Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Univerzita Karlova, 1983
184 s. : il. ; 30 cm

objednat
Přehl. lit.
Skripta pro posluchače pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
000086844
Předmluva 3 // 1.0 Úvod do mechaniky /Ing. P. Mošna/ 5 // 1.1 Úloha mechaniky a její rozdělení 5 // 1.2 Význam technické mechaniky 7 // 1.3 Základní pojmy mechaniky 8 // I. STATIKA /Ing. F. Mošna/ // Úvod do statiky 10 // 2.1 Pojem síly jako vektoru 10 // 2.2 Axiomy statiky 12 // Soustavy sil o společném působišti 15 // 3.1 Výslednice rovinné soustavy sil působící // na hmotný bod 15 // 3.2 Nahrazení a rovnováha rovinné soustavy sil // působící na hmotný bod 20 // 3.3 Prostorová soustava sil působící na hmotný // bod 21 // Soustavy sil bez společného působiště v rovině 29 // 4.1 Statický moment síly a momentová věta 29 // 4.2 Početní řešení rovinných soustav sil 30 // 4.3 Grafické řešení rovinných soustav sil 41 // Soustavy sil bez společného působiště v prostoru 48 // 5.1 Nahrazení a rovnováha obecné prostorové // soustavy sil 48 // 5.2 Nahrazení a rovnováha prostorové soustavy sil rovnoběžných 53 // Těžiště 56 // 6.1 Středisko rovnoběžných sil v rovině 56 // 6.2 Těžiště obrazců 58 // 6.3 Těžiště tuhého tělesa 65 // // 7.0 Vazby a statická určitost hmotných útvarů 69 // 7.1 Základní pojmy a vztahy 69 // 7.2 Vazby a statická určitost hmotných útvarů v rovině 70 // 7.3 Vazby a statická určitost hmotných útvarů v prostoru 75 // 7.4 Statická určitost a vazby složaných soustav 77 //
8.0 Reakce vázaných hmotných útvarů a složených soustav 80 // 8.1 Reakce tuhé desky // 8.2 Reakce složených rovinných soustav 87 // 9.0 Vnitřní statické účinky nosníků 91 // 9.1 Vnitřní síly a zatížení 92 // 9.2 Vnitřní síly přímých nosníků 96 // 9.3 Vnitřní síly šikmých a lomených nosníků 112 // 10.0 Prutové soustavy 121 // 10.1 Popis prutových rovinných soustav 121 // 10.2 Metoda styčných bodů 123 // 10.3 Metoda průsečná 130 // 10.4 Metoda neurčitého měřítka 133 // 11.0 Pasivní odpory 33g // 11.1 Tření smykové 33g // 11.2 Tření vláknové /pásové/ 141 // 11.3 Tření čepové 343 // 11.4 Odpor valivý 345 // KINEMATIKA /Ing. V. Boučková/ // 12.0 Základní pojmy kinematiky 343 // 13.0 Kinematika bodu 353 // 13.1 Obecné řešení pohybu 353 // 13.2 Druhy pohybů 352 // 14.0 Kinematika těleea 158 // 14.1 Posuvný pohyb tělesa 158 // 14.2 Rotační pohyb tělesa 158 // 14.3 Obecný rovinný pohyb tělesa 162 // 14.4 Grafické řešení rychlosti a zrychlení bodu tělesa 170 // 15.0 Kinematika současných pohybů, hodů a těles 172 // 16.0 Kinematika mechanizmů 175 // Literatura 181
(OCoLC)39573463
cnb000007516

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC