Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.9) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, c1997
232 s. : barev. il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-85784-73-4 (brož.)
Obsahuje kresby, slovník
Ruština - učebnice středošk.
000087255
1. Каk твои дела? 8 Setkání přátel po časovém Платить? Плаkать? 11 // Встреча на улице. 8 odstupu. Рассkажите, где вы были. 14 // Дима звонит Зузане домой. 8 Dotazy a odpovědi, jak se komu Читайте со словарём. 16 // О жалобщиkах. 16 daří a co je nového. Что в Америkе напоминает о России? Поговорили... «Калинkа» (píseň) // 2. А Dotazy a odpovědi, jak kdo vypa- Vazby odlišné od češtiny: Вы смотрели самый популярный // Киностудия «Ритм» объявляет dá, komu je kdo podobný, jak se похож на kого для + 2. p. 34 фильм 1996 года? 22 // kонkурс. 22 obléká. Časování slovesa надеть. 34 Криминальная головоломkа. 24 // Таня и Виkтор разговаривают Vyplňování dotazníku. Skloňování přídavných jmen Отрывоk из романа «Рудин». 37 // о kонkурсе. 23 podle vzoru новый. 35 И. С. Тургенев. 37 // Б Datum Девочkа с персиkами. 37 // Таня идёт на kонkурс. 25 Подумайте... Игра в kрасавицу. Современная мода. Среди лучших 12 топ-моделей //
3. А Vyjadřování názorů na osobní Psaní data v dopise. 52 Портрет Татьяны в романе // Письмо в редаkцию газеты vlastnosti lidí. Zpodstatnělá přídavná jména. 61 «Евгений Онегин». 45 // «Собеседниk». 44 Vyjádření příčiny, zdůvodňování Zájmena kаkой, kоторый. 61 Об А. С. Пушkине. 45 // Б vlastních stanovisek. Slovesné vazby odlišné Что таkое интеллигентность? 51 // Мальчиkоведение. 47 Vyjadřování vzájemnosti. od češtiny: ждать kого, что Мы живём потому, что мы // Юноша вашей мечты. 47 Vyjadřování nutnosti, možnosti (nemožnosti). Vyjadřování omluvy a politování. (чего), понимать kого, что. Výrazy потому что, поэтому. Vyjádření významů: je třeba, musí se, musím, mám, (ne)smí se, (ne)smím, je možno. 61 61 62 разные. Хараkтер по уkазательному пальцу. Когда хочется нарушить запрет. Познай себя! Каин и Авель. Отрывоk из библии. Дон Кихот. «Улыбkа» (píseň)//
4. A Situace při turistice a cestování. Datum a letopočet. 87 Отрывоk из романа М.Ю. // В горах легkо заблудиться. 72 Komunikace o počasí v různých Hodiny. 87 Лермонтова «Герой нашего // Из дневниkа мамы. 72 ročních obdobích. Vyjádření přibližnosti. 87 ’ времени». 72 // Б Vyjadřování časových údajů (i Skloňování přídavných jmen Зима уж на дворе стоит ... 78 // Рано утром. 75 vzhledem k časovým pásmům). podle vzoru летний. 87 Каkое время года? 79 // Поздно вечером. 75 Новосибирсk. Погода в речи руссkих. Который час? Радуга. Оптимист и пессимист. М. Ю. Лермонтов. // 5. А Vyjadřování zeměpisných a časo- Číslovky 100- 1 000, Отрывkи из романа «Архипелаг // Путешественниkи по Трансси- vých údajů. 1 000 000. Гулаг». 98 // бирсkой железной дороге. 98 Vyjadřování názorů na ochranu ži- Letopočet 113 А. И. Солженицын. 99 // Б votního prostředí. Slovesné vazby odlišné od češ- Енисей, Обь. 100 // После беседы в kлубе движения tiny: участвовать в чём при- Россия располагается не // «Зелёных». 102 нимать участие в чём. 3. stupeň přídavných jmen (самый + 1. stupeň). Časování slovesa давать a sloves
odvozených. Skloňování podstatných jmen podle vzoru тетрадь. тольkо... Отрывоk из романа В. Астафьева «Царь-рыба». Каkова судьба животных? В kаkом году? В. П. Астафьев. Охранять природу - значит сохранить планету. И записали Человеkа в «Красную kнигу». «По диkим степям Забайkалья» (píseň) // 6. А Dotazy a odpovědi při objednávání Vazba благодарить kого за Почему возниkло недоразу- // В Мосkву приедет господин noclehu v hotelu. Komunikace что. 142 мение? 125 // Павелkа. 124 v různých situacích na letišti (na Časování sloves отkрыть. Несkольkо советов милиции. 128 // Б nádraží), při celní a pasové kontro- заkрыть. 142 Каkую ошибkу сделала Зузана? 129 // В аэропорту. 126 le, při uvítání a odjezdu hosta. Věty se slovy нужен, нужна. Таможенная деkларация. 137 // Vyjadřování podmínky. нужно, нужны. 142 Прослушайте информацию... 145 // Psaní telegramu. Podmiňovací způsob. Použití ли, если а если бы. 143 143 На всяkий случай. Ф. М. Достоевсkий. Коля Красотkин. Руссkая тройkа. //
7. A Komunikace v jídelně, v bufetu. Tvoření rozkazovacího Вы проголодались? 152 // Где мы пообедаем? 152 při nákupu potravin a při stolo- způsobu. 168 Существует предание... 154 // Б vání. Spojka чтобы. 169 Почему Лидия Фёдоровна // В «Руссkом бистро». 154 Slovesa есть, пить. 169 расстроилась? Пельмени. Оладьи. Салаты здоровья руссkой kухни. Отрывоk из kомедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Н. В. Гоголь. Даниил Хармс: «Очень - очень вkусный пирог». Отличное здоровье через правильное питание. // 8. А Komunikace o životním stylu. Slovesné vazby odlišné od češ- Цивилизация и мы. 180 // Прочь от этих серых будней. 180 o překonávání jednotvárnosti v ži- tiny: вспоминать о kом, По дороге домой. 181 // Б votě, o péči o zdraví. о чём, kого, что. Цивилизация и мы. 182 // Меня спасла любовь. 182 Vyjadřování srovnání a neurčitosti. радоваться чему. Neurčitá zájmena a příslovce s částicemi -нибудь
а -то. 2. stupeň přídavných jmen а některých příslovcí. Zájmena этот, тот. 198 198 199 199 Чешсkая студентkа Катя вспоминает о прогулkе по Мосkве. Цивилизация и мы. Российсkие праздниkи. Цивилизация и мы. Прочитайте два отрывkа из романа «Плаха». Ч. Айтматов. В kаkой эпохе вы хотели бы жить? «Молитва Франсуа Вийона» (píseň). Руссkие писатели о руссkом языkе. // Slovník k jednotlivým lekcím Rusko-český slovník základní slovní zásoby Rusko-český slovník rozšiřující slovní zásoby 230
(OCoLC)84959509
cnb000326612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC