Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(41) Půjčeno:75x 
BK
Brno : Paido, 2004
190 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-082-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na stranách 187
Anglické resumé
000086699
ÚVOD 9 // I. UČITELSTVÍ JAKO PROFESE 11 // 1.1 Teorie profesí jako východisko pojetí profese učitele 12 // 1.1.1 Diskuse o přístupech ? profesím 12 // 1.1.2 Učitelé a teorie profesí 15 // 1.2 Učitelství: od poslání ? odbornosti 21 // 1.2.1 Východiska neboli o čem se debatuje 21 // 1.2.2 Kategorie pedagogických pracovníků jako kvalifikace 35 // 1.2.3 Problémy učitelské profese 42 // 1.2.4 Spokojenost v profesi 48 // I. 3 Vzdělavatelé učitelů v přípravném vzdělávání 53 // LITERATURA 59 // II. PROMĚNY A PERSPEKTIVY PROFESE UČITELE 63 // 2.1 Proměny vzdělávacího kontextu a podmínky práce učitelů 64 // 2.2 Socioprofesní role učitelů 68 // 2.2.1 Pojem sociální role ve vztahu ? učitelům 69 // 2.2.2 Diferenciace pedagogických rolí a činností učitele 72 // 2.2.3 Model struktury pedagogických rolí učitele 80 // 2.2.4 Typologie učitelů 84 // 2.3 Konstrukt kompetence v profesionalizaci učitelů 87 // 2.3.1 Znalosti a dovednosti učitele 88 // 2.3.2 Kompetence v profesi učitele 90 // 2.4 Profesní kompetence v modelu profesního standardu 93 // 2.4.1 Normativní model profese 93 // 2.4.2 Standardizace profese učitele v zahraničí - příklady 94 // 2.4.3 Profesní kompetence a standard 99 // 2.4.4 Model tvorby profesního standardu 104 // 2.4.5 Posouzení profesního standardu řediteli škol 109 // 2.4.6 Koncepční a vývojový model profesionalizace učitelů 113 // LITERATURA 116 //
III. REFLEXE A SEBEREFLEXE UČITELŮ V EMPIRICKÉM VÝZKUMU 119 // 3.1 Uvedení do výzkumu 120 // 3.2 Reflexe přípravného vzdělávání 122 // 3.2.1 Přípravné vzdělávání očima studentu učitelství, // absolventů a začínajících učitelů 122 // 3.2.2 Studenti, absolventi a začínající učitelé v reflexi praxe 129 // 3.3 Reflexe a sebereflexe v učitelské profesi 134 // .3.3.1 Jak učitelé reflektují žáky 134 // 3.3.2 Sebereflexe učitelů 136 // 3.3.3 Reflexe učitelů řediteli škol v konfrontaci s učitelskou reflexí 138 // 3.4 Reflexe a sebereflexe vzdělavatelů učitelů 139 // 3.4.1 Reflexe studentů učitelství VŠ učiteli 140 // .3.4.2 Reflexe profese učitele VŠ učiteli 141 // 3.4.3 Sebercllexe vysokoškolského učitele 146 // 3.4.4 Diskuse na závěr 147 // LITERATURA 150 // IV. HODNOCENÍ UČITELŮ VE ŠKOLE 151 // 4.1 Modely kvalitní školy a učitele 152 // 4.2 Hodnocení učitelů a nástroje zjišťování kvality 156 // 4.2.1 Kritéria kvality učitelů 156 // 4.2.2 Pedagogické pozorování 159 // 4.2.3 Fáze posuzování 164 // 4.3 Vícevrstevné hodnocení učitelů 172 // 4.3.1 Sebehodnocení učitele 173 // 4.3.2 Hodnocení vedením školy a členy pedagogického sboru 176 // 4.3.3 Hodnocení žáky a rodiči 180 // LITERATURA 187 // SUMMARY // 189
(OCoLC)85129354
cnb001471606

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC