Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2008
170 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-584-0 (váz.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje rejstřík
000086482
Embryológie ureteru -- Zdeněk Dítě -- Chirurgická anatomie retroperitonea -- Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš -- Svaly a fascie zadní stěny břicha -- Svaly a fascie laterální stěny břicha -- Svaly a fascie zadního retroperitonea -- Močovod -- Velké cévy retroperitonea -- Tepny retroperitonea -- Žily retroperitonea -- Cévní zásobení ureteru -- Mízní systém retroperitonea -- Lymfatika močovodu -- Neuroanatomie retroperitonea -- Somatická inervace retroperitonea -- Autonomní inervace retroperitonea -- Sympatická autonomní inervace -- retroperitonea -- Inervace ureteru -- Histologie ureteru -- Pavel Dundr -- Fyziologie ureteru -- Petr Macek, Zbyněk Veselský -- Elektrofyziologie -- Regulace peristaltiky -- Transport moče -- Poruchy transportu moče -- Močovod a účinky léčiv -- Diagnostika ureterálních lézí -- Kamil Fógel, Petr Macek, -- Daniela Matušková, Květoslav Novák, -- Tomáš Hanuš -- Radionuklidové metody -- Kamil Fógel ---
Radioizotopy -- Izotopová renografie -- Radionuklidová (izotopová) cystografie. Přímá radionuklidová cystografie -- Nepřímá radionuklidová cystografie -- Vylučovací urografie -- Petr Macek, Daniela Matušková -- Indikace a kontraindikace -- Možnosti optimalizace zobrazení -- ureteru -- Hodnocení nálezů na ureteru -- Anatomické vztahy -- Anomálie průběhu ureteru -- Anomálie počtu ureteru -- Defekty v náplni ureteru -- Striktury ureteru -- Dilatace ureteru -- Pseudodivertikly a divertikly -- Poranění ureteru -- Patologické komunikace s okolními -- orgány -- Ureteropyelografie -- Květoslav Novák -- Indikace ureteropyelografie -- Retrográdní ureteropyelografie -- Antegrádní pyelografie -- Komplikace ureteropyelografie -- Výpočetní tomografie -- Petr Macek, Daniela Matušková -- Nativní spirální CT -- Radiační zátěž -- CT protokol při podezření -- na ureterolitiázu -- Přímé a nepřímé známky ureterolitiázy -- a obstrukce ---
Ureter na CT vyšetření břicha -- CT urografie -- Urodynamické vyšetření horních -- močových cest -- Tomáš Hanuš -- Dynamika ureteru -- Farmakokinetika ureteru -- Adrenomimetika -- Adrenoly tika -- Cholinergní systém ureteru -- Cholinergika -- Parasympatolytika -- Gangliostimulancia a ganglioplegika -- Jiné látky -- Diuretika -- Ureteroskopie -- Květoslav Novák -- Vodiče -- Typy vodičů -- Ureterální stenty -- Balónové diktátory -- Typy ureteroskopů , -- Rigidní ureteroskopy -- Semirigidní ureteroskopy -- Flexibilní ureteroskopy -- CT virtuální ureteroskopy -- Provedení Ureteroskopie -- Anestézie -- Pozice pacienta -- Endoskopie -- Retrográdní přístup -- Antegrádní přístup -- Diagnostická a terapeutická -- Ureteroskopie -- Hématurie -- Stent po ureteroskopii -- Biopsie horních močových cest -- Odstraňování cizích těles z horních -- močových cest -- Ureterolitiáza a nefrolitiáza -- Striktury močovodu ---
Komplikace Ureteroskopie -- Peroperační komplikace -- Velké peroperační komplikace -- Malé peroperační komplikace -- Časné pooperační komplikace -- Velké komplikace -- Malé komplikace -- Pozdní komplikace -- Vrozené vývojové vady -- Jan Dvořáček, Josef Sedláček, Radim Kočvara, Zdeněk Dítě -- Megauretery -- Jan Dvořáček, Josef Sedláček -- Růst močovodu -- Příčiny vzniku megaureterů -- Terminologie rozšířených močovodu -- Klasifikace megaureterů -- Kvantitativní klasifikace -- Epidemiologie -- Symptomatologie -- Přidružené malformace -- Komplikace -- Primární megauretery -- Primární obstrukční megaureter -- s adynamickým segmentem -- Etiologie -- Histologie -- Patofyziologie -- Tlakové změny -- Anomálie urogenitálního traktu -- sdružené s megaureterem -- Distální atrézie ureteru -- Ureterální chlopně -- Kongenitální ureterální striktury -- Ureterokéla -- Ektopický megaureter ---
Primární refluktující megaureter -- Primární nerefluktující a neobstrukční -- megaureter -- Sekundární megauretery -- Terapie megaureterů -- Diferenciální diagnostika megaureterů -- Ureterokéla -- Radim Kočvara -- Definice a rozsah postižení -- Epidemiologie, klasifikace -- Diagnóza -- Klinické příznaky -- Vyšetření -- Ultrazvukové vyšetření -- Mikční cystouretrografie -- Scintigrafie ledvin -- Vylučovací urografie -- Magnetická rezonance -- Terapie -- Endoskopická punkce ureterokély -- Ortotopická ureterokéla -- Ektopická ureterokéla -- Heminefrektomie horního segmentu -- se subtotální ureterektomií -- Totální rekonstrukce excize ureterokély, rekonstrukce detruzoru, -- reimplantace močovodu -- Vyčkávací postup -- Vezikoureterální reflux -- Zdeněk Dítě -- Epidemiologie a dědičnost -- Patofyziologie -- Klasifikace -- Symptomatologie -- Diagnostika -- Terapie -- Refluxní nefropatie -- Prognóza -- Záněty ureteru ---
Petr Macek, Zbyněk Veselský -- Emfyzematózní ureteritida -- Tuberkulóza ureteru -- Aktinomykóza ureteru -- Ureteritida s inkrustacemi -- Virové infekce -- Mykotické postižení ureteru -- Parazitární postižení -- Malakoplakie -- Sarkoidóza ureteru -- Eozinofilní ureteritida -- Cystická ureteritida -- Autoimunitní postižení ureteru -- při Henochově-Schonleinově purpuře -- Hemoragická ureteritida -- Ureterolitiáza -- Květoslav Novák -- Epidemiologie -- Tvorba konkrementů -- Klinické projevy ureterolitiázy renální -- kolika -- Etiopatogeneze renální koliky -- Diagnostika -- Diferenciální diagnostika -- Terapie renální koliky -- Zobrazovací metody v diagnostice -- ureterolitiázy -- Terapie ureterolitiázy -- Faktory ovlivňující způsob terapie -- Faktory vztažené ke konkrementů -- Klinické faktory -- Technické faktory -- Terapie proximální ureterolitiázy -- Terapie distální ureterolitiázy -- Laparoskopická ureterolitotomie ---
Terapie steinstrasse -- Ureterolitiáza v těhotenství -- Intrakorporální litotrypse -- Stent při léčbě ureterolitiázy -- Ureterolitiáza v dětském věku -- Trauma ureteru -- Tomáš Hanuš, Libor Zámečník, Petr Macek, Květoslav Novák, Ivan Pavlík -- Zevní trauma ureteru -- Tomáš Hanuš -- Diagnostika -- Terapie -- Endoskopická léčba zevního traumatu -- ureteru -- Otevřená revize poraněného ureteru -- Iatrogenní trauma ureteru -- Etiologie a diagnostika -- Tomáš Hanuš -- Typy poranění ureteru -- Diagnostika -- Píštěle ureteru -- Libor Zámečník, Petr Macek -- Píštěle s ženskými pohlavními orgány -- Ureterovaginální píštěle -- Ureterouterinní píštěle -- Ureterosalpingeální píštěle -- Píštěle s gastrointestinálním traktem -- Píštěle s kůží -- Píštěle s cévním řečištěm -- Terapie ureterálních lézí -- Květoslav Novák, Ivan Pavlík, Tomáš Hanuš -- Endoskopická terapie urereráJních Jézí ---
Květoslav Novák -- Vyšetření ureterální léze -- Endoskopická terapie striktur ureteru -- Balónová dilatace -- Endoureterotomie -- Ureteroenterické striktury -- Striktury ureteru po transplantaci -- ledviny -- Komplikace endoureterotomie -- Sledování pacientů -- po endoureterotomii -- Ureterální stenty -- Ivan Pavlík -- Pojem stentu -- Historie -- Vlastnosti materiálů -- Druhy materiálů -- Základní materiály -- Další modifikace na bázi silikonu Některé další původní modifikace -- Bioabsorpční polymery -- Metalické stenty -- Tkáňové inženýrství -- Povrchová úprava -- Design -- Rozměry -- Vodicí dráty (vodiče) -- Zavádění a extrakce stentů -- Konsekvence zavedení stentu -- Komplikace -- Otevřené rekonstrukční operace -- Tomáš Hanuš -- Ureteroureterostomie (ureterorafie) -- Ureterocystoneoanastomóza -- Boariho lalok -- Transureteroureterostomie -- Ureteroapendikoplastika -- Ileální náhrada -- Jiné náhrady ureteru ---
Uroteliální karcinom močovodu -- Viktor Soukup -- Úvod -- Klasifikace -- Diagnostika -- Vylučovací urografie -- Ascendentní ureterografie -- Ultrasonografie -- Výpočetní tomografie -- Magnetická rezonance -- Cystoskopie -- Cytologie -- Ureteroskopie -- Terapie -- Chirurgická terapie -- Radikální terapie -- Nefroureterektomie -- Regionální lymfadenektomie -- Laparoskopická nefroureterektomie. Ledvinu šetřící postupy -- konzervativní léčba -- Endoskopická terapie -- Lokální chemoterapie a imunoterapie. Radioterapie a systémová -- chemoterapie -- Prognostické parametry -- Hloubka nádorové invaze -- Radikální nefroureterektomie -- Věk, pohlaví, lokalizace nádoru -- Multifokalita -- Riziko vzniku metachronního uroteliálního karcinomu horních močových cest u nemocných -- s karcinomem močového měchýře -- Sledování pacientů -- Princip sledování -- Vyšetřovací metody používané -- ke sledování -- Vylučovací urografie ---
Cytologie vymočené moče -- Cystoskopie -- Ascendentní ureteropyelografie -- Ureteroskopie -- Výpočetní tomografie -- Doporučované schéma sledování nemocných -- Retroperitoneální fibróza -- Roman Sobotka, Tomáš Hanuš -- Epidemiologie -- Etiologie -- Symptomatologie -- Diagnostika -- Diferenciální diagnóza -- Terapie -- Kazuistiky -- Kazuistika 1 -- Květoslav Novák -- Kazuistika 2 -- Květoslav Novák -- Kazuistika 3 -- Květoslav Novák -- Kazuistika 4 -- Libor Zámečník -- Kazuistika 5 -- Květoslav Novák -- Kazuistika 6 -- Ivan Kolombo -- Kazuistika 7 Ivan Kolombo -- Kazuistika 8 -- Ivan Kolombo -- Kazuistika 9 Roman Sobotka -- Kazuistika 10. Roman Sobotka -- Kazuistika 11 -- Michael Pešl -- Kazuistika 12 -- Michael Pešl

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC