Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000
164 s., [3] l. mapových příl. : il., mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7040-385-3 (brož.)
Nad názvem: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Obsahuje bibliografii na s. 159
000086697
OBSAH // Předmluva...5 // Vývoj obyvatelstva venkovských sídel 1910 - 1998. // Okresy Písek, Tábor a jihočeská oblast. (Kubešf J.)...7 // 1. Úvod... // 2. Řešené území, datová základna... // 3. Metodika a výsledky analýzy vývoje venkovského obyvatelstva // a osídlení mezi lety 1910-1998 ... 10 // 3.1. Vývoj venkovského obyvatelstva v bývalém Jihočeském kraji // a v regionu „Středočeská pahorkatina"...10 // 3.2. Vývoj venkovského obyvatelstva a sídel podle velikostních // kategorií sídel - okresy Písek a Tábor...11 // 3.3. Vývoj obyvatelstva vybraných typů venkovských sídel // okresů. Písek a Tábor...14 // 3.4. Vývoj obyvatelstva vybraných regionů venkovského osídlení // v okresech Písek a Tábor...16 // 3.5. Rozložení trvale bydlícího obyvatelstva v sídlech okresů Písek // a Tábor v roce 1998 ... 18 // 3.6. Rekreace a cestovní ruch ve venkovských sídlech a katastrech // okresů Písek a Tábor v 90. letech...19 // 4. Závěr...19 // Literatura o geodemografíckých aspektech vývoje venkovského obyvatelstva a osídlení v českých zemích a na Slovensku. (Kubešf J.) . 35 // 1. Úvod...35 // 2. Literatura dokumentující vývoj počtu obyvatel venkova // do poloviny20. století...36 // 3. Problematika rozhraní počtu obyvatel mezi venkovskými // a městskými sídly...39 // 4. Problematika venkovských sídelních jednotek ve statistických šetřeních . 41 // 5. Literatura popisující vývoj počtu venkovského
obyvatelstva // po 2. světové válce...42 // 6. Literatura popisující změny migračního chování obyvatel venkova // a měst v období po 2. světové válce...45 // 7. Literatura popisující změny demografických charakteristik // venkovského obyvatelstva...48 // 8. Literatura popisující další problémy vývoje venkovského obyvatelstva // a osídlení...49 // 9. Závěr...52 // Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel. // Okresy Písek, Tábor a okolí, rok 1998. (Kubeš, J., Pahorecká, J.) . . 61 // 1. Úvod...61 // 2. Řešené území, datová základna...62 // 3. Zastoupení sledovaných zařízení a druhů služeb v řešeném území . . 65 // 3.1. Zastoupení sledovaných zařízení a druhů služeb v souboru // sledovaných sídel...65 // 3.2. Vztah obslužné vybavenosti sídel a jejich populační velikosti . 68 // 3 // 00 // 4. Typologie venkovských a menších městských sídel z hlediska obslužné // vybavenosti...70 // 4.1. Stanovení kritérií nezbytné druhové obslužné vybavenosti // elementárních center obslužné vybavenosti...70 // 4.2. Stanovení „kvantitativních" kritérií obslužné vybavenosti // elementárních center obslužné vybavenosti...71 // 4.3. Rozlišení úrovní obslužné vybavenosti v nestřediscích ... 73 // 4.4. Rozlišení úrovní obslužné vybavenosti subregtonálních center // obslužné vybavenosti...75 // 4.5. Obslužná vybavenost mikroregtonálních center obslužné
// vybavenosti...76 // 5. Spádovost do center obslužné vybavenosti...78 // 6. Závěr...80 // Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel v české a slovenské geografické literatuře. (Kubeš, J.)...97 // 1. Úvod...97 // 2. Literatura ze šedesátých a první poloviny sedmdesátých let...97 // 3. Novější literatura využívající údajů ze šetření občanské vybavenosti . . 104 // 4. Závěr...111 // Výstavba bytů a technické infrastruktury ve venkovských sídlech. // Okresy Písek a Tábor, rok 1999. (Kubeš, J.)...117 // Vybavenost venkovských sídel osobní hromadnou dopravou. // Okresy Písek a Tábor, rok 1998/99. (Kubeš, </., Slezákováf A.) . . 123 // Zařízení základního školství a zdravotnictví ve venkovských sídlech. // Okresy Písek a Tábor, rok 1966 a 1999. (Kubeš, J., Horáková, I. ) . 129 // Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. // Sociologický průzkum mezi starosty venkovských obcí okresů // Písek a Tábor. {Perlín, R.)...133 // 1. Úvod...133 // 2. Charakteristiky sídelního uspořádání sledovaných obcí...134 // 3. „Personální“ a politické charakteristiky starostů ve sledovaných obcích 136 // 4. Charakteristiky výkonu funkce starosty ve sledovaných obcích ... 137 // 5. Motivy práce starostů ve sledovaných obcích...140 // 6. Spolupráce starostů a dalších představitelů obce s veřejností // a s dalšími obcemi...145 // 7. Závěr...149
// Migrační vývoj obcí okresů Písek a Tábor v letech 1961-1998. // {Čermák, Z., Drlíková, M.)...151 // 1. Úvod... 151 // 2. Základní charakter vnitrostátní migrace v České republice ... 152 // 3. Migrační vývoj obcí regionu okresů Písek a Tábor...155 // 4. Závěr...157 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC