje špatně 98 Potřebuji stáhnout nový ovladač, ale v programu Internet
Explorer to nejde 98 // Správa hardwaru 99 // Zařízení nereaguje tak, jak chci 99 // Potřebuji pozastavit zařízení bez jeho odebrání 100 // Skener s rozhraním USB nefunguje 100 // Zařízení a karty PC v mém přenosném počítači odebírají // energii z baterií, když je počítač odpojen od zdroje energie 101 // Kapitola 6 // Problémy s disky 105 // Problémy s pevnými disky 105 // Můj disk nepoužívá systém souborů NTFS 106 // Dochází mi místo na pevném disku 107 // Disk se chová divně a objevují se chybové zprávy 110 // Pevný disk vydává divné zvuky 111 // Čtení a zápis dat na pevném disku probíhá velmi pomalu 111 // Počítač nelze spustit a objevuje se zpráva „disk nenalezen" 113 // Jeden z pevných disků nefunguje 113 // Nemohu vytvořit nový oddíl 114 // Všechny disky jsou uvedeny jako „základní" 117 // Proč systém Windows XP Home Edition nepodporuje dynamické disky? 117 // Potíže s disketami 118 // Nemohu otevřít disketu 118 // Když se pokouším načíst disketu, objeví se chybová zpráva 119 // Chci používat systém souborů NTFS na pevném disku, ale obávám se, že pak nebudu moci používat diskety, které se formátují se systémem souborů FAT 119 // Na disketu se nevejde soubor, který potřebuji přenést do jiného počítače 120 // Problémy s jednotkami CD a DVD-ROM 121 // Po vložení disku CD se vždy automaticky spustí program // Windows Media Player 121 // Při přehráváni disku DVD
neslyším zvuk 122 // Při pokusu o přehrání disku DVD obrazovka zčerná 122 // Když se pokouším přehrát disk DVD, objeví se chybová zpráva o regionu 122 // Kapitola 7 // Problémy s periferiemi // 125 // Problémy s periferiemi v systému Windows XP 125 // Klávesnice nefunguje 126 // Klávesnice reaguje příliš pomalu 126 // Kurzor bliká příliš rychle nebo příliš pomalu 127 // Programovatelná tlačítka na klávesnici nefungují 127 // Jsem tělesně postižený a nemohu správně používat klávesnici. // Kde mám hledat pomoc? 128 // Myš se nepohybuje plynule 130 // Jsem levák a mám potiže s ovládáním myši 130 // Poklepání myší nefunguje správně 131 // Ukazatel myši je příliš malý nebo příliš velký 132 // Za ukazatelem myši zůstává při pohybu viditelná stopa 134 // Ukazatel myši se pohybuje příliš rychle nebo příliš pomalu 135 // Ukazatel myši mizí, když píši na klávesnici 135 // Pohyb kolečkem myši způsobuje pohyb celých stránek 135 // Mám problémy s používáním myši z důvodu tělesného postižení 136 // Mám problémy s bezdrátovou myší nebo klávesnici 137 // Potíže s herními zařízeními 138 // Herni zařízení nefunguje 138 // Hra nespolupracuje s herním zařízením 139 // Mám dvě herní zařízení, ale počítač vždy použije to nesprávné 140 // Kapitola 8 // Problémy s tiskárnami, skenery a fotoaparáty 141 Problémy s nastavením tiskárny 141 // Systém Windows XP nedokáže
rozpoznat tiskárnu 142 // Nemohu v systému Windows XP zprovoznit starší tiskárnu 145 // Tiskárna s rozhraním USB nefunguje přesto, že jiná zařízení // připojená k rozbočovači USB fungují 145 // Nemohu připojit síťovou tiskárnu 145 // Řešení potíží s tiskem 147 // Tiskárna tiskne zkomolený text 147 // Některé soubory nelze tisknout 148 // Žádné dokumenty ani jiné soubory se netisknou, // přestože tiskárna dříve fungovala správně 148 // Nemohu zastavit tisk dokumentu 149 // Barvy nebo písma na tiskárně nevypadají dobře 150 // Tiskárna pracuje velmi pomalu 150 // Počítač přestává reagovat v průběhu tisku a začne až po dokončení tiskové úlohy 150 Tiskárna neustále tiskne stránky na šířku místo orientace na výšku 151 // Nelze sdílet tiskárnu tak, aby ji mohli používat ostatní uživatelé v síti 152 // Chci zpřístupnit sdílenou tiskárnu pouze někdy, // ale neumím to udělat, aniž bych tím omezil i sebe 153 // Řešení potíží se skenery a fotoaparáty 154 // Nemohu nainstalovat fotoaparát 154 // Skener nebo fotoaparát nefunguje správně nebo funguje pouze občas 155 // Kapitola 9 // Problémy s připojením systému // Windows XP к síti internet 157 // Problémy s připojením operačního systému // Windows XP к síti internet 157 // Nevím jak mám vytvořit připojení к Internetu 158 // Nechci, aby ostatní uživatelé měli přistup к mému připojení к Internetu 162 Potřebuji nakonfigurovat
více než jedno telefonní číslo 163 // Mám potíže s nastavením možností vytáčeni nebo zavěšením při nečinnosti 165 Telefonické připojení к podnikové síti vyžaduje další // nastavení zabezpečení, kterým nerozumím 166 // Potřebuji změnit výchozí připojení 166 // Řešení potíží s modemy 167 // Když modem vytáčí připojení, vydávané zvuky jsou příliš hlasité 167 // Modem se zdá být velmi pomalý při odesílání dat 168 // Modem se vždy po určité době nečinnosti odpoji. Ve vlastnostech // připojení není zavěšeni při nečinnosti nakonfigurováno. 169 // Připojení požaduje jiná nastavení komprese a řizení toku. // Jak se tato nastavení dají změnit? 170 // Stahováni informací z Internetu je pomalé 170 // Modem funguje jen občas a náhodně se odpojuje 171 // Modem neustále vytáči číslo 1 před číslem poskytovatele služeb Internetu, // případně vytáčí/nevytáčí přístupový kód oblasti 171 // Problémy s bránou firewall pro připojení к internetu 172 // Neumím zapnout bránu firewall pro připojení к Internetu 172 // Chci vidět, co se na bráně firewall vyřazuje 173 // U počítače s bránou firewall nefunguje příkaz ping 174 // Kapitola 10 // Problémy s programem Internet Explorer v systému Windows XP 177 // Problémy s připojením programu internet Explorer 177 // Zobrazuje se zpráva Stránku nelze zobrazit 178 // Program Internet Explorer stránky občas zobrazuje,
ale v mnoha případech selhává 179 // Mám dvě různá připojení к Internetu, ale program Internet Explorer // automaticky vytáčí to, které nechci použivat 180 // Program Internet Explorer nevytáčí připojení к Internetu automaticky // nebo nechci, aby spojeni vytáčel 180 // Program Internet Explorer vytáčí připojení i v případě, že je již jiné // připojeni aktivní nebo když používám širokopásmové připojeni 181 // Neumím nakonfigurovat program Internet Explorer tak, aby se připojoval // přes server proxy nebo hardware pro širokopásmové připojení 182 // Řešení problémů s konfigurací programu internet Explorer 184 // Nelibí se mi uspořádání panelu nástrojů programu Internet Explorer 184 // Chci, aby program Internet Explorer používal jinou domovskou stránku 184 // Chci uchovávat více dočasných souborů Internetu nebo nechci // dočasné soubory Internetu používat vůbec 185 // Nelibí se mi písma a barvy na webových stránkách 186 // Chci, aby program Internet Explorer udržoval položky ve složce Historie // delší nebo kratší dobu 186 // Chci zakázat zobrazování pornografického nebo násilného obsahu // v programu Internet Explorer 187 // Program Internet Explorer se pokouši doplňovat webové adresy // a formuláře 189 // Vždy, když v programu Internet Explorer klepnu na ikonu Pošta, // spustí se program Outlook Express, ale já používám jiný program 190 // Při tisku z programu Internet
Explorer nechci tisknout barvy // a obrázky na pozadi 191 // Správa zabezpečení // v programu internet Explorer 192 // Program Internet Explorer stále hlási, že servery nebo akce // nejsou povoleny 192 // Potřebuji blokovat některé servery 194 // Soubory cookie jsou zablokovány bez mého svolení 194 // Kapitola ’11 // Problémy s programem Outlook Express 197 Problémy s připojením // programu Outlook Express 197 // Nedokážu nastavit účet 198 // Nedokážu změnit informace o účtu bez vytvoření nového účtu 200 // Při stahování pošty musím pokaždé znovu zadávat heslo 201 // Řešení problémů s používáním programu Outlook Express 201 // Když se pokouším stahovat poštu, objevuje se občas zpráva // o vypršení časového limitu serveru 202 // U nové zprávy nedokážu zobrazit pole pro zadání příjemce skryté kopie 203 // Nemohu v nových zprávách použít šablony zpráv, písma ani barvy 203 // Nemohu odeslat šifrovanou nebo digitálně podepsanou zprávu 204 // Nemohu čist nebo poslat zprávu v jiném jazyce 204 // Nedokážu skrýt podokno náhledu 205 // Nelíbí se mi vzhled zprávy, kterou čtu nebo píši 206 // Bojím se otevírat přílohy zpráv, protože mohou obsahovat viry 207 // Diskusní příspěvky se mi vždy po několika dnech ztrácejí 208 // Připojeni к Internetu se vždy odpoji po odeslání nebo přijeti zprávy 209 // Řešení problémů se správou pošty 210 // Nemohu někomu zabránit, aby mi posílal
poštu 210 // Omylem jsem někoho přidal na seznam blokovaných odesílatelů 211 // Nedokážu vytvořit pravidlo pro poštu // nebo pro diskusní příspěvky 212 // Kapitola 12 // Problémy se sítí v systému Windows XP 215 // Problémy s instalací sítě a přístupem к síti 216 // Nemohu nainstalovat síť 217 // Nemohu nainstalovat další klientské počítače v síti ‘ 219 // Potřebuji nainstalovat klientské počítače se systémem Windows, // které nepoužívají’ systém Windows XP 221 // Nemohu nakonfigurovat síť s počítači se systémem Linux nebo // s počítači Macintosh 222 // Můj počítač se nepřipojuje к síti. Všechny ostatni počítače v síti pracují správně 222 Potřebuji nastavit jinou konfiguraci adres IP v síti 226 // Při pokusu o přístup к jinému počitači v síti se objeví // zpráva „Přistup odepřen" 227 // Potíže se sdílenými prostředky 228 // Chci vidět všechny dostupné sdílené prostředky v určitém počítači v síti 228 Mám potíže se sdílením složky (nebo tiskárny, disku či jiného zařízení) 230 // Volby na kartě Sdílení jsou nedostupné 231 // Nemohu nastavit oprávnění systému souborů NTFS 231 - // Nastavil jsem konkrétní oprávnění, ale uživatelé mají stále úplný // přístup ke sdílenému prostředku 233 // Nastavil jsem sdílení složek počítače, ale nikdo к němu nemá přístup. // Já přitom mohu bez problémů přistupovat к jiným počítačům. 234
// Problémy se sdílením připojení к internetu 235 // Nenastavil jsem sdílení připojení к Internetu při instalaci sítě, // ale teď je chci používat. Jak mám provést změnu konfigurace? 235 // Když se pokouším použít sdílené připojení к Internetu, objeví se zpráva s oznámením, že mé uživatelské jméno a heslo se neuloží pro všechny uživatele 236 // Když se pokouším nakonfigurovat sdílení připojení к Internetu, // objevuje se mi zpráva o konfliktu adres IP 237 // Uživatelé mohou odpojit sdílené připojení к Internetu a já jim nechci // poskytnout možnost ovládat připojení 238 // Počítač se sdíleným připojením к Internetu nevytáčí připojení, // když to potřebuje uživatel v síti 238 // Sdílené telefonické připojení к Internetu je pomalé 239 // Se sdíleným připojením к Internetu mi nefungují e-maily 239 // Žádný klientský počítač nemůže použít sdílené připojení к Internetu 239 // Potíže s funkcemi Vzdálená plocha a Vzdálená pomoc 240 // Vzdálená plocha 240 // Nemohu používat funkci Vzdálená plocha 240 // Funkce Vzdálená plocha nefunguje s bránou firewall 241 // Potřebuji se připojit ke vzdálené ploše z počítače se systémem Windows, který nemá nainstalován systém Windows XP Professional Edition 242 // Funkce Vzdálená plocha je pomalá 243 // Vzdálená pomoc 244 // Nemohu vytvořit požadavek na vzdálenou pomoc 244 // Chci použít funkci Vzdálená
pomoc, ale nechci, aby jiný uživatel mohl // ovládat můj počítač 245 // Kapitola 13 // Problémy s programem Media Player 247 // Konfigurace uživatelského rozhraní 247 // Panel s nabídkou se ztrácí 248 // Program Windows Media Player se vždy spoušti v režimu volitelných vzhledů 249 Nemůžu použit volbu Další vzhledy 250 // Neumím zacházet s vizualizacemi 251 // Nechci vidět okno ukotvení v režimu volitelného vzhledu 252 // Potíže s hudbou a filmy 253 // Přehrávač CD nepřehrává zvukové disky 253 // Přehrávání hudebních disků CD nezni dobře 256 // Kvalita přehrávaného videoklipu je špatná 257 // Při přehráváni datových proudů dochází к problémům s výkonem 258 // Pro potíže s dekodérem nemohu v programu Windows Media Player // přehrávat disky DVD 259 // Potíže s knihovnou médií 260 // Nemohu přidat hudbu z disku CD do knihovny médií 261 // Omylem jsem odstranil soubor z knihovny médií 261 // Neumím vytvořit seznam stop 262 // Nedokážu importovat/exportovat seznam stop z jiného programu // Windows Media Player 263 // Webové servery nemají přístup do mé knihovny médii 264 // Potíže s kopírováním hudby 265 // Výchozí nastaveni pro funkci kopírování hudby // nefunguje podle mých představ 265 // Funkce Načíst názvy při kopírováni hudby nefunguje 266 // Proces kopírování hudby trvá príliš dlouho // nebo potřebuje príliš mnoho mista na disku 267 // Problémy s tunerem 267
Přehrávání rozhlasového programu je kolísavé nebo velmi špatné 267 // Nemohu dosáhnout toho, aby stanice hrály 268 // Kapitola 14 // Problémy s programem // Movie Maker 269 // Problémy s videem 270 // Program Movie Maker nerozpozná vstupní zařízeni 270 // Program Movie Maker pracuje velmi pomalu 271 // Nevím, jaké zařízení pro digitalizaci videa potřebuji 271 // Provedl jsem inovaci systému na Windows XP a zařízeni // pro digitalizaci videa teď nefunguje 271 // Nedokážu kopírovat nebo zaznamenat komerční film 272 // Při záznamu neslyším zvuk 272 // Mám problémy se zařízením pro digitalizaci videa nebo se mi objevuje // zpráva, že zařízení se již používá 272 // Problémy s úpravami videa 273 // Importoval jsem film, ale nevytvořily se klipy 273 // Neumím vytvořit bod střihu 274 // Při stříháni klipu se ztrácejí části filmu, které chci zachovat 275 // Nedokážu rozdělit klip 275 // Nedokážu sloučit dva klipy 276 // Neumím vytvořit přechod 277 // Problémy se zvukem 277 // Nemohu importovat zvukový soubor 277 // Nemohu nahrát komentář 278 // Zvuková úroveň původní zvukové stopy a mého komentáře není správná 278 // Potíže S typy souborů 279 // Kapitola 15 // Problémy s nástroji 281 // Můj počítač nedokáže přehrávat zvuky 281 // Mikrofon nefunguje 282 // Počítač přehrává zvuk, ale objevují se chyby nebo přestává odpovídat 284 Používám ovládání hlasitosti v oznamovací
oblasti, ale nezobrazuje // se mi hlasitost mikrofonu 284 // Počítač zobrazuje nesprávné datum nebo čas 285 // Můj počítač automaticky neposouvá hodiny při přechodu na letni čas 286 // Chci, aby se automaticky spouštělo Vyčištění disku nebo některý jiný nástroj 286 // Naplánovaná úloha se nespouští 288 // Program Defragmentace disku neprovedl úplnou // defragmentaci pevného disku počítače 289 // Program Defragmentace disku přestává pracovat před dokončením // defragmentace 290 // Nástroj pro kontrolu chyb disku přestává fungovat 291 // Potřebuji snadno přenést soubory a/nebo nastavení z jiného počítače // na počítač s operačním systémem Windows XP 291 // Myslím, že se v mém počítači nacházejí nepodepsané digitální soubory 295 // Mám potíže s rozhraním DirectX 296 // Nástroj Obnovení systému nefunguje 297 // Nemohu zálohovat data 298 // Kapitola 16 // Problémy s výkonem 301 // Problémy s výkonem operačního systému Windows XP 301 // Můj počítač běží příliš pomalu 302 // Můj počítač dříve fungoval skvěle, ale otevírání // a zavírání souborů teď trvá velmi dlouho 303 // Můj počítač těsně splňuje požadavek na velikost paměti RAM, // ale další paměť nemohu přidat 303 // Můj počítač někdy funguje dobře a jindy se zdá být velmi pomalý 307 // Počítač se velmi pomalu spouští 309 // Potíže s výkonem aplikací 310 // Aplikace výrazně zpomaluje počítač
311 // V mém počítači není možné spouštět více aplikací najednou 311 // Aplikace přestává odpovídat 311 // Mám aplikaci, která opakovaně přestává odpovídat 312 // Potíže s výkonem tisku 313 // Tisk zpomaluje reakce počítače 313 // Nemohu ovládat počítač, dokud neskončí tisk 313 // Výstup z tiskárny nevypadá dobře 314 // Problémy s výkonem přenosných počítačů 314 // Baterie se rychle vybíjejí 315 // Barvy na LCD obrazovce lze jen těžko rozlišit 315 // Kapitola 17 // Nejhorší problémy // s operačním systémem Windows XP 317 // Problémy s instalací 317 // V průběhu instalace přestává počítač reagovat 318 // Počítač zobrazuje při instalaci zprávu o chybě při kopírování souboru 318 // Při instalaci se objevuji zprávy o zastaveni systému nebo chybové zprávy 319 Chci provést čistou instalaci 319 // Provedl jsem inovaci systému z Windows 98/Windows Me // na Windows XP, ale počítač nyni běži pomalu 319 // Problémy s haváriemi systému a chybami // při spuštění 320 // Počítač přestal reagovat 320 // Došlo к havárii systému a po restartu se objevuje chybová zpráva 321 // Zkusil jsem provést obnoveni systému, ale počítač teď nefunguje // dobře nebo se objevují chybové zprávy 323 // Zkusil jsem použit Obnovení systému, ale počítač teď nelze spustit 324 // Nainstaloval jsem nový ovladač zařízení a počítač teď nelze spustit 324 // U počítače dochází к chybě
při spuštěni 325 // Při pokusu o spuštění počítače se objeví zpráva o neplatném // systémovém disku 325 // Jedna z aplikaci neustále havaruje 325 // Problémy s aktivaci 326 // Při aktivaci mám problémy s připojením к Internetu 326 // Příloha A // Curtův seznam TOP 20 // problémů s Windows XP 327 // 20: Tiskárna/skener fungovala dobře, ale po inovaci systému // na Windows XP nefunguje nebo funguje špatně 327 // 19: Chci používat systém souborů NTFS, protože systém Windows XP je pro něj optimalizován, ale na pevném disku mám systém souborů FAT32 327 // 18: Služba Windows Update se stále pokouší připojovat к Internetu // a stahovat soubory bez mého svolení 328 // 17: Systém Windows XP se při nečinnosti sám vypne 329 // 16: Nelíbí se mi vzhled uživatelského rozhraní systému Windows XP // nebo mám potíže se správou nabídky Start 330 // 15: Zobrazení složky používá velké ikony, které mě nutí neustále // pohybovat obsahem okna 331 // 14: V systému Windows XP Home Edition nemůžu najit šifrování // nebo funkce vzdálené plochy 331 // 13: Síť nefunguje 331 // 12: V síti se sdíleným připojením к Internetu mohou síťoví uživatelé // ovládat připojení к Internetu 332 // 11: Mám přistup ke všem ostatním počítačům v síti, // ale nikdo nemá přistup к mému počítači 333 // 10: Program Internet Explorer mi nepovolí zobrazení některých // serverů z důvodů nastavení zabezpečení
334 // 9: Modem vždy po určité době nečinnosti přeruší připojení 335 // 8: Internet je príliš pomaly 336 // 7: Na počítači se systémem Windows XP Professional nemohu nastavit // individuální oprávnění systému souborů NTFS u sdílené složky 337 // 6: Program Windows Media Player nepřehrává zvukové disky CD a/nebo // zvukový disk není možné přidat do knihovny médií 338 // 5: Některé aplikace v operačním systému Windows XP nefungují 340 // 4: Systém Windows XP provádí úlohy pomalu 340 // 3: Systém Windows XP se nespouští nebo jeho nová konfigurace // způsobuje havárie 341 // 2: Hardwarové zařízení s operačním systémem Windows XP nefunguje 342 1: Systém Windows XP zobrazuje zprávu o oprávnéní místo provedení určité akce 342 // Příloha в // Čtyři příznaky toho, že potřebujete // pomoc oddělení technické podpory 343 // Počítač často přestává reagovat nebo se chová divně 343 // Zobrazuje se vám „modrá smrť 343 // Systém Windows XP se nespouští 344 // Hardwarové zařízení nefunguje 344 // Příloha С // Pět věcí, které uživatelé počítačů // dělávají a působí si tím problémy 345 // Používají Internet bez antivirového softwaru 345 // Náhodně mění nastaveni 345 // Nečtou návody к zařízením 346 // Používají nekompatibilní software 346 // Provádějí inovaci systému na Windows XP bez řádné přípravy 346 // Příloha D // užitečné webové adresy
pro Windows XP 347 // Technická podpora společnosti Microsoft 347 // Windows XP for Real People 347 // Windows-Help.NET 348 // ZDNet 349 // experience Windows 349 // Big Dave’s 350 // Windows XP User 350 // CNET 350 // Windows XP Tips 351 // Computer Hope 351 // SuperSite for Windows // Windows XP Discussion Forum // XP Dot Net // Focus on Windows // The Driver Guide // XP BBS // XP Mania // Theme XP // WinCustomize // XP Logos // WinPlanet // 352 // 353 353 353 // 353 // 354 // 355 // 355 // 356 // 357 357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC