Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xx,530 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-760-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, údaje o autorech, rejstřík
MySQL (databázový systém) - příručky
PHP (jazyk) - příručky
000086530
Obsah // Předmluva xiii // 0 čem je tato kniha xiii // Co potřebujete vědět xiv // Jak je kniha uspořádána XV // Jak s knihou pracovat XV i i // Použité konvence xviii // Naše kontakty xix // Webové stránky a příklady programového kódu xix // Poděkování XX // 1. Databázové aplikace a webové prostředí 1 // Třívrstvá architektura 2 // Hypertext Transfer Protocol 3 // Tenký klient 5 // Klientská vrstva 6 // Prostřední vrstva 7 // Webové servery 7 // Webové skripty s PHP 9 // Databázová vrstva 10 // Databázové systémy 11 // Proč používat databázový systém? 13 // Databázový systém MySQL 14 // Jazyk SQL 15 // Naše případová studie 16 // Co je to Hugh and Dave’s Online Wines? 17 // Komponenty vinotéky 19 // 2. PHP 25 // Uvod do PHP 26 // Základy PHP 26 // Proměnné 30 // Туру 31 // Konstanty 32 // Výrazy, operátory a přiřazování proměnných 32 // Typové konverze 34 // Zjišťování typu a obsahu proměnné 35 // Podmínky a větvení 37 // Příkaz if...else 38 // Příkaz switch 39 // Podmínkové výrazy 40 // Cykly 42 // Cyklus while 42 // Cyklus do...while 43 // Cyklus for 43 // Cyklus foreach 44 // Změna chování cyklu 44 // Funkční příklad 45 // Poznámky к příkladu 2-3 48 // Pole 48 // Vytváření polí 48 // Pole a cyklus foreach 51 // Ukazatele na pole 52 // Základní funkce pro práci s poli 54 // Třídění polí 56 // Řetězce 60 // Řetězcové literály 60 // Tisk
a formátování řetězců 62 // Porovnávání řetězců 65 // Vyhledávání a vyjímání podřetězců 66 // Náhrady znaků a podřetězců 68 // Regulární výrazy 70 // Syntaxe regulárních výrazů 71 // Funkce pro regulární výrazy 76 // Funkce pro datum a čas 77 // Generování časového razítka 77 // Formátování data 80 // Validace data 81 // Celočíselné a reálné funkce 82 // Absolutní hodnota 82 // Nejbližší celé číslo 82 // Zaokrouhlování 82 // Číselné soustavy 83 // Základní trigonometrické funkce 83 // Exponenciální a logaritmické funkce 84 // Generování náhodných čísel 84 // Uživatelsky definované funkce 85 // Typy argumentů a návratové typy 86 // Obor platnosti proměnné 86 // Předávání proměnných do funkcí 88 // Opakované využívání funkcí v souborech include a require 90 // Objekty 92 // Třídy a objekty * 92 // Dědičnost 94 // Nejčastější chyby 96 // Stránka, která nedává žádný výsledek nebo dává jen jeho neúplnou část 96 Problémy s proměnnými 97 // Chyby s hlavičkami 98 // Ostatní časté problémy 99 // 3. MySQL a SQL___101 // Základy databází 101 // Úvod do relačních databází 102 // Terminologie 103 // Stručný úvod 104 // Načtení databáze vinotéky winestore 104 // Databáze vinotéky winestore 105 // Příkazový interpret MySQL 108 // Správa databází, tabulek a indexů 110 // Vytváření databází 110 // Vytváření tabulek 110 // Změny tabulek a indexů 113
// Zobrazení struktury databáze příkazem SHOW 113 // Vkládání, aktualizace a odstraňování dat 113 // Vkládání dat 114 // Odstraňování dat 117 // Aktualizace dat 118 // Dotazování příkazem SQL SELECT 118 // Základní dotazování 118 // Klausule WHERE 119 // Třídění a seskupování výsledků 121 // Omezení výsledných množin v MySQL 124 // Dotazy se spojením tabulek 124 // Pozor na kartézský součin 125 // Elementární přirozená spojení tabulek 126 // Spojení více než dvou tabulek 129 // Modifikace databází 131 // Přidání nového vína do vinotéky 131 // Zakoupení láhve vína z vinotéky 133 // Vkládání příkazem SELECT 135 // Funkce 136 // Aritmetické operátory a operátory porovnání 136 // Operátory a funkce pro porovnávání řetězců 137 // Matematické funkce 138 // Funkce pro datum a čas 139 // Různé ostatní operátory a funkce 140 // Více o jazyku SQL a MySQL 140 // Klíče, primární klíče a indexy 141 // Vyladění databázového systému 143 // Přidávání a odstraňování uživatelů 146 // Omezení systému MySQL 147 // 4. Dotazování webových databází___149 // Připojení к databázi MySQL 150 // Otevření a používání databázového připojení 151 // Základní funkce pro přístup к MySQL z PHP 153 // Další funkce MySQL v PHP 155 // Ošetření chyb v databázových funkcích MySQL l62 // Formátování výsledků 164 // Začleněné soubory v praxi 166 // Případová studie: panel
s úvodní stránkou 168 // Krok 1: Vytvoření vizuálně poutavých tabulek 169 // Krok 2: Doplnění panelu o odrůdy vína 172 // Krok 3: Dokončení panelu 177 // Komunikace s jinými databázovými systémy v PHP 180 // Microsoft SQL Server 181 // Open Database Connectivity (ODBC) 183 // Oracle 7 a 8 přes rozhraní OCI8 184 // PostgreSQL 186 // 5. Uživatelem řízené dotazování___189 // Uživatelský vstup 191 // Předávání dat v adrese URL 191 // Předávání dat ve formulářovém prostředí HTML <form> 193 // Předávání dat prostřednictvím vložených odkazů 194 // Bezpečnost a uživatelská data 196 // Způsob inicializace proměnných v PHP 201 // Dotazování s uživatelským vstupem 202 // viii I Obsah // Modifikace databází 131 // Přidání nového vína do vinotéky 131 // Zakoupení láhve vína z vinotéky 133 // Vkládání příkazem SELECT 135 // Funkce 136 // Aritmetické operátory a operátory porovnání 136 // Operátory a funkce pro porovnávání řetězců 137 // Matematické funkce 138 // Funkce pro datum a čas 139 // Různé ostatní operátory a funkce 140 // Více o jazyku SQL a MySQL 140 // Klíče, primární klíče a indexy 141 // Vyladění databázového systému 143 // Přidávání a odstraňování uživatelů 146 // Omezení systému MySQL 147 // 4. Dotazování webových databází___149 // Připojení к databázi MySQL 150 // Otevření a používání databázového připojení 151 // Základní funkce pro přístup
к MySQL z PHP 153 // Další funkce MySQL v PHP 155 // Ošetření chyb v databázových funkcích MySQL 162 // Formátování výsledků 164 // Začleněné soubory v praxi 166 // Případová studie: panel s úvodní stránkou 168 // Krok 1: Vytvoření vizuálně poutavých tabulek 169 // Krok 2: Doplnění panelu o odrůdy vína 172 // Krok 3: Dokončení panelu 177 // Komunikace s jinými databázovými systémy v PHP 180 // Microsoft SQL Server 181 // Open Database Connectivity (ODBC) 183 // Oracle 7 a 8 přes rozhraní OCI8 184 // PostgreSQL 186 // 5. Uživatelem řízené dotazování___189 // Uživatelský vstup 191 // Předávání dat v adrese URL 191 // Předávání dat ve formulářovém prostředí HTML <form> 193 // Předávání dat prostřednictvím vložených odkazů 194 // Bezpečnost a uživatelská data 196 // Způsob inicializace proměnných v PHP 201 // Dotazování s uživatelským vstupem 202 // viii I Obsah // 1 г. Nákupní vozík vinotéky // 387 // Domovská stránka vinotéky 388 // Architektura nákupního vozíku 391 // Zobrazení nákupního vozíku 392 // Přidávání položek zboží do vozíku 396 // Vyprázdnění vozíku 400 // Aktualizace množství položek zboží ve vozíku 401 // Správa přesměrování 404 // 12. Objednávání a dodávka zboží z vinotéky___407 // Dokončení objednávky 407 // Potvrzení přes HTML a přes e-mail 413 // 13. Příbuzná témata___423 // Automatizovaná údržba 423 // Úlohy démonu cron 424
// Šablony 425 // Šablony v modulu pro dodávku zboží 425 // Vyhledávání a procházení 432 // A. Návod к instalaci___439 // Instalace MySQL, Apache a PHP 439 // Instalace MySQL , 440 // Konfigurace MySQL 442 // Instalace Apache 443 // Instalace PHP 446 // Instalace příkladů z vinotéky 447 // Instalace zabezpečeného Apache se SSL 448 // Instalace OpenSSI. 449 // Instalace Apache a ApacheSSL 449 // Vytvoření klíče a certifikátu 450 // Zdroje instalací 452 // B. Internetové a webové protokoly___453 // Síť Internet 453 // Pro bližší představu 454 // Protokol TCP/IP 455 // Protokol HTTP 457 // Model požadavku a odpovědi 457 // Adresy URL 459 // Požadavky HTTP 463 // лк«іі I x // Odpovědi HTTP 465 // Ukládání do cache 466 // HTTP a TCP/IP 468 // Standard MIME 469 // C. Modelování a návrh relačních databází___471 // Relační model 471 // Případová studie: relace v databázi vinotéky 471 // Modelování entit a vztahů 473 // Případová studie: Modelování elektronické vinotéky 474 // Převod modelu entit a vztahů do příkazů SQL 484 // D. Správa seancí v databázové vrstvě___491 // Ukládání stavu do databáze 491 // Správa seancí v PHP 493 // Záznamové metody správy seancí v PHP 494 // Vytváření uživatelsky definovaných ovladačů seancí 494 // Záznam seancí do databáze MySQL 496 // Struktura tabulky seancí 496 // Implementace ovladačů 496 // Volání kódu uživatelsky definovaného ovladače seancí 502
// E. Zdroje informací___505 // Klientská vrstva 505 // Prostřední vrstva 506 // Webové servery a webové technologie 506 // Práce v sítích a World Wide Web 507 // Více o jazyku PHP 507 // Databázová vrstva 516 // Bezpečnost a kryptografie 516 // O autorech 518 // Doslov 518 // Rejstřík // 521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC